Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2017 - 2018


10. 7. 2018 Velký úspěch kytaristy Jeronýma Staši na soutěži na Slovensku

přidáno: 3. 12. 2018 10:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:58 ]


Bratislava Guitar Competition, Slovensko, 30. 6. - 1. 7. 2018
    
kategorie B    
Jeroným Staša, kytara, ze třídy Petra Saidla     
1. cena  

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje našemu studentovi a jeho profesorovi za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.     

Mgr. Dalibor Hlava v. r.  
ředitel Konzervatoře Pardubice  

28. 6. 2018 Recenze orchestrálního absolventského koncertu s Komorní filharmonií Pardubice (19.6.2018)

přidáno: 3. 12. 2018 10:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:52 ]Nad konzervatorním Orchestrálním absolventským koncertem s Komorní filharmonií Pardubice.

Sukova síň Konzervatoře Pardubice přivítala v úterý 19. června tohoto roku své posluchače na již tradičním koncertu absolventů a studentů školy s pardubickou Komorní filharmonií, jejíž dlouholetá vstřícnost k uměleckým počinům konzervatoře a podpora jejích vynikajících žáků je všeobecně známa. 
Pod taktovkou Jaroslava Brycha, známého dirigenta a sbormistra (též někdejšího absolventa pardubické konzervatoře), který s vnitřním soustředěním a jako vždy s precizností sobě vlastní nastudoval s komorními filharmoniky a jejich sólisty celý večerní repertoár, se rozezněly Sukovou síní tóny stěžejních kompozic věhlasných autorů baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. 
Lze opět konstatovat příkladnou spolupráci dirigenta a orchestru se sólisty, pro něž je každé takové vystoupení vítaným stimulem a někdy i doslova odrazovým můstkem – pomyslnou startovní čárou pro jejich další a jistě perspektivní umělecký rozvoj.
Úvodní interpretační vstup patřil kytaristkám Janě Saidlové a Barboře Rothové (absolventkám ze třídy Petra Saidla a Anny Hronové), které ve Vivaldiho Koncertu G dur pro dvě mandolíny a smyčce (RV 532) bezpochyby prokázaly v barevně i dynamicky odstíněných detailech i v precizním technickém uchopení celku vytříbený smysl pro hudební sloh a skladebný styl jednoho z největších mistrů italského baroka, jehož umělecký odkaz je dodnes ctěn v celém hudebním světě. 
Marek Pavíček (student 4. ročníku z klarinetové třídy Mgr. Zdeňka Seidla) zaujal pardubické auditorium Sukovy síně Domu hudby skvěle připraveným sólovým výkonem v Koncertu Es dur pro klarinet a orchestr (op. 36) českého klasicistního mistra Františka Kramáře, v němž protagonista jak v bravurních technických pasážích, tak i v oduševnělém přednesu kantilén, ve kterých v rámci umocňující dynamické škály rozvinul i mistrův tušený raně romantický náboj, zcela přesvědčil o své budoucí hráčské perspektivě.
Pěvkyně Kristýna Kůstková (absolventka ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) si pro svůj koncertní výstup s pardubickými komorními filharmoniky připravila dvě proslulé árie mistrů italského operního belcanta. Jak v árii Rosiny „Una voce poco fa“ z Rossiniho Lazebníka sevillského, tak i ve zpěvu Violetty „É strano…Sempre libera“ z Verdiho Traviaty podala uchvacující koloraturní výkon, vyznačující se jak svrchovanou technickou brilancí, tak především hlubokým oduševnělým výrazem, modelovaným vnitřními prožitky svého srdce.
Trombonista Tomáš Pavíček (student 4. ročníku ze třídy Mgr. Aloise Mecha a Mga. Filipa Hájka) si vybral pro svou úterní večerní sólovou prezentaci Concertino pro pozoun a velký orchestr současného severského autora Larse-Erika Larssona, ve kterém zcela přesvědčivě podal v rámci skvělé nástrojové techniky osobitý pohled na dílo, nesoucí se v myšlenkové kompoziční linii neoklasicismu 20. století. Pavíčkův trombonový styl zaujal i suverénním zvládnutím zvukového potenciálu nástroje, pomocí něhož vytvořil i velmi zajímavý transparent zřetelně odlišených barevných pásem.
Závěr slavnostního koncertu Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice v Sukově síni pardubického Domu hudby patřil klavíristce Sáře Suchánkové (studentce 4. ročníku ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové), která byla sólistkou v Koncertu a moll pro klavír a orchestr (op. 54) jednoho z největších německých romantiků 19. století Roberta Schumanna. Protagonistka podala doslova heroický výkon v celosvětově proslulé skladbě, která je pro mnohé interprety doslova prubířským kamenem. Její zcela bezpečná a neumdlévající klavírní technika ve spolupráci s komorními filharmoniky se stala základem pro osobité vyjádření schumanovského lyrismu i dramatismu ve znamenitě zvládnuté romantické hudební ploše. 
Celý úterní koncertní večer nesl výrazné znaky přesvědčivé interpretační vyrovnanosti a zcela jistě předznamenal i perspektivní budoucnost jeho sólovým protagonistům.Pardubice, 28. 6. 2018                                                                          Vladimír Kulík

