Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2015 - 2016


30. 7. 2016 Naši varhaníci na mistrovských kurzech

přidáno: 7. 11. 2016 0:40, autor: Alois MechStudenti varhanního oddělení Viktor Darebný a Lenka Voňková se v červenci zúčastnili mistrovských kurzů docenta pražské AMU Jaroslava Tůmy, které se uskutečnily na slavných Englerových varhanách v chrámu sv.Mořice v Olomouci. Kurzu se zúčastnili vybraní účastnici z České a Slovenské republiky / studenti a absolventi hudebních akademií a konzervatoří / a na závěr proběhl koncert, na kterém Darebný přednesl Widorovu 5.Symfonii F dur.


https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihocesky-kraj/cesky-krumlov/1043-39620-kurzy-se-symbolickym-nazvem-zlata-koruna--mekka-varhaniku-jsou-v-plnem-proudu.html

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihocesky-kraj/cesky-krumlov/1043-39513-behem-kurzu-zlata-koruna--mekka-varhaniku-budou-znit-varhany-od-rana-do-vecera.html

http://operaplus.cz/zlata-koruna-mekka-varhaniku/


Josef Rafaja      


27. 6. 2016 Velký úspěch Antonína Pevaly na Mezinárodní soutěži v Bratislavě

přidáno: 7. 11. 2016 0:35, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2016 0:36 ]
24. 7. 2016 Hedvika Švendová září o prázdninách v Iserlohnu

přidáno: 4. 10. 2016 5:47, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 10. 2016 5:52 ]
26. 6. 2016 Velký úspěch houslistky Judity Schillové v Itálii

přidáno: 4. 10. 2016 5:45, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 10. 2016 5:56 ]
21. 6. 2016 Ohlédnutí za Orchestrálním absolventským koncertem s FHK

