1. 9. 2016 Informace k zahájení školního roku 2016 - 2017

přidáno: 24. 8. 2016 2:05, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 8. 2016 2:06 ]

1. 9. 2016
9:00 hodin  Zahájení školního roku  - Sukova síň
10:00 hodin  Informační schůzka - všechny ročníky denního studia
       1. roč.  PhDr. Marie Dvořáková - č. 8 
       2. roč.  Mgr. Gabriela Těšitelová - č. 2
       3. roč.  Mgr. Taťána Hnízdilová - č. 6
       4. roč.  Mgr. Jolana Saidlová - č. 3
       5. roč.  MgA. Tomáš Židek Ph.D. - č. 402
       6. roč.  Mgr. Jan Fajfr - č. 5
10:30 hodin  Domluva individuálních rozvrhů       

2. 9. 2016
Výuka v individuálních vyuč. předmětech
10:00 hodin  Informační schůzka 1. ročníku s pedagogem výuky sborového zpěvu – učebna č. 2

5. 9. 2016
Výuka v individuálních vyuč. předmětech   
9:00 hodin  Třídnické hodiny – učebny stejné jako 1. 9. 2016

6. 9. 2016  
Výuka ve všech vyučovacích předmětech

9. 9. 2016
9:00 hodin  Zahájení výuky kombinované formy studia - Komorní sál

prof. Antonín Dvořák
statutární zástupce ředitele