více fotografií na:

16. 6. 2018 Ohlédnutí za orchestrálním absolventským koncertem s Filharmonií Hradec Králové

přidáno: 3. 12. 2018 10:43, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:44 ]Nad Orchestrálním absolventským koncertem s Filharmonií Hradec Králové.

Ve čtvrtek 14. června tohoto roku bylo auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby opět vítanými svědky již tradiční, letité spolupráce dvou významných hudebních institucí východočeského regionu – Konzervatoře Pardubice a Filharmonie Hradec Králové. V rámci orchestrálního koncertu se pod neochvějnou taktovkou Tomáše Židka představili vstřícnému pardubickému publiku nejlepší studenti a zejména pak absolventi školy, jejichž znamenitá spolupráce s dirigentem večera a hradeckými filharmoniky pro ně byla bezesporu vítaným odrazovým můstkem, stimulujícím jejich další profesní vývoj.

Čtvrteční hudební soirrée otevřela Karolína Moravcová (absolventka ze třídy MgA. Jitky Fowler Fraňkové Ph.D.), která v neoklasicky laděném Klavírním koncertu č.2 Dmitrije Šostakoviče (op. 102) prokázala svrchovanou vnímavost pro moderní klavírní zvuk, propojenou s hlubokým smyslem pro skladatelův kompoziční sloh a klavírní styl.

Houslistka Milada Šulcová (absolventka ze třídy PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka) ve Španělské symfonii op. 21 francouzského mistra Edouarda Lalo se ve své vnitřní interpretační představě úspěšně citově sžila s náladovým espritem hudební ornamentiky vrcholně stylizovaného transparentu španělského lidového koloritu, který dokázala smysluplně modelovat ve svém nástrojovém projevu.

Kontrabasista Ondřej Sejkora (student 5. ročníku ze třídy Mgr. Art. Františka Machače a Radka Pokorného) si vybral pro své sólistické vystoupení v Sukově síni pardubického Domu hudby Divertimento concertante pro kontrabas a orchestr dnes velmi ceněného autora vážné i filmové hudby Nino Roty. Čtvrteční publikum mohlo jedině obdivovat suverénní technické i výrazové zvládnutí neoklasicky vyladěné třívěté skladby, umocněné podmanivou noblesou Sejkorova interpretačního vhledu.

Kytaristka Milena Šolcová (absolventka ze třídy Petra Saidla a Anny Hronové) a akordeonistka Veronika Krejčířová (studentka 4. ročníku ze třídy Mgr. Jakuba Jedlinského a Antonína Dvořáka) si pro své vystoupení s hradeckými filharmoniky vybraly třívěté Double concerto pro kytaru, bandoneon a smyčce dnes již velmi populárního a i u nás často uváděného skladatele Astora Piazzolly, jehož mistrovsky napsanou kompozici, vybavenou originální nástrojovou barevností, interpretky výrazově umocnily svým zcela přesvědčivým citovým nábojem.

Ve druhé polovině čtvrtečního koncertního večera se představili houslistka Milada Šulcová a kontrabasista Ondřej Sejkora ještě jednou, a to ve společném interpretačním projektu z dílny italského kontrabasového virtuóza a skladatele Giovanni Bottesiniho – nástrojově brilantním Grand duu pro housle, kontrabas a orchestr. Oba sólisté se dokázali bravurně prosmýknout všemi technickými i výrazovými záludnostmi Bottesiniho nad jiné interpretačně choulostivého díla a jejich výkon byl přijat zcela zaslouženým aplausem.

