20. 12. 2016 Ohlédnutí za Vánočním symfonickým koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 31. 1. 2017 0:49, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 31. 1. 2017 0:50 ]
Lze říci, že jedním z vrcholů letošních interpretačních počinů studentů pardubické konzervatoře, vedle orchestrálních a komorních koncertů předních hráčů a pěvců školy a dalších uměleckých akcí, byl na sklonku Adventu v úterý dne 20. prosince tohoto roku již tradiční vánoční koncert školy, na němž se podílel především Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice s dirigenty Jakubem Piklou (ze třídy Mgr. Jaroslava Brycha) a MgA. Tomášem Židkem, PhD. – šéfem tělesa, a dále spojené smíšené sbory Vlastislav z Heřmanova Městce (sbormistryně MgA. Markéta Výborná), chotěbořský Doubravan (sbormistr Jakub Pikla), Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans (sbormistr MgA. Zdeněk Kudrnka) a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice (sbormistr MgA. Tomáš Židek, PhD.). Kontinuálního varhanního partu ve skladbách Luboše Fišera a Jakuba Jana Ryby se ujal Ondřej Mejsnar (ze třídy Mgr. Václava Uhlíře), dojímavé verše v pásmu vánočních koled Luboše Fišera přednesl Marek Výborný a sólových pěveckých partů v nesmrtelné „Rybovce“ se s velkým úspěchem zhostili sopranistka Lucie Vagenknechtová, altistka Markéta Štefániková, tenorista Aleš Nehněvajsa a basista Jan Kučera.

Úvodní osmá symfonie h moll (zvaná Nedokončená) geniálního Rakušana s českými kořeny Franze Schuberta je trvalkou všech významných koncertních pódií. Přestože  Schubertův největší skladatelský význam je dodnes spatřován především v písňovém a komorním odkazu, jeho orchestrální tvorba zaujímá i v současnosti přední místo jak v českém, tak i ve světovém symfonickém repertoáru. Poetický melos Nedokončené uchvátil dokonce i našeho Antonína Dvořáka, který skladbu včlenil do dramaturgického rámce prvního koncertu České filharmonie při příležitosti svého dirigentského vystoupení s tímto později evropsky proslulým tělesem.

I hudba Luboše Fišera (1935-1999), jednoho z nejvýznamnějších a současně i nejoceňovanějších a nejhranějších soudobých českých autorů, upoutává i dnes své posluchače jak na koncertních pódiích či divadelních scénách, tak i na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. Z velikého Fišerova kompozičního odkazu vybrala dramaturgie úterního koncertu pásmo skladatelových koled pro sóla, sbor, recitaci, varhany a orchestr – „Vánoční“, které spolu se Schubertovou Osmou pod zcela přesvědčivou taktovkou Jakuba Pikly (který tento program samostatně nastudoval pod pedagogickým dohledem Tomáše Židka) vyvolaly upřímný ohlas auditoria pardubické Sukovy síně.

Rybově České mši vánoční pastorální „Hej mistře“ byla smysluplně vyhrazena druhá půle vánočního symfonického koncertu, v níž jak sólisté, tak i spojené sbory a orchestr konzervatoristů nenechali nikoho na pochybách o tom, že pojem profesionální interpretace je zde vyzdvižen na nejvyšší příčku hudebně estetických měřítek pardubické konzervatoře.
Závěrečný aplaus ve stoje byl tak zaslouženou odměnou všem protagonistům tohoto krásného a dojímavého adventního koncertního večera  a současně i skvělým důkazem pochopení umělecké práce Konzervatoře Pardubice.

Pardubice 22. 12. 2016                                                          Vladimír Kulík