Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2017 - 2018


30. 5. 2018 Úspěšná prezentace naší školy v USA - děkujeme našim studentům

přidáno: 30. 5. 2018 0:36, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 5. 2018 1:06 ]Článek z týdeníku Pernštejn z 28. - 3. 6. 2018, čísla 21, ročník 12.
Převzatý článek z webu Pardubického kraje  


52. ročníkem National Polka Festivalu vyvrcholilo turné studentů Konzervatoře Pardubice v americkém Texasu, kde již od poloviny 19. století žije početná česká komunita. Nejen pro krajany a krajanské spolky odehráli studenti v rámci festivalu několik koncertů pro tisíce návštěvníků z celých Spojených států amerických. Studenty na cestě doprovázel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se mimo jiné setkal se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a zástupci Sokola Ennis. Od starostky města obdržel při úvodním ceremoniálu také čestné občanství.  
 
„Ennis se každý rok na víkend stává centrem české kultury v celých Spojených státech. České vlajky, hudba, kroje a obecně historie jsou k vidění po celém městě, kterému dominuje naše trikorola. Lidé hrdě nosí české a moravské kroje, tancují polku, což působí v kontextu místa konání mnohdy až neuvěřitelné. I po několika generacích se přistěhovalci z tehdejšího Rakouska-Uherska a poté Československa hrdě hlásí k odkazu svých předků, kteří do Spojených států dorazili za svým americkým snem a lepším živobytím,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tradice našeho státu si musíme neustále připomínat a udržovat je i u nás, a to nejen v roce výročí 100 let od vzniku samostatného státu. Mnohdy je však sounáležitost k našemu státu silnější u našich krajanů v zahraničí než u nás samotných, což bychom se měli snažit změnit a vštěpovat hrdost k národu a jeho kultuře mladé generaci,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten se v rámci festivalu setkal také se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a členy Sokola Ennis. Starostka města předala v rámci slavnostního ceremoniálu, který následoval po průvodu alegorických vozů, hejtmanovi čestné občanství města.
   
National Polka Festival   
Polka festival je jedním ze dvou hlavních kulturních událostí v Ennis. Poprvé se uskutečnil v roce 1967 a od té doby se pravidelně koná o víkendu navazujícím na Memorial Day (připomínka těch, kdo sloužili v ozbrojených silách USA). Festival prezentuje českou kulturu – hudbu, tance, jídlo a pití. Festival si drží renomé jednoho z největších festivalů svého druhu v USA a navštěvuje ho až 50 tisíc lidí, kteří chtějí zažít atmosféru své „staré vlasti“. 
 
Sokol Ennis 
Historie místního Sokola se datuje od roku 1908. Součástí centra je i české muzeum a knihovna, kde jsou uloženy historické fotografie česko-amerických krajanů a historické české oděvy a uniformy, v nichž tito patrioti bojovali v několika válkách. Sbírka se postupně rozrůstá i o fotografie z cest krajanů do vlasti jejich předků a o další artefakty věnované potomky původních usedlíků. Patří mezi ně řada knih, které dnes jsou k vidění v ČR jen obtížně. „Sokol Ennis je součástí celoamerické sítě této instituce a místní pobočka nese jméno K. H. Borovského, jehož portréty jsou součástí výzdoby budovy Sokola, a kterého zde srovnávají s Abrahamem Lincolnem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.   

 

29. 5. 2018 Klavírní oddělení úspěšné na mezinárodní soutěži v Kamenici pod Lipou

přidáno: 30. 5. 2018 0:31, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 5. 2018 0:31 ]25. - 27. května 2018 proběhl v Kamenici nad Lipou 9. ročník Mezinárodní klavírní soutěže Vítězslava Nováka. Soutěže se zúčastnilo 5 studentek naší školy a všechny byly v různých kategoriích takto oceněny:

Martina Plocková - 3. cena
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové

Markéta Vepřeková - Čestné uznání I. stupně
ze třídy PaedDr. Marie Wiesnerové a Mgr. Jany Turkové

Andrea Kazdová - Čestné uznání I. stupně
ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové a Jany Turkové

Katharina Heyda - Čestné uznání I. stupně
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové

Eunika Gabriela Pechánková - Čestné uznání II. stupně
ze třídy Mgr. Jany Turkové

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 5. 2018 Naše akordeonistky mezinárodně soutěžně úspěšné na Slovensku

přidáno: 28. 5. 2018 10:14, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 10:14 ]Na 3. ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škol (květen 2018) v Lipanech na Slovensku získaly naše studentky tato ocenění.

