Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2016 - 2017

16. 6. 2017 Nad druhým absolventským orchestrálním koncertem Konzervatoře Pardubice

přidáno: 30. 10. 2017 10:20, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 10:20 ]

Ve středu 14. června 2017 bylo ve večerních hodinách auditorium Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích svědkem orchestrálního absolventského koncertu, který byl uskutečněn již v tradiční umělecké spolupráci pardubické konzervatoře s Komorní filharmonií Pardubice.
Ve smysluplné hudební dramaturgii se představili letošní vynikající absolventi a perspektivní studenti pěveckého, klavírního a kytarového oddělení a také oddělení oboru dirigování.
Úvod koncertního večera patřil Veronice Kaiserové (z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové), která ve znamenitém stylovém odlišení přednesla dvě árie z Mozartova vrcholného skladatelského odkazu – árii Despiny „Una donna a quindici anni“ z opery Cosi fan tutte a „Alleluia“ z moteta Exultate, jubilate, přičemž závěr sólistčina vystoupení vyvrcholil nádhernou koloraturní kreací Julie „Ah! Je veux vivre“ z Gounodovy opery Romeo a Julie.
Vsevolod Tokmakov z klavírní třídy Mgr. Martiny Maixnerové si pro své středeční vystoupení s pardubickými filharmoniky zvolil jedno z nejkrásnějších a přitom i nejfrekventovanějších koncertantních děl pozdního romantismu – druhý klavírní koncert c moll Sergeje Rachmaninova (op. 18), ve kterém zcela jasně prokázal své vynikající interpretační kvality jak přesvědčivým souzněním  s autorovou partiturou, tak i v přirozené spolupráci se symfonickým tělesem.
Kytaristka Hedvika Švendová, absolventka hlavního oboru ze třídy Petra Saidla, představila ve své skvělé pódiové kreaci půvabnou španělskou koncertantní féerii - třívěté Concerto pro kytaru a orchestr D dur (op. 99) Manuela Castelnuova – Tedesca. Protagonistka interpretovala tuto v koncertním světě již velmi známou a oblíbenou kompozici se svrchovaným technickým i výrazovým nadhledem a znovu tak přesvědčila o svých nesporných uměleckých kvalitách.
Slovácká suita pro orchestr (op. 32) jednoho z největších zjevů první generace české hudební moderny Vítězslava Nováka patří již ke skutečným trvalkám českého symfonického repertoáru. Jakub Pikla, absolvent z dirigentské třídy Mgr. Jaroslava Brycha, vedl od svého pultu pardubické komorní filharmoniky ve čtyřech větách (1. V kostele, 2. Mezi dětmi, 3. Zamilovaní a 4. U muziky) tohoto úsměvného a přitom již legendárního díla, reprezentujícího originální tvůrčí odkaz české skladatelské elity první poloviny minulého století. Mladý dirigent zaujal ve svém interpretačním postoji především zřetelným smyslem pro stavbu každé jednotlivé věty se zaměřením na jistě významná kontrastní odlišení stylu (s vítanými novákovskými moravismy), která lze spatřovat jak v navozené škále dynamické, tak i agogické a v neposlední řadě i slohové.
Velký a upřímný potlesk byl vítaným poděkováním všem, kteří se na velice úspěšném středečním orchestrálním večeru podíleli: především sólistům a jejich pedagogům, ale také Komorní filharmonii Pardubice, v jejímž čele stanul pro tento významný okamžik dirigent a pedagog Mgr. Jaroslav Brych.


Pardubice, 15. 6. 2017                                                                                        Vladimír Kulík

2. 6. 2017 Sbor Konzervatoře Pardubice úspěšně vystoupil s a capellovým programem

přidáno: 30. 10. 2017 10:19, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 10:20 ]

