Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2017 - 2018


16. 11. 2017 Koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 13. 11. 2017 7:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 11. 2017 8:00 ]16. 11. 2017, v 19:00 hodin se Sukově síni Domu hudby uskuteční Podzimní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice. V první polovině vystoupí s orchestrem sólisté Ondřej Sejkora na kontrabas a Silvie Mechová na flétnu. Ve druhé půli, se společně v Requiem G. Faurého představí spojené sbory VUS Pardubice a Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice s pěvci Kristýnou Kůstkovovou a Jaroslavem Patočkou pod taktovkou Tomáše Židka. Všechny Vás srdečně na tyto koncerty zveme.
Alois Mech, ZŘ - Konzervatoř Pardubice

16. 11. 2017 Schůze SPK, třídní schůzky, koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 13. 11. 2017 7:52, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 11. 2017 7:52 ]Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zvou na plenární schůzi a informační schůzky rodičů studentů školy s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 16. 11. 2017.   

Program plenární schůze:
 - informace o činnosti SPK
 - informace ředitele konzervatoře
 - informace výchovné poradkyně školy
 - koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost

Plenární schůze bude mimo jiné projednávat i výši finančního příspěvku členů SPK do fondu SPK na školní rok 2017/2018, který slouží zejména k částečnému hrazení nákladů pro studenty školy, kteří se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží a mistrovských interpretačních kurzů, ale také nákladů spojených s cvičením studentů na nástroje v prostorách školy v době mimo vyučování.             

Vážení rodiče, členové Symfonického orchestru a pěveckého sboru Konzervatoře Pardubice pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy a to od 19:00 hodin v Sukově síni Domu hudby. Věříme, že využijete jedinečné příležitosti slyšet a vidět své děti v procesu přípravy na jejich budoucí profesi a přijdete podpořit jejich umělecké výkony (plakát v příloze). 

H a r m o n o g r a m:
15:45  schůze výboru SPK    ředitelství školy
16:30  plenární schůze SPK   Malý sál (přízemí školy)
17:30  informace třídních pedagogů  učebny kolektivní výuky
18:00  informace všech pedagogů školy odborné učebny   
19:00   koncert Symfonického orchestru a pěveckého sboru Konzervatoře Pardubice
                (Sukova síň Domu hudby) 


Bc. Lenka Královcová  v.r.                                         Mgr. Dalibor Hlava v.r.
předsedkyně SPK                                                        ředitel konzervatoře

14. 11. 2017 Koncert vítězů 3. ročníku Pardubických dechů

přidáno: 13. 11. 2017 7:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 11. 2017 7:51 ]14. 11. 2017, v 19:30 hodin se Sukově síni Domu hudby uskuteční Koncert vítězů 3. ročníku soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2017.
Letos se soutěže zúčastnilo 95 konzervatoristů z celé ČR a odborná porota pod vedením Prof. Radomíra Pivody (1. flétnista České filharmonie a pedagog AMU) neměla díky vysoké hráčské úrovni lehkou práci.