přidáno: 4. 10. 2016 5:45, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 10. 2016 7:23 ]Dne 21. června tohoto roku přivítal Sál Filharmonie Hradec Králové druhou várku nejlepších studentů a absolventů Konzervatoře Pardubice, kteří ve vstřícné spolupráci se symfonickým orchestrem Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Tomáše Židka přednesli velká koncertantní díla předních autorů hudebního romantismu a hudby první poloviny 20. století.
Auditorium akusticky znamenitě disponovaného královéhradeckého filharmonického sálu v úvodu večerní přehlídky budoucích nadějných hudebních profesionálů vyslechlo Fantasii „La Sonnambula“ (Náměsíčná) pro kontrabas a orchestr (v instrumentaci Miloslava Gajdoše), inspirovanou stejnojmenným operním titulem z dílny jednoho z legendárních tvůrců italské opery 19. století Vincenza Belliniho. Sólista Ondřej Sejkora, držitel několika významných ocenění z řady národních i mezinárodních soutěží (3. ročník kontrabasové třídy Mgr. art. Františka Machače a prof. Radka Pokorného) nenechal nikoho na pochybách o svém hráčském talentu zdravě umocněném jak suverénní nástrojovou technikou, tak i hlubokým smyslem pro adekvátní koncertantní styl a neomylným citem pro výstavbu celého díla.
Lukáš Kyncl, budoucí posluchač pražské Akademie múzických umění a nositel několika významných cen z předních interpretačních soutěží (absolvent klarinetové třídy MgA. Zdeňka Seidla) si vybral pro své závěrečné koncertní vystoupení třívětý Koncert pro klarinet a orchestr f moll z odkazu zakladatele německé národní opery, znamenitého tvůrce rozsáhlé koncertantní dechové literatury a též jednoho z největších inspirátorů pražského a tedy i českého hudebního života první třetiny 19. století – Carl Marii von Webera. Sólista zaujal nejenom brilantní pasážovou technikou, ale i vybroušeným smyslem jak pro silné zvukové kontrasty, tak i pro jemné nuance klarinetového zvuku, podpořeného navíc i smysluplným stylovým frázováním.
V Koncertu pro violoncello a orchestr a moll noblesního francouzského romantika Camilla Saint-Saënse se představil další budoucí posluchač Akademie múzických umění v Praze a laureát několika významných soutěžních klání Štěpán Křováček (absolvent violoncellové třídy Mgr. Josefa Krečmera). Jeho smysluplný interpretační postoj ke koncertantnímu dílu předního francouzského mistra i vytříbený hudební vkus zrcadlící se i v těch nejdrobnějších detailech potvrdily již dnes zřejmou skutečnost, že mladý violoncellista má před sebou skvělou uměleckou perspektivu.
Dílo George Gershwina, legendárního amerického tvůrce a doslova ikonu rozvíjející se jazzové a muzikálové hudby přelomu dvacátých a třicátých let 20. století v USA, není nutno obsáhle představovat, i když skladatelova tvorba na českých koncertních pódiích nevykazuje ani zdaleka takovou interpretační frekvenci, jakou by si zcela nepochybně zasluhovala. A proto nápad klavíristky Adély Černíkové (absolventky ze třídy Mgr. Jany Turkové a nositelky několika soutěžních titulů) znovu přiblížit posluchačům hradeckého filharmonického sálu Gershwinovu hudbu lze bezpochyby jenom vřele uvítat. Stejného smýšlení bylo i koncertní auditorium, které nešetřilo potleskem po bravurním zvládnutí skladby, která je proslulá svým technickým i zvukovým úskalím. Sólistka tak svou osobitou interpretací přesvědčila všechny přítomné o svém úspěšném vstupu do uměleckého světa.
Jana Mimrová, absolventka dirigentské třídy MgA. Tomáše Židka PhD. a současné již posluchačka prvního ročníku pražské AMU, se představila v jednom z úchvatných děl velkého tvůrce české národní hudby Zdeňka Fibicha – operní předehře k jevištnímu dramatu Pád Arkuna. Premiéry své poslední opery se skladatel již nedožil, poněvadž zemřel krátce před jejím prvním pražským provedením. Text Fibichovy libretistky Anežky Šulcové přináší historii zápasu severských Slovanů s Dány a posléze i pád slovanského božstva. Časově rozsáhlá opera má dvě části: zatímco „Helga“ je koncipována pouze ve formě úvodní předehry, „Dargun“ obsahuje vlastní dramatickou tragedii, jíž předchází druhá, obsáhle ztvárněná symfonická ouvertura, těžící z vrcholných míst následné opery. A právě tato část se stala středobodem dirigentčina velkého uměleckého zájmu. Ve svém interpretačním pohledu na hudební strukturu díla dokázala Jana Mimrová vyhmátnout všechny podstatné rysy Fibichova dramatického operního myšlení a převést  je na plochu romantického symfonického žánru zcela přesvědčivě.
Co říci závěrem? Velké blahopřání sólistům a jejich pedagogům, velké poděkování Filharmonii Hradec Králové a jejímu dirigentovi Tomáši Židkovi a také víceméně neskromné přání do budoucna v tom smyslu, aby i koncertní hlediště byla vždy naplněna takovými posluchači, kteří – jako v případě obou zmíněných koncertních akcí – by se stali svým upřímným přístupem vítanou inspirací odvážně se prezentujícímu hudebnímu mládí.


Pardubice 22. června 2016                                                        Vladimír Kulík

16. 6. 2016 Puccini Gala na Pernštejnském náměstí

přidáno: 4. 10. 2016 5:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 10. 2016 5:55 ]

Nad skvělou „pernštýnskou“ premiérou projektu „Puccini Gala“ Konzervatoře Pardubice.