 Pěvecký sbor Konzervatoře po dlouhé době opět vystoupil samostatně a to s perfektně připraveným, téměř hodinovým programem.
Koncert se konal dne 1. června 2017 v Evangelickém kostele v Pardubicích v 18 hodin. Prostor místního Evangelického chrámu je jistě výbornou volbou pro pořádání sborového koncertu, neboť příznivé akustické podmínky dovolují sboru využívat veškeré barevné spektrum, které těleso tohoto typu může nabídnout. Této výhody maximálně využil dirigent MgA. Tomáš Židek, PhD., který celý program pečlivě připravil, zvolil velmi široké rozestavení sboru, které posluchače vtáhlo do hudebního dění a mohl si tak každý vychutnat krásu interpretovaných skladeb.
 Koncert slavnostně uvedla intrádní skladba Viva la musica Ivána Eröda, která je jistě výbornou volbou pro studentský sbor. Druhou skladbou v pořadí byla poměrně náročná renesanční kompozice Jacoba Arcadelta Il bianco e dolce cigno, v tomto případě se u zpěváků projevil velmi dobrý cit pro rytmus renesančního kompozičního stylu, stejně jako u následujícího Echa Orlanda di Lassa, které posluchače jistě mile potěšilo, neboť ze sboru vystoupili čtyři sólisté, kteří z kůru přednesli ozvěnu sboru. Velikým překvapením bylo zvolení ruské duchovní tematiky, konkrétně Sovět prevěčnyj Pavla Česnokova, autora přelomu 19. a 20. století, který zanechal sborovému světu nádherná díla, často také pro sbor a sólový bas profundo. Ve skladbě, zvolené Tomášem Židkem, se však představil sólový mezzosoprán v podání Marty Kolesnik. Následujícím dílem Northern lights současného skladatele a pianisty Oly Gjelilo sbor přenesl posluchače do norské krajiny s  fascinující polární září. Nelehké harmonické přechody těleso zvládlo dokonale, bez jediného zaváhání, stejně jako v pásmu Moravských národních písní, op. 34 Vojtěcha Říhovského, kde se připojil také energický čtyřruční klavírní doprovod v podání Barbory Hamáčkové a Sáry Suchánkové. V jedné z lidových písní v pásmu se představil v sólovém tenorovém partu Jan Serbousek, student pěveckého oddělení kombinovaného studia. Kontrastem k pásmu lidových písní a příjemnou volbou byl jistě Petřík Bedřicha Nikodéma, kde dominuje tentokrát sólová flétna. Partu se s absolutní jistotou ujala Sylvie Mechová ml. Chválihodně také svůj part přednesla Lada Rousová, posluchačka klavírního oddělení, v díle Svante Henrysona The eyes of a child. Na závěr se sbor opět rozloučil efektním dílem Ivána Eröda Viva la musica.
Sbor zněl ve většině skladeb dokonale uceleně a je nutno podotknout, že zásluhu na tom má především sbormistr Tomáš Židek, který dokázal i přes určité tězkosti, které povinný předmět tohoto typu přináší, vypracovat skladby do té nejlepší podoby. Celkový dojem dovršila jak inspirativní dirigentská gesta, tak nadšení, které se Tomáši Židkovi podařilo ve zpěvácích vzbudit. Přeji sboru, aby si takto vysoko nastavenou laťtku mohl udržovat a případně i zvyšovat například účastí na některém z našich četných sborových festivalů.

Jana Mimrová, DiS.
studentka 2. ročníku dirigování, HAMU Praha
posluchačka 2. ročníku varhanního oddělení Konzervatoře Pardubice


1. 6. 2017 Nad prvním absolventským orchestrálním koncertem této sezony (31. 5. s FHK)

