5. 12. 2014 Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice opět exceluje

přidáno: 5. 12. 2014 6:27, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 5. 12. 2014 7:04 ]
   Dne 26. listopadu proběhl ve večerních hodinách na pražském Žofíně v přímém rozhlasovém přenosu koncert laureátů Soutěžní přehlídky orchestrů českých konzervatoří a základních uměleckých škol – Concerto Bohemia 2014 ve svém již 23. ročníku.
   Na vlnách rozhlasové stanice Český rozhlas 3 – Vltava a pak i v televizním záznamu kanálu ČT ART České televize se představili ti nejlepší z nejlepších, kteří byli vybráni pro zmíněný mediální účel odbornou porotou, jenž předtím velice spravedlivě a současně i s velkorysým profesionálním nadhledem hodnotila interpretaci prezentovaných skladeb v podání oslovených instrumentálních těles z celé České republiky. Jak na Žofíně, tak i v přímém rozhlasovém přenosu mohli vnímaví posluchači zaznamenat vskutku velmi zajímavé a mnohdy i zcela
strhující interpretační počiny různorodých orchestrálních sdružení počínaje komorně strukturovanými kolektivy až po velká dechová a symfonická seskupení, a to vše v logické a funkční dramaturgii – napříč hudebními slohy a žánry i kompozičními styly jednotlivých interpretovaných autorů od předklasické éry až po současnost.
   A právě o vyvrcholení žofínského hudebního večera se postaral Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice se svým šéfdirigentem MgA. Tomášem Židkem PhD., skvělý laureát celé soutěže – nositel první ceny a současně i absolutní vítěz tohoto opravdu nelehkého interpretačního klání. V jeho podání vyslechlo jak koncertní auditorium, tak i rozhlasoví posluchači finální větu Symfonie č. 8 zvané Anglická jednoho z největších géniů české i světové hudby – letošního jubilanta Antonína Dvořáka. Pardubičtí pod energickou taktovkou svého šéfa předvedli se suverénním technickým nadhledem i nebývalou výrazovou zralostí, umocněnou obdivuhodným mladistvým elánem, úchvatnou symfonickou kreaci, jejíž umělecký dopad na pražské koncertní publikum byl zcela jednoznačný.
   I na žofínském pódiu se opět zcela zřetelně projevila dlouhodobá a smysluplně zacílená orchestrální praxe pardubických konzervatorních symfoniků, kterým všichni přejeme do budoucna hodně štěstí, muzikantskou vytrvalost a ten správný vítr do jejich hudebních plachet!
                                                                                               Vladimír Kulík2014_11_26_Concerto_Bohemia_Žofín


Ć
Concerto_Bohemia_2014_SOKP_Židek_LIVE.mp3
(19454k)
Alois Mech,
5. 12. 2014 6:27