12. 11. 2015 Třídní schůzky a plenární schůze SPK

přidáno: 6. 11. 2015 5:29, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 11. 2015 5:30 ]

Vážení rodiče,

Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zvou na plenární schůzi a informační schůzky rodičů s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 12. 11. 2015. 

Program plenární schůze:
- informace o činnosti SPK 
- informace ředitele konzervatoře
- informace výchovné poradkyně školy 
- koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost

Plenární schůze bude mimo jiné projednávat i výši finančního příspěvku rodičů do fondu SPK na školní rok 2015/2016, který slouží zejména k částečnému hrazení nákladů pro studenty školy, kteří se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží a mistrovských interpretačních kurzů, ale také nákladů spojených s cvičením studentů na nástroje v prostorách školy v době mimo
vyučování.

Vážení rodiče, Symfonický orchestr a pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice pro Vás připravili orchestrální koncert, který se bude konat ihned po informacích o studijních výsledcích žáků školy a to od 19:00 hodin v Sukově síni Domu hudby.

Věříme, že využijete jedinečné příležitosti slyšet a vidět své děti v procesu přípravy na jejich budoucí profesi a přijdete podpořit jejich umělecké výkony (plakát v příloze).

H a r m o n o g r a m:
15:45 schůze výboru SPK ředitelství školy
16:30 plenární schůze SPK - učebna č. 8 - 1. poschodí
17:30 informace třídních pedagogů - učebny kolektivní výuky
18:00 informace všech pedagogů školy - odborné učebny
19:00  koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a pěveckého sboru  - Sukova síň

Bc. Lenka Královcová  v.r.                                       
předsedkyně SPK                                                                           

Mgr. Dalibor Hlava v.r.
ředitel konzervatoře
Ċ
Alois Mech,
6. 11. 2015 5:31