Mgr. Alois Mech - ZŘ


      Sdružení přátel Konzervatoře v Pardubicích, ve spolupráci s vedením Konzervatoře Pardubice, pod záštitou Komorní filharmonie Pardubice a za finanční podpory Statutárního města Pardubice a zřizovatele Konzervatoře Pardubice, Pardubického kraje, pořádají každoročně pro studenty dechových nástrojů konzervatoří ČR soutěžní setkání, které umožní porovnání jejich vzájemných interpretačních dovedností.
    Soutěž letos proběhla ve dnech 26. - 28. října 2017 na půdě Konzervatoře Pardubice s velkým zájmem a ohlasem všech zúčastněných škol. Soutěžilo se v Sukově síni, po celou dobu byl zajištěn plný klavírní servis krásného křídla zn. Steinway, dobré zázemí a prostory pro rozehrávání všech soutěžících, čili velmi regulérní podmínky. Letos soutěžily dřevěné dechové nástroje v 5 oborech (hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon a fagot) a třech věkových kategoriích. Celkem se zúčastnilo 95 soutěžících se svými korepetitory a velice často doprovázených svými profesory a rodiči. Celkem naší školou i s návštěvníky na místech diváků prošlo za 28 soutěžních hodin cca. 200 zainteresovaných osob.
    Velmi nás potěšilo, že naše pozvání do poroty přijal sóloflétnista České filharmonie a dlouholetý pedagog AMU v Praze Prof. Radomír Pivoda a a stal se předsedou sedmičlenné odborné poroty. Jeho objektivnost a velký nadhled přinesly úspěchům v tomto ročníku punc exkluzivity.
    Soutěž pomohla všem studentům prověřit jejich schopnosti, připravenost na budoucí klání o hlavní soutěž v životě, tj. splnění konkurzů k získání zaměstnání, např. v symfonických orchestrech a filharmoniích. Kromě poznání nového repertoáru, způsobů interpretace, dalších profesních informací, jim dále přinesla nová přátelství, kontakty s možnými, budoucími konkurenty a spolupracovníky.
    Konzervatoř Pardubice, přesněji její dechové oddělení, dosáhlo na této soutěži významných úspěchů (2x 1. cena, 1x 2. cena, 6x 3. cena a 2x čestné uznání). Nyní, s měsíčním odstupem můžeme prohlásit, že většinu soutěžících z naší školy tyto úspěchy významně nastartovaly k další velmi úspěšné aktivitě. 
    Chtěli bychom touto cestou poděkovat Pardubickému kraji a Statutárnímu městu Pardubice za významnou finanční podporu a věříme, že se soutěž, s krásným pardubickým názvem, bude v nově vytvořené tradici v dalších letech opakovat.

8. 11. 2017 Blahopřejeme našim akordeonistům

přidáno: 13. 11. 2017 7:48, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 11. 2017 8:05 ]Ve dnech 2. - 5. 11. 2017 se v Praze konal třetí ročník festivalu a soutěže s názvem Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2017.
Letošní rok byl pro organizátory skutečně náročný, neboť se shromáždilo více než 180 účastníků v sedmi sólových a čtyřech komorních kategorií.
V konkurenci soutěžících ze zemí jako je Polsko, Německo, Švédsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Slovensko, samozřejmě Česká republika, se naše studentka druhého ročníku Sabina Stehlíková (ze třídy Mgr. art. Ireny Holomkové) umístila ve své kategorii ve zlatém pásmu a měla druhé nejvyšší bodování, jaké mezinárodní porota udělila. 
V kategorii komorní hry získalo duo Konzervatoře Pardubice (ze třídy komorní hry Mgr. J. Jedlinského) ve složení Terezie Štanclová (housle, ze třídy Mgr. J. Kuchválka) a Veronika Krejčířová (akordeon, ze třídy Mgr. J. Jedlinského a A. Dvořáka) stříbrné pásmo.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, jejich pedagogům  za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 10. 2017 Úspěšné účinkování našich dechařů na soutěži Pardubické dechy 2017

přidáno: 30. 10. 2017 7:29, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 7:29 ]Ve dnech 26. - 28. října pořádala naše škola 3. ročník interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů „Pardubické dechy 2017“. Celkem soutěžilo 95 soutěžících ve třech věkových kategoriích v oborech hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon a fagot.

Naše škola dosáhla mnoha soutěžních úspěchů:

FLÉTNA II. kategorie  
I. CENA
SILVIE MECHOVÁ

ze třídy Mgr. Silvie Mechové a Mgr. Jaromíra Höniga
III. CENA
DOMINIKA ŠVENDOVÁ

ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga
ČESTNÉ UZNÁNÍ
ADÉLA BEZOUŠKOVÁ

ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Mgr. Silvie Mechové

FLÉTNA III. kategorie
III. CENA
MARTINA HOFMANOVÁ

ze třídy Mgr. Silvie Mechové
III. CENA
PAVLÍNA ŽEMLIČKOVÁ

ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga
ČESTNÉ UZNÁNÍ
GIULIA CATANIOVÁ

ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Mgr. Silvie Mechové

KLARINET II. kategorie
III. CENA
MAREK PAVÍČEK

ze třídy MgA. Zdeňka Seidla

KLARINET III. kategorie
II. CENA
ELIŠKA URBANOVÁ

ze třídy MgA. Zdeňka Seidla

SAXOFON II. kategorie
I. CENA
LUKÁŠ HORT

ze třídy MgA. Davida Marišlera

SAXOFON III. kategorie
III. CENA
JAN VOSTROVSKÝ

ze třídy MgA. Davida Marišlera

FAGOT II. kategorie
III. CENA
FILIP RŮŽIČKA

ze třídy MgA. Filipa Krytináře

klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková (všechny flétny)
klavírní spolupráce Stanislava Křížová (klarinety, fagot a saxofony)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím, jejich pedagogům, korepetitorům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Také blahopřeje organizačnímu výboru soutěže Pardubické dechy 2017 k úspěšnému uspořádání takto náročného a velkého celorepublikového soutěžního klání.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