Absolventský večer bezpochyby vyvrcholil vystoupením klarinetistky Elišky Urbanové (ze třídy MgA. Zdeňka Saidla) v Koncertu pro klarinet a orchestr Artie Shawa, jehož hráčské a především skladatelské ambice se v jeho výrazné tvorbě dotkly jak tradičního i moderního jazzu, tak i okruhu bluesové inspirace. Eliška Urbanová ve svém interpretačně jedinečném, excelentním projevu dokázala dokonale vyhmátnout všechny slohové i stylové znaky této dodnes podivuhodně okouzlující a elektrizující hudby, kterou přijalo publikum Sukovy síně bouřlivými ovacemi ve stoje.

A tak tedy ještě jednou velké poděkování Filharmonii Hradec Králové a jejímu dirigentu Tomáši Židkovi za krásné hudební zážitky a sólistům pak do jejich profesionálního budoucna ono upřímné, muzikantské přání „Zlomte vaz!“

 

Pardubice, 16. června 2018                                                                        Vladimír Kulík  


více fotek:

https://www.zonerama.com/KonzervatorPardubice/Album/4893813  

 

 

10. 6. 2018 Symfonický orchestr hostem překrásného koncertu v Heřmanově Městci

přidáno: 3. 12. 2018 10:31, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:32 ]

V neděli 10. června 2018 v 17:00 hodin se konal v Kostele sv. Bartoloměje, apoštola, Heřmanově Městci 
Duchovní koncert „Padlým hrdinům 1914 – 1918“.
program v příloze
 

Účinkovali:
Vokální sóla: Kristýna Kůstková, Jan Jiráček

Vlastislav Heřmanův Městec
Sbormistryně Markéta Výborná

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Sbormistr Tomáš Židek, spolupráce Jana Mimrová

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice
Sbormistr Tomáš Židek, spolupráce Ondřej Mejsnar

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Dirigent – Tomáš Židek

3. 6. 2018 Famózní úspěch našich pěvkyň

přidáno: 3. 12. 2018 10:20, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 10. 12. 2018 5:41 ]Ve dnech 1. – 3. června 2018 se konal v Praze XVI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Pražský pěvec 2018.

Zde získaly:
Veronika Kaiserová (5. ročník, zpěv, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové)
I. cenu (2. kategorie - konzervatoře)

Marie Novotná (3. ročník, zpěv, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové)
Čestné uznání (2. kategorie - konzervatoře)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentkám i jejich paní profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.   

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

2. 6. 2018 Ohlédnutí za květnovým úspěšným působení našich varhaníků

přidáno: 3. 12. 2018 9:54, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:02 ]

V těchto dnech se studenti varhanního oddělení zúčastnili dvou událostí. V sobotu 19.5. v Teplicích vystoupili na letošní Přehlídce varhaníků českých konzervatoří Monika Šnorbertová ze třídy Aleše Bárty a Michaela Beránková ze třídy Václava Uhlíře a v úterý 22.5. se uskutečnil již 4 vzájemný varhanní koncert olomoucké a naší konzervatoře v katedrále sv.Václava v Olomouci kde naši školu zastupovali Ondřej Smolík a Klára Scholleová ze třídy Josefa Rafaji. Koncert byl velmi dobře navštíven a měl výbornou úroveň. Podívejte se na fotografie.

Josef Rafaja1. 6. 2018 Recenze Druhého jarního koncertu SOKP

přidáno: 3. 12. 2018 9:50, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 3. 12. 2018 10:01 ]Nad druhým jarním koncertem Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice.  

