28. 6. 2018 Recenze orchestrálního absolventského koncertu s Komorní filharmonií Pardubice (19.6.2018)

přidáno: 3. 12. 2018 10:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:52 ]


Nad konzervatorním Orchestrálním absolventským koncertem s Komorní filharmonií Pardubice.

Sukova síň Konzervatoře Pardubice přivítala v úterý 19. června tohoto roku své posluchače na již tradičním koncertu absolventů a studentů školy s pardubickou Komorní filharmonií, jejíž dlouholetá vstřícnost k uměleckým počinům konzervatoře a podpora jejích vynikajících žáků je všeobecně známa. 
Pod taktovkou Jaroslava Brycha, známého dirigenta a sbormistra (též někdejšího absolventa pardubické konzervatoře), který s vnitřním soustředěním a jako vždy s precizností sobě vlastní nastudoval s komorními filharmoniky a jejich sólisty celý večerní repertoár, se rozezněly Sukovou síní tóny stěžejních kompozic věhlasných autorů baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. 
Lze opět konstatovat příkladnou spolupráci dirigenta a orchestru se sólisty, pro něž je každé takové vystoupení vítaným stimulem a někdy i doslova odrazovým můstkem – pomyslnou startovní čárou pro jejich další a jistě perspektivní umělecký rozvoj.
Úvodní interpretační vstup patřil kytaristkám Janě Saidlové a Barboře Rothové (absolventkám ze třídy Petra Saidla a Anny Hronové), které ve Vivaldiho Koncertu G dur pro dvě mandolíny a smyčce (RV 532) bezpochyby prokázaly v barevně i dynamicky odstíněných detailech i v precizním technickém uchopení celku vytříbený smysl pro hudební sloh a skladebný styl jednoho z největších mistrů italského baroka, jehož umělecký odkaz je dodnes ctěn v celém hudebním světě. 
Marek Pavíček (student 4. ročníku z klarinetové třídy Mgr. Zdeňka Seidla) zaujal pardubické auditorium Sukovy síně Domu hudby skvěle připraveným sólovým výkonem v Koncertu Es dur pro klarinet a orchestr (op. 36) českého klasicistního mistra Františka Kramáře, v němž protagonista jak v bravurních technických pasážích, tak i v oduševnělém přednesu kantilén, ve kterých v rámci umocňující dynamické škály rozvinul i mistrův tušený raně romantický náboj, zcela přesvědčil o své budoucí hráčské perspektivě.
Pěvkyně Kristýna Kůstková (absolventka ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) si pro svůj koncertní výstup s pardubickými komorními filharmoniky připravila dvě proslulé árie mistrů italského operního belcanta. Jak v árii Rosiny „Una voce poco fa“ z Rossiniho Lazebníka sevillského, tak i ve zpěvu Violetty „É strano…Sempre libera“ z Verdiho Traviaty podala uchvacující koloraturní výkon, vyznačující se jak svrchovanou technickou brilancí, tak především hlubokým oduševnělým výrazem, modelovaným vnitřními prožitky svého srdce.
Trombonista Tomáš Pavíček (student 4. ročníku ze třídy Mgr. Aloise Mecha a Mga. Filipa Hájka) si vybral pro svou úterní večerní sólovou prezentaci Concertino pro pozoun a velký orchestr současného severského autora Larse-Erika Larssona, ve kterém zcela přesvědčivě podal v rámci skvělé nástrojové techniky osobitý pohled na dílo, nesoucí se v myšlenkové kompoziční linii neoklasicismu 20. století. Pavíčkův trombonový styl zaujal i suverénním zvládnutím zvukového potenciálu nástroje, pomocí něhož vytvořil i velmi zajímavý transparent zřetelně odlišených barevných pásem.
Závěr slavnostního koncertu Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice v Sukově síni pardubického Domu hudby patřil klavíristce Sáře Suchánkové (studentce 4. ročníku ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové), která byla sólistkou v Koncertu a moll pro klavír a orchestr (op. 54) jednoho z největších německých romantiků 19. století Roberta Schumanna. Protagonistka podala doslova heroický výkon v celosvětově proslulé skladbě, která je pro mnohé interprety doslova prubířským kamenem. Její zcela bezpečná a neumdlévající klavírní technika ve spolupráci s komorními filharmoniky se stala základem pro osobité vyjádření schumanovského lyrismu i dramatismu ve znamenitě zvládnuté romantické hudební ploše. 
Celý úterní koncertní večer nesl výrazné znaky přesvědčivé interpretační vyrovnanosti a zcela jistě předznamenal i perspektivní budoucnost jeho sólovým protagonistům.Pardubice, 28. 6. 2018                                                                          Vladimír Kulík

více fotografií na: