16. 6. 2018 Ohlédnutí za orchestrálním absolventským koncertem s Filharmonií Hradec Králové

přidáno: 3. 12. 2018 10:43, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:44 ]


Nad Orchestrálním absolventským koncertem s Filharmonií Hradec Králové.

Ve čtvrtek 14. června tohoto roku bylo auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby opět vítanými svědky již tradiční, letité spolupráce dvou významných hudebních institucí východočeského regionu – Konzervatoře Pardubice a Filharmonie Hradec Králové. V rámci orchestrálního koncertu se pod neochvějnou taktovkou Tomáše Židka představili vstřícnému pardubickému publiku nejlepší studenti a zejména pak absolventi školy, jejichž znamenitá spolupráce s dirigentem večera a hradeckými filharmoniky pro ně byla bezesporu vítaným odrazovým můstkem, stimulujícím jejich další profesní vývoj.

Čtvrteční hudební soirrée otevřela Karolína Moravcová (absolventka ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph.D.), která v neoklasicky laděném Klavírním koncertu č.2 Dmitrije Šostakoviče (op. 102) prokázala svrchovanou vnímavost pro moderní klavírní zvuk, propojenou s hlubokým smyslem pro skladatelův kompoziční sloh a klavírní styl.

Houslistka Milada Šulcová (absolventka ze třídy PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka) ve Španělské symfonii op. 21 francouzského mistra Edouarda Lalo se ve své vnitřní interpretační představě úspěšně citově sžila s náladovým espritem hudební ornamentiky vrcholně stylizovaného transparentu španělského lidového koloritu, který dokázala smysluplně modelovat ve svém nástrojovém projevu.

Kontrabasista Ondřej Sejkora (student 5. ročníku ze třídy Mgr. Art. Františka Machače a Radka Pokorného) si vybral pro své sólistické vystoupení v Sukově síni pardubického Domu hudby Divertimento concertante pro kontrabas a orchestr dnes velmi ceněného autora vážné i filmové hudby Nino Roty. Čtvrteční publikum mohlo jedině obdivovat suverénní technické i výrazové zvládnutí neoklasicky vyladěné třívěté skladby, umocněné podmanivou noblesou Sejkorova interpretačního vhledu.

Kytaristka Milena Šolcová (absolventka ze třídy Petra Saidla a Anny Hronové) a akordeonistka Veronika Krejčířová (studentka 4. ročníku ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského a Antonína Dvořáka) si pro své vystoupení s hradeckými filharmoniky vybraly třívěté Double concerto pro kytaru, bandoneon a smyčce dnes již velmi populárního a i u nás často uváděného skladatele Astora Piazzolly, jehož mistrovsky napsanou kompozici, vybavenou originální nástrojovou barevností, interpretky výrazově umocnily svým zcela přesvědčivým citovým nábojem.

Ve druhé polovině čtvrtečního koncertního večera se představili houslistka Milada Šulcová a kontrabasista Ondřej Sejkora ještě jednou, a to ve společném interpretačním projektu z dílny italského kontrabasového virtuóza a skladatele Giovanni Bottesiniho – nástrojově brilantním Grand duu pro housle, kontrabas a orchestr. Oba sólisté se dokázali bravurně prosmýknout všemi technickými i výrazovými záludnostmi Bottesiniho nad jiné interpretačně choulostivého díla a jejich výkon byl přijat zcela zaslouženým aplausem.

Absolventský večer bezpochyby vyvrcholil vystoupením klarinetistky Elišky Urbanové (ze třídy MgA. Zdeňka Saidla) v Koncertu pro klarinet a orchestr Artie Shawa, jehož hráčské a především skladatelské ambice se v jeho výrazné tvorbě dotkly jak tradičního i moderního jazzu, tak i okruhu bluesové inspirace. Eliška Urbanová ve svém interpretačně jedinečném, excelentním projevu dokázala dokonale vyhmátnout všechny slohové i stylové znaky této dodnes podivuhodně okouzlující a elektrizující hudby, kterou přijalo publikum Sukovy síně bouřlivými ovacemi ve stoje.

A tak tedy ještě jednou velké poděkování Filharmonii Hradec Králové a jejímu dirigentu Tomáši Židkovi za krásné hudební zážitky a sólistům pak do jejich profesionálního budoucna ono upřímné, muzikantské přání „Zlomte vaz!“

 

Pardubice, 16. června 2018                                                                        Vladimír Kulík  


více fotek:

https://www.zonerama.com/KonzervatorPardubice/Album/4893813