Ester Tomášková, akordeon, ze třídy Antonína Dvořáka
2. cena (v VIII. A kategorii)

Veronika Krejčířová, akordeon, ze třídy Antonína Dvořáka a Mgr. Jakuba Jedlinského
Čestné uznání (v VIII. B kategorii)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.  

Mgr. Dalibor Hlava v. r. 
ředitel Konzervatoře Pardubice

6. 4. 2018 Velké úspěchy našich muzikantů na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce

přidáno: 28. 5. 2018 10:00, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 10:00 ]10. ročník celostátní přehlídky Mládí Bohuslava Martinů v Poličče - 2. - 4. květen 2018. 
Naši studenti získali tato ocenění:

Zpěv:
Kategorie 17-18 let:

Vendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové
Zlaté pásmo
Cena za interpretaci skladby B. Martinů
Cena za interpretaci skladby W. A. Mozarta
Cena Nadace Bohuslava Martinů

účast na koncertě vítězů 4. 5. 2019 v Tylově domě

Anna Zedníčková, 2. ročník, ze třídy MgA. H. Medkové
Bronzové pásmo

Jana Dvořáková, 3. ročník, ze třídy MgA. R. Rubešové
Bronzové pásmo

Klavírní spolupráce Vlasta Přidalová

Hra na flétnu:
Kategorie 15-16 let:
Kristýna Klokočníková, 1. ročník, ze třídy Mgr. S. Mechové, Mgr. J. Höniga
Zlaté pásmo
Cena za muzikální výkon
Cena za interpretaci skladby

Klavírní spolupráce Mgr. Pavlína Klokočníková

Kategorie 15-16 let:
Silvie Mechová, 3. ročník, ze třídy Mgr. S. Mechové, Mgr. J. Höniga
Zlaté pásmo
Klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

Kategorie do 21 let:
Giulia Cataniová, 5. ročník, Mgr. J. Höniga, Mgr. S. Mechové
Bronzové pásmo
Klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

Cenu za klavírní spolupráci obdržela MgA. Andrea Mňuková.
Cenu pro vynikajícího pedagoga obdržela Mgr. Silvie Mechová
Cenu pro vynikajícího pedagoga obdržel Mgr. Jaromír Hönig

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem soutěžícím i jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

28. 4. 2018 Záznam z vystoupení SOKP v Chrudimi

přidáno: 28. 5. 2018 9:33, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 9:33 ]

29. 4. 2018 Další skvělý úspěch kytarového oddělení v Polsku

přidáno: 28. 5. 2018 8:42, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 8:45 ]Na 21. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže  „Cithara Ignea“ Žory 2018 v Polsku získala naše studentka toto ocenění:

Milena Šolcová - kytara  (ze třídy Petra Saidla a Anny Hronové)
2. cena (v nejvyšší kategorii)


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentce i jejímu pedagogovi k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře

23. 4. 2018 Naše klavíristka úspěšná na Broumovské klávese

přidáno: 28. 5. 2018 8:37, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 8:37 ]


Ve dnech 20. - 22. 4. 2018 se konal 8. ročník  Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy „Broumovská klávesa“. Naše studentka získala toto ocenění:

Martina Plocková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání (4. kategorie - 16-17 let)


Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje studentce i její profesorce za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 4. 2018 Náš pedagog Jiří Kabát členem světového Pavel Haas quartet - blahopřejeme

přidáno: 28. 5. 2018 8:30, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 8:30 ]

Náš pedagog, violista Jiří Kabát M.Mus. se stal po vykonaném konkurzu členem světově prosnulého Pavel Haas Quarteta. 
Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje k tomuto velkému úspěchu. 


