9. 2. 2015 Aktualizované neúplné výsledky 1. kola Talentových zkoušek pro školní rok 2015 -2016

přidáno: 9. 2. 2015 5:43, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 2. 2015 5:47 ]

(s výsledky náhradního termínu pro řádně omluvené uchazeče, ale bez výsledků odvolacího řízení)


Výsledky ke stažení níže v příloze ve formátu *.pdf.Co dělat dál, když je u mého identifikátoru kód výsledku talentových zkoušek A, B, O?

A - byl(a) přijat(a)
Pro závazné potvrzení přijetí na školu je potřeba doručit v denní formě studia na ředitelství konzervatoře do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (nejlépe co nejdříve) zápisový lístek (obdržíte na Vašich základních školách, nebo na místně příslušném odboru školství KrÚ). U kombinované formy studia žádáme zaslat potvrzení úmyslu nastoupit ke studiu ve školním roce 2015/2016 e-mailem na
reditelstvi@konzervatorpardubice.eu.

B - nebyl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám
Všichni uchazeči s tímto  výsledkem si mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí písemného rozhodnutí.

O - omluven(a)
Pro všechny řádně omluvené uchazeče je připraven náhradní termín talentových zkoušek - všichni obdrží písemné pozvání.

Ċ
Alois Mech,
9. 2. 2015 5:43