Ve čtvrtek dne 31. května t.r. přivítala Sukova síň pardubického Domu hudby své posluchače, tak jako vždy v hojném počtu, na koncertu konzervatorních symfoniků a jejich sólistů.
Dramaturgie večera, inspirována romantickou invencí koncertních projektů přelomu 19. a 20. století, vybrala do programu čtvrtečního večerního hudebního soirée adekvátní díla, odrážející právě tuto dobu, plnou umělecké a filosofické činorodosti.
Výborně dynamicky i barevně odstíněná Polonéza z opery Čert a Káča Antonína Dvořáka (lesklé světélkující smyčce i sonorní trubky v echu za zástěnou) byla jistě úspěšným vstupem celého čtvrtečního symfonického i operního večera. 
Vítaným kontrastem první poloviny koncertu mladých pardubických symfoniků se pak stal Haydnův první violoncellový Koncert C dur (Hob. VII b : 1) se sólistou Filipem Ruferem (ze třídy Mgr. Josefa Krečmera a MgA. Jana Zemena), laureátem několika významných českých interpretačních soutěží, který ve své znamenité technické i výrazové kondici suverénním způsobem zvládl dílo, které je pro většinu violoncellistů skutečným sólistickým oříškem.
Křehká árie Desdemony (Ave Maria) z vrcholného, legendárního Verdiho operního odkazu (Othello), v přesvědčivém stylovém podání Marie Novotné (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) byla krásnou ukázkou italského, vpravdě verdiovského pěveckého belcanta, vrcholícího především v mistrových   dramatických a oratorních projektech sedmdesátých let devatenáctého století.
První polovinu čtvrtečního večera v Sukově síni pardubického Domu hudby uzavřelo dojemné a symbolistně introvertní smyčcové Adagietto (s harfou) z páté symfonie velikého pozdně romantického tvůrce Gustava Mahlera, jehož etické i esteticko - filosofické inspirace vycházely bezesporu i z podnětného uměleckého okruhu české půdy.

Dramaturgicky velmi zajímavě řešená druhá polovina konzervatorního orchestrálního večera nanesla ve svém vstřícně vyladěném slohovém i stylovém kontrastu vybrané taneční části ze slavného baletu Oskara Nedbala „Andersen“ (z roku 1914), v jejichž smysluplném pohybovém rámci vyzněly o to výrazněji velké operní árie z pera světově uznávaných dramatických autorů – Petra Iljiče Čajkovského, Pietra Mascagniho a Antonína Dvořáka.
Zatímco hudební baletní kolekce Nedbalova „Andersena“ je zřejmě jakýmsi osobním, zpola melancholicky teskným a zpola již nihilistickým ohlédnutím autora za dobou, která ve svém obdivuhodném vroucím kotli umělecké i filosoficko – estetické činorodosti přelomu 19. a 20. století dokázala instalovat a významně prezentovat vedle sebe rozmanitě protichůdné myšlenkové směry a tendence, které tato doba přinesla a které jí byly surově odňaty osudovým rokem 1914, výběr tří z řady nejslavnějších operních árií uvedl posluchače jak do okruhu lyrického světa Čajkovského a nálad italského verismu Mascagniho, tak i do atmosféry Dvořákova symbolismu přelomu století.
Jak Inka Kořínková (v árii Jany z Čajkovského opery Panna orleánská a v prezentaci Ježibaby z Dvořákovy Rusalky), tak i Marie Novotná (v árii Santuzzy z Mascagniho jednoaktovky Sedlák kavalír) byly ve svém profesionálním pěveckém výkonu přirozeně přesvědčivé a dojem z jejich operní feérie byl znamenitě umocněn i Tercetem lesních žínek (posíleným i výraznou Veronikou Kaiserovou) z Dvořákovy Rusalky, který byl výrazovým vyvrcholením jejich večerní pěvecké kreace (všechny studují ve třídě Mgr. Jarmily Chaloupkové).
Aplaudující publikum nenechalo nikoho z přítomných na pochybách o tom, že Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice se svými pěveckými i instrumentálními sólisty pod zastřešujícím cílevědomým vedením svého šéfdirigenta MgA. Tomáše Židka Ph.D. má svému vstřícnému publiku vždy co říci a jistě i nadále ho bude umělecky podnětně oslovovat.


Pardubice, 1. června 2018                                                                         Vladimír Kulík

Více fotografií na

30. 5. 2018 Úspěšná prezentace naší školy v USA - děkujeme našim studentům

přidáno: 30. 5. 2018 0:36, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 5. 2018 1:06 ]Článek z týdeníku Pernštejn z 28. - 3. 6. 2018, čísla 21, ročník 12.
Převzatý článek z webu Pardubického kraje  


52. ročníkem National Polka Festivalu vyvrcholilo turné studentů Konzervatoře Pardubice v americkém Texasu, kde již od poloviny 19. století žije početná česká komunita. Nejen pro krajany a krajanské spolky odehráli studenti v rámci festivalu několik koncertů pro tisíce návštěvníků z celých Spojených států amerických. Studenty na cestě doprovázel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se mimo jiné setkal se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a zástupci Sokola Ennis. Od starostky města obdržel při úvodním ceremoniálu také čestné občanství.  
 
