16. 11. 2017 Schůze SPK, třídní schůzky, koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 13. 11. 2017 7:52, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 11. 2017 7:52 ]


Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zvou na plenární schůzi a informační schůzky rodičů studentů školy s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 16. 11. 2017.   

Program plenární schůze:
 - informace o činnosti SPK
 - informace ředitele konzervatoře
 - informace výchovné poradkyně školy
 - koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost

Plenární schůze bude mimo jiné projednávat i výši finančního příspěvku členů SPK do fondu SPK na školní rok 2017/2018, který slouží zejména k částečnému hrazení nákladů pro studenty školy, kteří se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží a mistrovských interpretačních kurzů, ale také nákladů spojených s cvičením studentů na nástroje v prostorách školy v době mimo vyučování.             

Vážení rodiče, členové Symfonického orchestru a pěveckého sboru Konzervatoře Pardubice pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy a to od 19:00 hodin v Sukově síni Domu hudby. Věříme, že využijete jedinečné příležitosti slyšet a vidět své děti v procesu přípravy na jejich budoucí profesi a přijdete podpořit jejich umělecké výkony (plakát v příloze). 

H a r m o n o g r a m:
15:45  schůze výboru SPK    ředitelství školy
16:30  plenární schůze SPK   Malý sál (přízemí školy)
17:30  informace třídních pedagogů  učebny kolektivní výuky
18:00  informace všech pedagogů školy odborné učebny   
19:00   koncert Symfonického orchestru a pěveckého sboru Konzervatoře Pardubice
                (Sukova síň Domu hudby) 


Bc. Lenka Královcová  v.r.                                         Mgr. Dalibor Hlava v.r.
předsedkyně SPK                                                        ředitel konzervatoře
Ċ
Alois Mech,
13. 11. 2017 7:54