S pohledem na stránky koncertního bulletinu z 16. června 2016 se posluchačům večerního operního soirée na pardubickém Pernštýnském náměstí otevřel úchvatný svět románského pěveckého umění přelomu 19. a 20. století, jehož dramatickým vrcholem se stala italská veristická opera, prezentovaná díly svého jedinečného tvůrce – Giacoma Pucciniho. Jeho hudební úsilí na italských jevištních prknech vychází jak z operních prací Gaetana Donizettiho a starších děl Giuseppe Verdiho (především La Traviata – 1853), tak i z inspirací francouzským operním realismem, korunovaným bezesporu Bizetovou Carmen (1875), avšak doslova programově bylo ovlivněno slavným Prologem z Leoncavallových Komediantů.
Giacomo Puccini (22. 12. 1858 – Lucca až 29. 11. 1924 – Brusel) pocházel ze ctihodného italského rodu s velkou hudební tradicí. Rodiče velice brzy rozpoznali synův výrazný umělecký talent, a proto nasměrovali nadějného adepta hudebního umění na prestižní milánskou konzervatoř, kde se mu dostalo všestranné pedagogické pozornosti. Ve svých prvních jevištních kusech se mladý skladatel držel spíše již prověřené verdiovské tradice, avšak i zde se nechal ovlivnit novými, dobově progresivními směry. Ale teprve Bohéma (Turín, Teatro Regio – 1896), kterou se proklamativně hlásí k leoncavallo-mascagniovskému výrazovému projektu a následně pak i Tosca (Řím, Teatro Constanzi – 1900) a Madame Butterfly (Brescia, Teatro Grande – 1904) svým ryzím kompozičním jazykem a neopakovatelnou myšlenkovou invencí potvrzují Pucciniho hudebně estetickou polohu nejenom v rámci dobové italské operní produkce, ale i v atmosféře současného světového uměleckého dění.

Neodmyslitelnou součástí skladatelova operního odkazu je i aktovkový trojobraz Plášť, Sestra Angelica a Gianni Schicchi (New York, Metropolitní opera – 1918), dotvářející logiku celoživotního Mistrova osobnostního uměleckého vkladu. Dílo samo přináší autorův dojímavý, hluboce citový a kompozičně i filosoficky zacílený dramaticko mystický vhled do osudu mladé ženy – matky – za izolujícími zdmi kláštera. Toto úchvatné hudební drama, pardubickými realizátory vhodně vyjmuté (především z hlediska dramaturgického přístupu) z původního Pucciniho operního trojlístku jsme vyslechli i na Pernštýnském náměstí s připomenutím, že vzrůstající dramatické napětí celku bylo podpořeno čitelným psychologickým umocněním. A zde je potřeba vyzvednout jak skvělou práci režiséra (Michael Tarant), tak i umělecký vklad dirigenta (Tomáš Židek) a všech pěveckých protagonistek i jejich pedagogů – Hany Medkové, Jarmily Chaloupkové, Martiny Forštové, Radky Hudečkové, Jaroslava Patočky a Petra Hostinského (hudební nastudování).
Velké poděkování pak náleží samozřejmě i všem pedagogům Konzervatoře Pardubice, kteří se spolupodíleli na takto významném jevištním projektu v úlohách vyučujících operních orchestrálních partů, a tak svědomitě připravovali své svěřence pro obsazení jednotlivých hráčských postů ve velkém, pozdně romantickém symfonickém orchestru. Avšak nelze zapomínat ani na propagační přípravu a technické zabezpečení celé umělecké akce, jimž vládnul zkušenou rukou – ostatně jako ve všech předchozích zdařilých projektech – Alois Mech, zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice.
A my všichni se můžeme jistě i nadále těšit z připravovaných operních a koncertních akcí studentů a pedagogů Konzervatoře Pardubice nejenom v místech navštěvovaných hudbymilovnou pardubickou veřejností, ale i v rámci východočeském a celorepublikovém.
Přejme tedy všem účinkujícím do jejich perspektivního budoucna plný umělecký zdar a svěží vítr do jejich hudebních plachet.


