10. 5. 2017 Naše mládí zářilo v Poličce

přidáno: 30. 10. 2017 9:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:56 ]

9. ročník soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, Polička (3. - 5. 5. 2017)


hra na klavír

kategorie 15 - 16 let

Monika Šnorbertová - Zlaté pásmo (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

Katharina Heyda - Stříbrné pásmo (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

kategorie 17 - 18 let

Barbora Hamáčková - Stříbrné pásmo a Zvláštní ocenění poroty za interpretaci Mazurky op.17 č.4  F. Chopina (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

Renata Kalinová - Čestné uznání (ze třídy J. Fowler Fraňkové)

Mgr. P. Klokočníková získala Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou přípravu


hra na housle

kategorie 17 - 18 let

Veronika Slavíková - Zlaté pásmo, Cena za vynikající interpretaci díla B. Martinů (ze třídy MgA. I. Svobodové Kramperové, klav. spolupráce MgA. Markéta Výborná)

kategorie 19 - 20 let

Milada Šulcová - Zlaté pásmo (ze třídy PhDr. Mgr. Vladimíra Kulíka, klav. spolupráce MgA. Markéta Výborná)