přidáno: 30. 10. 2017 10:19, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 10:19 ]Středeční auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby (31. května 2017) přivítalo s neskrývaným nadšením Filharmonii Hradec Králové, tentokrát řízenou Tomášem Židkem a sólisty – studenty a budoucí absolventy Konzervatoře Pardubice, kteří ve výborně koncipované dramaturgii přednesli skutečná vrcholná díla světových romantických mistrů.
V příjemné atmosféře první poloviny koncertního večera se představili ti nejlepší z nejlepších. Úvodní tóny patřily klarinetu Lukáše Bartoníčka (absolventa ze třídy MgA. Zdeňka Seidla), který ve druhém Weberově koncertu (op. 74) přesvědčil dychtivé publikum nejenom svou technickou nástrojovou virtuozitou, ale i úchvatným, dynamicky umocněným tónovým vybavením, patřícím k romantikovi Weberovi, mimochodem velkému propagátoru klarinetu i na operní scéně, tak jako i magického ovzduší v jeho legendárním Čarostřelci.
Profesionální pěvecký výkon předvedla v árii Mařenky („Ten lásky sen“) ze Smetanovy Prodané nevěsty rovněž i Eliška Hájková (absolventka ze třídy MgA. Hany Medkové), jejíž podmanivě stylové podání jedné z nejkrásnějších, ale také nejobtížnějších operních výpovědí české dramatické jevištní literatury nenechalo nikoho na pochybách o tom, že sólistka má velmi dobře nakročeno pro svou budoucí uměleckou dráhu.
Houslistka Milada Šulcová, čerstvá laureátka Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2017 (ze třídy PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka), si vybrala pro svůj ročníkový sólový výstup jedno z technicky i zvukově nejnáročnějších děl polského romantického virtuóza 19. století Henryka Wieniawského – Velkou brilantní polonézu A dur (op. 21). V efektním interpretačním zaujetí zde prokázala jak svou technickou svrchovanost umocněnou virtuozními staccaty, tak i patřičný slohový nadhled, podložený i nespornými zvukovými kvalitami.
Laureátka řady významných mezinárodních pěveckých soutěží Kristýna Kůstková (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) uzavřela svým vrcholně sugestivním ročníkovým projevem první polovinu středečního orchestrálního večera. Dvěma – po všech stránkách vrcholnými  áriemi z pera jednoho z největších operních tvůrců romantismu Vincenza Belliniho oslavila nejenom svůj profesní obor, ale všem posluchačům středečního koncertu doslova vlila do srdcí neopakovatelný zážitek z hudby, která stála u zrodu velké opery 19. století.
Letos teprve osmnáctiletý Matyáš Novák, laureát mnoha mezinárodních i světových interpretačních soutěží (ze třídy DMA. Jitky Fowler Fraňkové PhD.), doslova exceloval v legendárním Koncertu pro klavír a orchestr č.1 b moll (op. 23) největšího ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského. Zcela uchvácení posluchači středeční Sukovy síně pardubického Domu hudby možná ani nevěděli, co mají obdivovat dříve – jestli sólistovy doslova fenomenální technické dispozice, určené především tomuto závratnému klavírnímu opusu, nebo snad uchvacující nástrojový zvuk, který neuvěřitelně krásným způsobem naplňoval celý koncertní prostor. Novákův Čajkovskij byl už opravdu zralým uměleckým počinem a závěrečný potlesk fascinovaného publika ve stoje pouze dotvrdil svrchovanou uměleckou sílu interpretačního činu ač ještě mladého, tak už ale dokonale připraveného profesionála.


Pardubice, 31. 5. 2017                                                                                              Vladimír Kulík

30. 5. 2016 Mezinárodní Novákova klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou

přidáno: 30. 10. 2017 10:19, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 10:19 ]

Ve dnech 26.- 28. května se v Kamenici nad Lipou konala Mezinárodní Novákova klavírní soutěž.

Ve 3. kategorii do 18 let získala Čestné uznání I. stupně Katharina Heyda ze 2. ročníku, studuje v klavírní třídě Mgr. P. Klokočníkové.

 Ve 4. kategorii do 27 let získala Čestné uznání Karolína Moravcová z 5. ročníku, studuje v klavírní třídě PhD. J. Fowler- Fraňkové.

Gratuluji všem zúčastněným a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy!

Jana Turková - vedoucí klávesového oddělení

5. 5. 2017 Úspěch na Broumovské klávese

přidáno: 30. 10. 2017 10:18, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 10:18 ]

Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa:
Lucie Johnová ze třídy Mgr. M. Maixnerové získala Čestné uznání.

10. 5. 2017 Naše mládí zářilo v Poličce

přidáno: 30. 10. 2017 9:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:56 ]

9. ročník soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, Polička (3. - 5. 5. 2017)


hra na klavír

kategorie 15 - 16 let

Monika Šnorbertová - Zlaté pásmo (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

Katharina Heyda - Stříbrné pásmo (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

kategorie 17 - 18 let

Barbora Hamáčková - Stříbrné pásmo a Zvláštní ocenění poroty za interpretaci Mazurky op.17 č.4  F. Chopina (ze třídy Mgr. P. Klokočníkové)

Renata Kalinová - Čestné uznání (ze třídy J. Fowler Fraňkové)