12. 4. 2018 Ohlédnutí za koncertem Movie night swingového orchestru Banda di Feste

přidáno: 28. 5. 2018 8:23, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 28. 5. 2018 8:32 ]

Banda di Feste opět excelentní 

     Ve středu 11. dubna tohoto roku měli návštěvníci Sukovy síně pardubického Domu hudby od 19:oo hodin opět možnost vyslechnout další z úspěšných hudebních projektů swingové kapely Banda di Feste, která se pod hlavičkou Konzervatoře Pardubice i se svými skvělými sólisty znamenitě prezentovala v novém koncertním programu nesoucím název Movie Night (Filmová noc). Během několikaleté tradice si tento soubor, interpretačně se zabývající jak vyšším tanečním a muzikálovým populárem, tak i klasickým a novodobým jazzem včetně swingu, dokázal vychovat i početné vstřícné publikum, které vždy oceňuje práci celého tělesa pod dirigentskou taktovkou absolventa školy Pavla Hlubučka DiS. a pod zastřešujícím pohledem jeho uměleckého vedoucího Mgr. Jaromíra Höniga.  


     Dramaturgie středečního vystoupení orchestru Banda di Feste byla zaměřena především na hudbu k filmům, jejichž skuteční či animovaní hrdinové se stali pohyblivými ikonami stříbrného plátna a dodnes oslovují napříč generacemi širokou kulturní veřejnost.
Koncert vehementně zahájili Simpsonovi, respektive melodie světově úspěšného mnohadílného filmového seriálu, který jistě není potřeba ani českému posluchači blíže představovat, protože jeho známost je všeobecná a dosud běží i v české televizi.
     Stálá hostující zpěvačka Kateřina Vacková pak nechala zaznít svému podmanivému hlasu ve skladbě All that jazz, která je jakýmsi hudebním leitmotivem amerického kultovního filmu Chicago, jehož muzikálová verze se úspěšně hraje už od roku 1975. Samotný film se dostal do kin po roce 2002 a na svém kontě má zcela zasloužených šest Oskarů. Není divu, když hlavními filmovými protagonisty byli takové hvězdy, jako například Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger či Richard Gere. Děj filmu je umístěn jak do kabaretního, tak především do vězeňského prostředí, v němž se dvě nešťastné vězenkyně snaží za pomoci nejschopnějšího advokáta ve městě vyhnout krutému odsouzení – oprátce. 
     Dramaturgický výběr středečního koncertu patřil i melodiím z americko-mexického filmu Childern of Sanchez (Sanchezovy děti) z roku 1978, v němž se stárnoucí otec dospívajících dětí snaží zvládnout rodinné problémy s patřičným nadhledem. Ale když mu starosti s nezvladatelnými ratolestmi začínají přerůstat přes hlavu, rozhodne se postavit velký rodinný dům, ve kterém by byli jeho potomci ušetřeni nepříjemných nástrah života. V hlavních filmových rolích se představili legendární Anthony Quinn a Dolores del Rio.
     Další slavný film o dětech – Swing kids (Swingové děti) –  je tematicky propojen především s obdobím  těsně před druhou světovou válkou v prostředí přístavního města Hamburku, kde se dere k moci fašismus, zakazující mladé generaci bavit se hudbou neárijského původu – tedy především melodiemi swingu. Mládež proto navštěvuje různé kluby, kde se swing potají hraje a tančí. V souvislosti s natáčením filmu je zajímavá i ta skutečnost, že celé dílo bylo realizováno v pražském prostředí. Na středečním pardubickém pódiu byl film prezentován skladbou Shout and feel (Jásat a vnímat) v taneční improvizační kreaci baletních hostů orchestru Banda di Feste - Aničky Machové a Martiny Selnarové.
     Skladba Lasus Trombone zazněla poprvé v hudební Show Lawrence Welka – televizním varieté, obdobě známého německého pořadu Ein Kessel Buntes ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, kde velmi úspěšně vystupovali dobově známí interpreti. A tak výše zmíněná kompozice dala příležitost i čtyřem výborným trombonistům z líhně pardubické konzervatoře – Tomáši Pavíčkovi, Matěji Doležalovi, Jakubu Mrvovi a Davidu Dernerovi, kteří nenechali auditorium Sukovy síně na pochybách o svých znamenitých interpretačních schopnostech.
     Nerozlučná filmová dvojice – kocour Tom a myšák Jerry - se též objevila na středečním koncertě swingové kapely Banda di Feste v Sukově síni pardubického Domu hudby, ovšem na jedné ze stěn sálu, coby improvizovaném stříbrném plátně. Sympatické duo kocoura a myšáka spolu „soupeří“ ve 136 dílech dodnes populárního seriálu, který si již dávno získal srdce malých i větších diváků. Jerry tropí všobecnou neplechu a Tomovi naschvály, které mnohdy přerůstají meze únosnosti. Kocour se ho snaží čas od času potrestat, leč bezvýsledně. A jen tak pro zajímavost – bylo spočítáno, že kocour Tom mohl v jednom jediném filmovém díle vlivem myšákova „bezuzdného“ řádění až dvaačtyřicetkrát umřít. K tomu naštěstí nikdy nedošlo a oba kreslení protagonisté se vždy „láskyplně“ usmířili. A zde se povedl konzervatorní swingové kapele opravdu husarský kousek. Aby živá orchestrální hudba v sále mohla s naprostou přesností zachytit nejrůznější pohyby obou zvířátek, kapelník měl sluchátka s metronomickými tempy z filmu a bicisté, kteří znázorňovali pomocí svých nástrojů nejrůznější údery a bitky obou srstnáčů, měli před sebou na malé obrazovce záznam jednotlivých jistě legračních výjevů. Lze říci, že synchron byl vskutku dokonalý.
