1. 9. 2015 Zahájení školního roku, harmonogram prvního týdne

přidáno: 24. 8. 2015 1:11, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 8. 2015 1:19 ]
1. 9. 2015
9:00 hodin      Zahájení školního roku       Sukova síň, Konzervatoř Pardubice 
10:00 hodin    Informační schůzka           všechny ročníky denního studia
                        1. roč.  Mgr. Gabriela Těšitelová - učebna č. 2
                        2. roč.  Mgr. Taťána Hnízdilová - učebna č. 8
                        3. roč.  Mgr. Jolana Saidlová - učebna č. 402
                        4. roč.  MgA. Tomáš Židek - učebna č. 3
                        5. roč.  Mgr. Jan Fajfr - učebna č. 5
                        6. roč.  prof. Zuzana Jičínská - učebna č. 6  
10:30 hodin  Domluva individuálních rozvrhů     

2.9. 2014
8:00 hodin     Třídnické hodiny (stejné učebny jako 1.9)
10:00 hodin    Výuka v individuálních vyuč. předmětech

3. 9. 2014        Výuka v individuálních vyuč. předmětech

4. 9. 2014
9:00 hodin  Zahájení výuky kombinované formy studia
7. 9. 2014  Výuka všech vyučovacích předmětů
                                
prof. Antonín Dvořák  v.r.
zástupce ředitele