Mgr. P. Klokočníková získala Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou přípravu


hra na housle

kategorie 17 - 18 let

Veronika Slavíková - Zlaté pásmo, Cena za vynikající interpretaci díla B. Martinů (ze třídy MgA. I. Svobodové Kramperové, klav. spolupráce MgA. Markéta Výborná)

kategorie 19 - 20 let

Milada Šulcová - Zlaté pásmo (ze třídy PhDr. Mgr. Vladimíra Kulíka, klav. spolupráce MgA. Markéta Výborná)

30. 4. 2017 Další velký úspěch klavíristy Matyáše Nováka

přidáno: 30. 10. 2017 9:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:57 ]

BRADSHAW & BUONO INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

Matyáš Novák – klavír (4. ročník) ze třídy MgA. J. Fowler-Fraňkové

1. cena a zvláštní cena (21. 5. 2017 vystoupí na koncertě vítězů v Carnegie Hall v New Yorku)

MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY klavíristy MATYÁŠE NOVÁKA
 
Osmnáctiletý český klavírista Matyáš Novák opět dokazuje, jakým mimořádným hudebním talentem disponuje. 
V minulém týdnu získal 1. cenu na BRADSHAW & BUONO INTERNATIONAL PIANO COMPETITION a 21.5.2017 vystoupí na koncertě vítězů Carnegie Hall v New Yorku (https://www.alexanderbuono.com/piano-competition/
 
V minulém měsíci také dokončil své první CD, které spatří oficiálně světlo světa na podzim tohoto roku. 
 
Byl také vybrán k účinkování na festivalu Talentinum 2018 ve Zlíně, kde vystoupí z Filharmonií Bohuslava Martinů. 
 
V nejbližší době čeká Matyáše vystoupení s Filharmonií Hradec Králové (31.5. - Čajkovského Klavírní koncert b moll), recitál v Hradci Králové (1.6.) a účast na projektu Piána na mistrovství (v rámci Mistrovství Evropy v basketbale žen).

30. 4. 2017 Akordeonový úspěch v Ostravě

přidáno: 30. 10. 2017 9:55, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:57 ]

Ve dnech 27. - 29. 4. se v Ostravě konala Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2017, která probíhala v sedmi kategoriích. Konzervatoř Pardubice reprezentovala Sabina Stehlíková, studentka teprve prvního ročníku ze třídy Mgr. art. Ireny Holomkové.
V konkurenci soutěžících i ze třetích ročníků konzervatoří, převážně účastníků z Polska, Slovenska a České republiky obdržela od porotců druhé nejvyšší bodování a získala tak krásnou třetí cenu, přičemž první cena udělena v její kategorii nebyla.
K ocenění Sabině velmi blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

27. 4. 2017 Nad druhým jarním koncertem Symfonického orchestru pardubické konzervatoře a jeho sólistů