     Poté se zpěvačka Kateřina Vacková a kytarista Jan Mátl představili v komorně vyladěné melodii s názvem Bang Bang z filmu režiséra Quentina Tarantina Kill Bill, jehož tvůrce je v pohledu na filmovou režii velice svébytný a lze říci, že i originální. Některé scény jsou dokonce točeny černobíle, vzhledem k nadměrným potokům lidské krve na Tarantinově filmovém plátně. Nicméně – hudba svou podmanivostí vždy usměrňuje režisérův osobitý pohled na věc.
     Následně se pak zpěvák Jan Kučera výtečně uvedl v písni New York, New York ze stejnojmenného filmu, v němž v roce 1945 tehdy největší americké město slavilo vítězství nad Japonskem. Ve velkém tanečním paláci se setkává armádní propuštěnec Jimmy Doyle s mladičkou Francine Evans, která dosud bavila americké vojáky a nyní se chce stát slavnou zpěvačkou. Oba se nakonec prosadí v Bandu Frankie Harta, v němž se posléze sám Jimmy stává kapelníkem.
     V písni You can leave your hat on (Odhoď svůj klobouk) z hořké anglické komedie s názvem Do naha opět zazářila Kateřina Vacková. Neradostný příběh o chudobě a nezaměstnanosti líčí osudy šesti mužů vedených suverénním Gazem, kteří se chtějí vyvázat ze svízelných problémů neobvyklým způsobem: zorganizují striptýzovou show, jejíž atrakcí jsou oni sami. Brzy ovšem zjistí, že obnažit se na veřejnosti a současně si zachovat svoji lidskou důstojnost, není vůbec jednoduché.
     Jan Kučera a Kateřina Vacková pak uvedli druhou půli večera v písních z filmů Hey Pachuco a Někdo to rád horké. V prvním snímku se seznamujeme se Stanley Ipkissem, notorickým nešikou, který ovšem po nálezu kouzelné obličejové masky přechytračí všechny své nepřátele. Druhý filmový hit (režisér Billy Wilder), který jistě nemusí být příliš představován, nás přivádí do společnosti amerických mafiánů dvacátých a třicátých let, fungujících na pozadí dramatických osudů dvou barových hudebníků a zpěvačky, kterou s výsostným šarmem ztvárnila nezapomenutelná Marilyn Monroe.
      Kateřina Vacková byla pak výtečnou sólistkou i v písni Chci, abys mne miloval z filmu Austin Power -  výborné crazy komedii, která dosud patří k nejlepším titulům tohoto již světově proslulého filmového a divadelního žánru.
Na vrcholu středečního swingového večera se představili ve skladbě Soul bossa nova z filmu Memphis belle, situovaného do válečné Velké Británie, přední bubeníci konzervatoře – Víťa Matyska, Jan Pátek a Tadeáš Macl, kteří dokázali auditorium Sukovy síně pomocí opravdu silné dávky rytmického adrenalinu nebývale vzpružit a nabudit.
      Na koncertě Banda di Feste se ovšem dostal ke slovu i nedechař – klavírista (a možná do budoucna i multiinstrumentalista) Jakub Cach, který spolu s Kateřinou Vackovou přednesli s upřímným citem vstřícnému pardubickému publiku již proslulý písňový hit – Danny boy.
      Trumpetista Pavel Herzog, další z úspěšných absolventů pardubické konzervatoře, pak silně zaujal dychtivé publikum Sukovy síně vlastní sólovou improvizací v orchestrálce Gonna fly now (Poletíme), zatímco obě taneční protagonistky – Anička Machová a Martina Selnarová – opět uchvátily ve své pohybové kreaci, doprovázené melodiemi z filmu Sing Sing.
     Brazilská lidová píseň Masquenada, výrazný hudební doprovod k filmům o kocouru Garfieldovi, který se zachová ve všech svých příbězích nakonec kladně, ba rytířsky, zůstane trvalou vzpomínkou i na letošní maturitní ples Konzervatoře Pardubice, kde tato skladba zazněla v podání orchestru Banda di Feste poprvé.
      V závěru krásného hudebního večera opět zazářila Kateřina Vacková ve filmových písních Baker Street a Big Time a přídavkový kus James Bond Theme zazněl v plénu celé profesionálně organizované kapely s patřičným hutným swingovým tahem a jiskrným jazzovým odpichem.
      Slova velkého uznání patří nejenom celé skvělé kapele Banda di Feste a jejím sólistům, ale vřelý dík si zaslouží jak dirigent tělesa Pavel Hlubuček, umělecký vedoucí tohoto swingového ansámblu Mgr. Jaromír Hönig a v neposlední řadě i „zvukař“ orchestru Mgr. Alois Mech.
     Nadšený aplaus středečního publika Sukovy síně pardubického Domu hudby, sídle Konzervatoře Pardubice, zcela jistě přesvědčil všechny přítomné o správnosti interpretační cesty swingové kapely Banda di Feste, která je nanejvýš smysluplná a pro své vstřícné posluchače nanejvýš potřebná.