„Ennis se každý rok na víkend stává centrem české kultury v celých Spojených státech. České vlajky, hudba, kroje a obecně historie jsou k vidění po celém městě, kterému dominuje naše trikorola. Lidé hrdě nosí české a moravské kroje, tancují polku, což působí v kontextu místa konání mnohdy až neuvěřitelné. I po několika generacích se přistěhovalci z tehdejšího Rakouska-Uherska a poté Československa hrdě hlásí k odkazu svých předků, kteří do Spojených států dorazili za svým americkým snem a lepším živobytím,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tradice našeho státu si musíme neustále připomínat a udržovat je i u nás, a to nejen v roce výročí 100 let od vzniku samostatného státu. Mnohdy je však sounáležitost k našemu státu silnější u našich krajanů v zahraničí než u nás samotných, což bychom se měli snažit změnit a vštěpovat hrdost k národu a jeho kultuře mladé generaci,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten se v rámci festivalu setkal také se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a členy Sokola Ennis. Starostka města předala v rámci slavnostního ceremoniálu, který následoval po průvodu alegorických vozů, hejtmanovi čestné občanství města.
   
National Polka Festival   
Polka festival je jedním ze dvou hlavních kulturních událostí v Ennis. Poprvé se uskutečnil v roce 1967 a od té doby se pravidelně koná o víkendu navazujícím na Memorial Day (připomínka těch, kdo sloužili v ozbrojených silách USA). Festival prezentuje českou kulturu – hudbu, tance, jídlo a pití. Festival si drží renomé jednoho z největších festivalů svého druhu v USA a navštěvuje ho až 50 tisíc lidí, kteří chtějí zažít atmosféru své „staré vlasti“. 
 
Sokol Ennis 
Historie místního Sokola se datuje od roku 1908. Součástí centra je i české muzeum a knihovna, kde jsou uloženy historické fotografie česko-amerických krajanů a historické české oděvy a uniformy, v nichž tito patrioti bojovali v několika válkách. Sbírka se postupně rozrůstá i o fotografie z cest krajanů do vlasti jejich předků a o další artefakty věnované potomky původních usedlíků. Patří mezi ně řada knih, které dnes jsou k vidění v ČR jen obtížně. „Sokol Ennis je součástí celoamerické sítě této instituce a místní pobočka nese jméno K. H. Borovského, jehož portréty jsou součástí výzdoby budovy Sokola, a kterého zde srovnávají s Abrahamem Lincolnem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.   

 

29. 5. 2018 Klavírní oddělení úspěšné na mezinárodní soutěži v Kamenici pod Lipou

přidáno: 30. 5. 2018 0:31, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 5. 2018 0:31 ]25. - 27. května 2018 proběhl v Kamenici nad Lipou 9. ročník Mezinárodní klavírní soutěže Vítězslava Nováka. Soutěže se zúčastnilo 5 studentek naší školy a všechny byly v různých kategoriích takto oceněny:

Martina Plocková - 3. cena
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové

Markéta Vepřeková - Čestné uznání I. stupně
ze třídy PaedDr. Marie Wiesnerové a Mgr. Jany Turkové

Andrea Kazdová - Čestné uznání I. stupně
ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové a Jany Turkové

Katharina Heyda - Čestné uznání I. stupně
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové

Eunika Gabriela Pechánková - Čestné uznání II. stupně
ze třídy Mgr. Jany Turkové

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 5. 2018 Naše akordeonistky mezinárodně soutěžně úspěšné na Slovensku

přidáno: 28. 5. 2018 10:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 10:14 ]Na 3. ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škol (květen 2018) v Lipanech na Slovensku získaly naše studentky tato ocenění.

Ester Tomášková, akordeon, ze třídy Antonína Dvořáka
2. cena (v VIII. A kategorii)

Veronika Krejčířová, akordeon, ze třídy Antonína Dvořáka a Mgr. Jakuba Jedlinského
Čestné uznání (v VIII. B kategorii)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 51