přidáno: 30. 10. 2017 9:55, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:55 ]Ve čtvrtek 27. dubna tohoto roku mělo auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby opět možnost přivítat na profesionálním koncertním pódiu orchestr konzervatorních symfoniků se svými sólisty. Přestože dramaturgie večera byla zacílena na klasický a neoklasický repertoár, vnímavý posluchač dokázal hravě rozlišit slohové osobitosti i stylové nuance v hudbě každého z uvedených autorů.
Zrod úvodní Mozartovy předehry k jeho „opeře oper“ – Donu Giovannimu, má svou pohnutou historii. Skladatel ji doslova na poslední chvíli črtal před vlastní pražskou premiérou v bytě manželů Duškových na Bertramce a opisovači ještě mokré party předkládali orchestrálním hráčům tehdy Nosticova divadla na pulty těsně před začátkem představení. Hrálo se tedy „prima vista“ a není tak docela známo, že Mozart vedle svého již okřídleného výroku stran pražského publika „Moji Pražané mi rozumějí!“ se vyjádřil vzápětí i na adresu orchestrálních hráčů slovy poněkud nevybíravými. Ale nakonec měla skladatelova pražská operní premiéra bombastický úspěch a všechna dílčí negativa byla brzy zapomenuta.
Naopak o pardubických lze říci, že jejich „premiéra“ se zcela vydařila jak ke spokojenosti publika, tak i  Mariany Ambrožové, letošní absolventky dirigování ze třídy Jaroslava Brycha, která Mozartovu operní předehru nastudovala pod pedagogickým vedením šéfa konzervatorního orchestru Tomáše Židka. Vše zde plynulo zcela lehce, příznačně hudebnímu slohu doby a adekvátně mozartovskému vytříbenému opernímu stylu.
Rovněž interpretaci Mozartova Hobojového koncertu C dur v podání budoucí absolventky Terezy Kučerové ze třídy Jiřího Křenka nelze hodnotit jinak, nežli velice kladně. Sólistka si dokázala poradit nejenom s mozartovsky vyšperkovanou kantilénou, ale i její svrchovaná nástrojová technika budila u publika zasloužený ohlas. Přejme ji tedy úspěch v nastoupené, smysluplné interpretační cestě i do budoucna.
Dramaturgie čtvrtečního symfonického koncertu neopomněla prezentovat i jeden z rozkošných neoklasicistních opusů dnes již klasika české hudby 20. století, poličského rodáka Bohuslava Martinů. Jeho třívěté Divertimento (Serenáda IV.) pro dva sólisty a orchestr vyznělo nevtíravě a mile jak v partech sólistů – houslistky Martiny Bártové, budoucí absolventky ze třídy Vladimíra Kulíka a violisty Vladimíra Krejčího ze třídy Jiřího Kabáta, tak i v partnerských hlasech konzervatorního symfonického tělesa. I oběma sólistům patřil zasloužený potlesk a my jenom přidáváme upřímné přání šťastného vykročení na jejich příští profesionální cestě.
Vyvrcholení druhého jarního koncertu Symfonického orchestru pardubické konzervatoře patřilo bezesporu jedinečné ( i když paradoxně ne tak často koncertně uváděné) kantátové skladbě Ludwiga van Beethovena – Fantasii c moll pro klavír, smíšený sbor a orchestr. Úchvatný a nezaměnitelný Beethovenův melos, snoubící se s bohatě barevnou harmonií a vynalézavou instrumentací, byl vynikajícím způsobem uchopen především zkušenou klavíristkou Markétou Výbornou, pedagožkou pardubické konzervatoře, k jejíž stylově vybroušené a barevně i technicky suverénní interpretaci se posléze přidal i orchestr se svou zřetelně výrazovou artikulací a na optimisticky radostném vrcholu i nepochybně dobře připravený smíšený sbor, sestavený ze čtyř významných regionálních vokálních těles: Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice se sbormistry Tomášem Židkem a Ondřejem Mejsnarem, Smíšeného pěveckého sboru Jitro Hradec Králové se sbormistrem Janem Fajfrem, Smíšeného pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec se sbormistryní Markétou Výbornou – současně též už výše uvedenou interpretkou Beethovenova sólového klavírního partu a Smíšeného pěveckého sboru Salvátor Chrudim se sbormistryní Janou Mimrovou. Zastřešující osobnost celého čtvrtečního symfonického večera – Tomáš Židek dokázal získat své vokální i instrumentální svěřence pro krásný a povznášející umělecký akt, který svým svěžím dopadem jak na pardubické publikum, tak i na samotné interprety je dalším odrazovým můstkem mladých konzervatorních umělců v jejich smělých hudebních plánech do budoucna.


Pardubice, 28.4. 2017                                                                           Vladimír  Kulík  


20. 4. 2017 Naši varhaníci v Praze u sv. Salvátora

přidáno: 30. 10. 2017 9:54, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 30. 10. 2017 9:54 ]

Dne 20.dubna se naši studenti Anna Ester Petříková a Ondřej Mejsnar aktivně zúčastnili již 7.ročníku Přehlídky varhaníků českých konzervatoří, který se tentokrát konal v Praze na výborném nástroji německé firmy Eule v evangelickém kostele sv. Salvátora. Přehlídka byla rozdělena na dva dny a Petříková s Mejsnarem vystoupili spolu se studenty z Prahy, Opavy a Kroměříže. Přednesli Bachovy skladby Preludium a fugu D dur BWV 532 a c moll BWV 546 a jejich výkony patřily k těm nejlepším.

                                                                                                                          Josef Rafaja

1-10 of 59