Pardubice 17. 6. 2016                                                                      Vladimír Kulík

 
  21. 6. 2016 Matyáš Novák slavil 18. narozeniny

přidáno: 4. 10. 2016 5:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 10. 2016 5:54 ]

MATYÁŠ NOVÁK SLAVIL 18. NAROZENINY

Mladý český klavírista MATYÁŠ NOVÁK oslavil 20.6.2016 ve vyprodaném sále Filharmonie Hradec Králové své 18. narozeniny

Pro své příznivce si připravil také malý dárek, program koncertu totiž nebyl dopředu znám. Proto všichni s napětím očekávali, co že si pro ně mladý virtuóz do programu připravil. Skladby, které pro tento večer vybral, byly mozaikou jeho umění, nadání i zájmů. Můžete si sami některé ze skladeb vychutnat.

Liszt: Reminiscences de Don Juan
Prokofiev:
Etude Op. 2, No. 1

 
Smetana:
Hulán z Českých tanců

Pokud Vás zajímá program Matyáše Nováka v příštích dnech, navštivte webové stránky AGENTURY J+D nebo se nás neváhejte zeptat.

15. 6. 2016 Ohlédnutí za Orchestrálním absolventským koncertem s KFP

přidáno: 4. 10. 2016 5:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2016 23:48 ]


Dne 15. června tohoto roku projevilo auditorium pardubické Sukovy síně Domu hudby svými nadšenými ovacemi veliké uznání interpretačním výkonům jak nejlepších letošních absolventů, tak i perspektivních studentů nižších ročníků, jejichž umělecké úsilí za plné a vstřícné podpory renomovaných pedagogů je dostatečným příslibem jejich skvělé hudební budoucnosti. Uměleckým garantem celého koncertního projektu, tak jako ostatně i v minulých letech, se stala Komorní filharmonie Pardubice spolu s dirigentem Jaroslavem Brychem, jejichž příkladná komunikativní citlivost, rozvinutá ve spolupráci s jednotlivými protagonisty tohoto zcela mimořádného večerního soirée, přinesla bezesporu vynikající sólistické výsledky, a to ve všech přednesených koncertantních dílech.
Po slavnostním předání vysvědčení dospělosti letošním úspěšným maturantům se přihlásil ke slovu již renomovaný kontrabasista Petr Pavíček (absolvent ze třídy Mgr. art. Františka Machače a prof. Radka Pokorného), nositel několika laureátských soutěžních titulů a adept vysokoškolského studia na brněnské JAMU. V jeho podání zazněl třívětý Koncert pro kontrabas a orchestr předního českého klasického mistra Jana Křtitele Vaňhala, prezentovaný s přirozenou tónovou ušlechtilostí a přesvědčivým stylovým uchopením, umocněným suverénní technickou vybaveností mladého sólisty.
Následný Koncert pro flétnu a orchestr francouzského impresionisty Jacquese Iberta (2. a 3. větu) přednesla s dokonalým francouzským šarmem a vskutku i s obdivuhodnou technickou bravurou Hedvika Švendová (studentka 4. ročníku ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga a Mgr. Sylvie Mechové), rovněž držitelka řady významných ocenění z velkých mezinárodních soutěží a navíc – a to je velice pozoruhodné – nikoli jenom v oboru hry na flétnu, ale i v oboru hry na kytaru. Který z nástrojů bude v budoucnu upřednostněn? Toť otázka dalšího interpretčina uměleckého vývoje.
Slovanská rozevlátost, ozařující jedno z významných období geniálního hudebního odkazu Antonína Dvořáka, vystupuje s podivuhodným kouzlem na povrch již v jeho raných dílech, z nichž k nejtypičtějším koncertantním příkladům jistě náleží i Romance f moll pro housle a orchestr, jejíž vpravdě nostalgickou, lyricko dramatickými vzněty originálně oživenou koncepci plně vystihla ve svém houslistickém podání Martina Bártová (studentka 5. ročníku z houslové třídy PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka), nositelka druhé ceny z Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2015, jejíž nástrojový projev plně korespondoval se skladatelovým kompozičním záměrem jak z hlediska tónových kvalit, podpořených vkusně uměřeným a přitom citově vřelým vibratem, tak i ve smyslu prezentace hmatníkové a smyčcové techniky, které umocnily v přesvědčivé míře onu dvořákovskou  slovanskou rozevlátost a výrazovou svobodu interpretovaného díla.
Druhou polovinu absolventského orchestrálního koncertu pak uvedla hudba Giacoma Pucciniho a Wolfganga Amadea Mozarta. Mariana Ambrožová, laureátka řady ocenění z prestižních národních i mezinárodních pěveckých soutěží (absolventka ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové pokračující ve studiu na pražské AMU), skvěle ztvárnila nezapomenutelnou Florii Toscu z Pucciniho stejnojmenné opery v její úchvatné árii „Vissi d´ arte“ s patřičným hlasovým nasazením pozdně romantického vokálního projevu v citlivém stylovém kontrastu k živému recitativu a dvěma nadčasovým mozartovským áriím ze skladatelovy „opery oper“ – Don Giovanni.
Zcela nesporným vyvrcholením jedinečného symfonického večera byl zcela jistě svrchovaně profesionální interpretační vklad – lze říci – mladičkého, avšak již po všech stránkách zralého umělce Matyáše Nováka (studenta 3. ročníku klavírní třídy DMA Jitky Fowler Fraňkové, PhD.), laureáta mezinárodních prestižních soutěží koncertujícího takřka již po celém světě. V Koncertu pro klavír a orchestr a moll Roberta Schumanna nenechal nikoho z přítomných na pochybách o své uchvacující nástrojové technice, která se přirozeně snoubí s promyšleným stylovým výrazem a tónovou noblesou, to vše pak s propojením do nenucené lehkosti a logické samozřejmosti. Tento mimořádný zážitek z Novákovy hry se jistě vryl do paměti přítomných spolu s technicky vrcholně bravurním přídavkem Lisztovy Velké etudy gis moll na Paganiniho Campanellu.
Tak tedy ještě jednou: vřelý dík Komorní filharmonii Pardubice, jejímu dirigentovi Jaroslavu Brychovi a všem sólistům večera i jejich pedagogům za skvělou uměleckou práci na poli hudby, která je vždy schopna citlivě oslovit a významně stmelit své stálé a vnímavé příznivce.
Vladimír Kulík


