4. 5. 2015 Ohlédnutí za II. orchestrálním absolventským koncertem

přidáno: 6. 5. 2015 4:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 5. 2015 4:58 ]
     V úterý 21. dubna byla Sukova síň Domu hudby – největší a nejúchvatnější prostor Konzervatoře Pardubice – svědkem významné hudební události školy. Na jejich prknech se úspěšně prezentovali jak letošní absolventi, tak i další studenti, kteří předtím v konkurzním řízení obstáli se ctí a mohli tak účinkovat v čele Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice coby jeho sólisté.
     Úvodní předehra k opeře Kouzelná flétna (KV 620) Wolfganga Amadea Mozarta byla důstojným interpretačním vstupem celého symfonického koncertu. Její technická i výrazová úskalí zvládl orchestr pardubických konzervatoristů opravdu na výbornou a potvrdil tak hned v začátku večera i smysluplnou dramaturgickou vizi organizátorů celé této hudební akce.
     Prvý protagonista večera – Pavel Korbička (absolvent ze třídy Mgr. Jiřího Křenka) nenechal jako sólista v Mozartově Koncertu C dur (KV 314) nikoho na pochybách o tom, že patří ke skvělým hobojistům pardubického hudebního ústavu a že jeho další směřování k vysněnému vysokoškolskému studiu na brněnské JAMU je logické a plně legitimní.
     Jan Jiráček – absolvent z pěvecké třídy MgA. Hany Medkové – si pro svůj orchestrální recital vybral dvě mozartovské operní árie (Non piú andrai z bufosní Figarovy svatby a Non siate ritrosi ze singspielu Cosi fan tutte) a z Händelova oratorního odkazu pak árii Revenge, Timotheus cries ze Slavnosti Alexandrovy. Krásné hlasové zabarvení a adekvátní stylové odlišení interpretovaných ukázek byly čelnými kladnými atributy Jiráčkova oduševnělého pěveckého přednesu.
     První polovina slavnostního večera vyvrcholila výkonem kontrabasisty Petra Pavíčka (studenta pátého ročníku ze třídy Mgr. art. Františka Machače), nositele řady cen z prestižních národních i mezinárodních kontrabasových soutěží v Koncertu č. 2 h moll Giovanni Bottesiniho. Sólista v citlivé spolupráci s orchestrem nadchl pardubické auditorium jak skvělým zvukem svého nástroje, tak i udivující hmatníkovou i smyčcovou kontrabasovou technikou.
     V úvodu druhé poloviny absolventského orchestrálního večera a jeho sólistů zazněla ne tak často na koncertních pódiích slýchaná První rapsodie pro klarinet a orchestr, jejímž autorem je slavný francouzský impresionista Claude Debussy. Sólista koncertantní Rapsodie – Lukáš Bartoníček (ze čtvrtého ročníku klarinetové třídy MgA. Zdeňka Seidla), nositel řady prestižním ocenění, doslova obejmul obecenstvo pardubické Sukovy síně nosným ale přitom elegantně pojivým i technicky vyzrálým zvukem svého barevně reagujícího nástroje jak v dramatických místech skladby, tak i v dynamickém minuciózním odlišení lyrického debussyovského transparentu.
     Posluchačka pátého ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové – držitelka prestižních cen z řady národních i mezinárodních pěveckých soutěží Nikola Uramová se úternímu publiku Sukovy síně představila ve třech skvělých titulech světové operní produkce – v Pucciniho Madamme Butterfly (Un beldi vedremo), Verdiho Aidě (O patria mia) a ve Dvořákově Rusalce (Měsíčku na nebi hlubokém). Pěvkyně ve výrazném stylovém rozlišení žhavého pucciniovského exotismu, sladkého verdiovského belcanta a dvořákovské náladové lyričnosti doslova zazářila a potvrdila tak svoje velké pěvecké ambice.
    Závěrečná Fibichova Jarní romance, kantáta na text Jaroslava Vrchlického, se stala po právu vokálně symfonickým vyvrcholením úterního dubnového večera v Sukově síni pardubického Domu hudby. Pěvečtí sólisté Fibichovy kantáty – Nikola Uramová a Jan Jiráček spolu se spojenými sbory Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice (sbormistr Tomáš Židek), Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice a chrudimského Salvátora (sbormistr Jana Mimrová) a Vlastislava z Heřmanova Městce (sbormistr Markéta Výborná) a za inspirativní zvukové podpory Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice (s dirigentkou Janou Mimrovou) naplnili prostor Sukovy síně dojímavým a opojným zvukem Fibichovy nestárnoucí, takřka nadčasové hudby, která našla jistě své místo i v srdcích pardubické hudební veřejnosti.
     A především vřelý dík pak náleží šéfdirigentu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice MgA. Tomáši Židkovi, PhD. za výborné nastudování celého absolventského koncertního programu tohoto večera, který jistě zanechal zřetelnou stopu v dalším rozvoji nejen pardubického hudebního života, ale i východočeského regionu vůbec.
                                                                                     Vladimír Kulík