24. 10. 2017 Náš soubor TRIALOG uspěl na soutěži komorních souborů ve Vidnavě

přidáno: 30. 10. 2017 6:40, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 6:43 ]
Dne 20. 10. 2017 získal komorní soubor Konzervatoře PardubiceTrialog“  
2. cenu
na soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě.

Soubor hrál ve složení:
Silvie Mechová - flétna (3.ročník)
Kristýna Klokočníková - flétna (1.ročník)
Lukáš Tomeš - klavír (5.ročník)
Soutěžící jsou z flétnové třídy Mgr. Silvie Mechové a klavírní třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

2. 10. 2017 Úspěch kontrabasisty Ondřeje Sejkory na Slovensku

přidáno: 30. 10. 2017 6:33, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 6:34 ]7. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže C. D. von Dittersdorfa,
Bass Fest 2017, Banská Bystrica (SK), 27. - 30. 9. 2017   

kategorie konzervatoří nad 18 let  
Ondřej Sejkora 
1. cena
 

Ondřej Sejkora je z kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného. 
Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje soutěžícímu a jeho pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.


Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

21. 10. 2017 Den otevřených dveří

přidáno: 17. 10. 2017 23:28, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 10. 2017 23:29 ]KONZERVATOŘ PARDUBICE

pořádá

v sobotu 21. října 2017 v 9:00 hodin

Den otevřených dveří

„KONZULTAČNÍ DEN“

v Domě hudby v Pardubicích,
v sídle konzervatoře,
Sukova třída 1260


Téma: příprava žáků k talentové zkoušce

Program:
- ukázka zkoušky ze všeobecné hudebnosti
- seznámení s formami a způsobem studia na konzervatoři
- seznámení s podmínkami k přijetí pro jednotlivé obory činnosti
- individuální konzultace s pedagogy hlavních oborů

Zájemci si vezmou s sebou své hudební nástroje a notový materiál.
Zúčastnit se mohou i žáci věkově mladší.


Ředitelství konzervatoře zve srdečně všechny zájemce, jejich rodiče a pedagogy.

31. 8. 2017 Rozvrhy hodin kolektivní výuky pro školní rok 2017/2018

přidáno: 31. 8. 2017 2:06, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 31. 8. 2017 2:06 ]

Rozvrhy hodin kolektivní výuky pro školní rok 2017/2018 najdete ZDE.

25. 8. 2017 Zahájení vyučování ve školním roce 2017/2018

přidáno: 25. 8. 2017 1:11, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 8. 2017 1:12 ]

4. 9. 2017
9:00 hodin   Zahájení školního roku - Sukova síň
10:00 hodin    Informační schůzka-všechny ročníky denního studia
1. roč. prof. Zuzana Jičínská uč. č. 8 
2. roč. PhDr. Marie Dvořáková uč. č. 2
3. roč. Mgr. Gabriela Těšitelová uč. č. 6
4. roč. Mgr. Taťána Hnízdilová uč. č. 402
5. roč. Mgr. Jolana Saidlová uč. č. 3
6. roč. MgA. Tomáš Židek Ph.D. č. 5
 

10:30 hodin  Domluva individuálních rozvrhů

5. 9. 2017
9:00 hodin   Třídnické hodiny – učebny stejné jako 4. 9. 2017 
10:00 hodin    Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – učebna č. 2      
Výuka v individuálních vyuč. předmětech

6. 9. 2017
Soustředění SOKP

7. 9. 2017
Výuka ve všech vyučovacích předmětech

8. 9. 2017     
9:00 hodin   Zahájení výuky kombinované formy studia (1.K, 2.K, 5.K, 6.K) – Komorní sál 

11. 9. 2017     
9:00 hodin   Zahájení výuky kombinované formy studia - (3.K) - Komorní sál 


1-10 of 10