13. 6. 2016 Pěvkyně Kristýna Kůstková debutovala v MdO v Kouzelné flétně

přidáno: 4. 10. 2016 5:43, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 7. 11. 2016 23:49 ]


Odkaz na článek o premiéře Kouzelné flétny v Moravském divadle Olomouc, ve které debutovala naše pěvkyně Kristýna Kůstková (3. ročník, ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) minulou sobotu 11. 6. 2016
Ředitelství Konzervatoře Pardubice jí moc blahopřeje k velkému úspěchu a přeje hodně štěstí v další umělecké  činnosti.

http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/V-divadle-bude-znit-Mozartova-Kouzelna-fletna-Slavna-opera-ma-premieru-v-patek-26318#utm_source=otvirak

http://www.moravskedivadlo.cz/opera-a-opereta/repertoar/kouzelna-fletna/?s=detail

13. 6. 2016 Skladatelský úspěch MgA. Jiřího Kabáta ve Wroclawi, účast našich studentů při realizaci mimořádného koncertu

přidáno: 4. 10. 2016 5:42, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 4. 10. 2016 5:43 ]

Odkaz, na záznam z koncertu projektu „Flow“ ve Wroclawi. 

Konzervatoř Pardubice je zmíněna moderátorem celé akce jak na začátku, tak na konci koncertu.
 

Program „Flow“ projektu ve Wroclavi. Ve spodní části webu jsou zmíněny školy, které se na produkci podílejí - také Konzervatoř Pardubice.

1-10 of 70