Pardubice, 12. dubna 2018                                                                    Vladimír Kulík


25. 4. 2018 Náš student, klavírista Matyáš Novák vystoupí sólově na koncertě Pardubického hudebního jara

přidáno: 15. 4. 2018 2:12, autor: Alois MechKonzervatoř Pardubice dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s vedením hudebního festivalu „Pardubické hudební jaro“, s panem Mgr. Josefem Krečmerem.

Letos vystoupí na koncertě PHJ 25. 4. 2018 (viz příloha) sólově náš student, klavírista Matyáš Novák. Po domluvě s vedením festivalu je PRO STUDENTY, ŽÁKY A PEDAGOGY KONZERVATOŘE I PARDUBICKÝCH ZUŠ VSTUP VOLNÝ.

Za tuto příležitost poslechu krásného koncertu, podporu našich studentů od vedení PHJ moc děkujeme.  
za ředitelství Konzervatoř Pardubice
Mgr. Alois Mech - zástupce ředitele


https://www.pardubickehudebnijaro.cz/single-post/2018/04/10/Pardubick%C3%A9-hudebn%C3%AD-jaro-d%C3%A1v%C3%A1-prostor-i-mlad%C3%BDm-talent%C5%AFm

https://www.pardubickehudebnijaro.cz/14-janacek

1-10 of 44