4. 3. 2015 Přednáška, koncert MgA. Jana Jiraského

přidáno: 13. 4. 2015 6:46, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 4. 2015 7:02 ]


      Vedoucí katedry klávesových nástrojů JAMU v Brně Doc. J. Jiraský je pravidelným lektorem na seminářích Konzervatoře v Pardubicích. Dne 4.3.2015 zde uvedl přednášku na téma Hudba v řeči a řeč v hudbě, po níž následoval koncert, kde pianista přednesl své nejoblíbenější Preludium a fugu cis moll z I. dílu Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha a dvě díla F.Chopina – Baladu g moll op.23 a Polonézu-fantazii As dur op.61. Interpretace vedla posluchače doslova „duševní krajinou hudby“ – obdivovali jsme zvukové barvy, myšlenky, způsob vyjádření, brilanci.
      Jan Jiraský je vzácným typem umělce, který je schopen v rámci jednoho semináře přednášet, koncertovat i předávat pedagogické poznatky. V odpoledních hodinách následoval mistrovský kurz, kde se představili zejména studenti připravující se na soutěž Pro Bohemia v Ostravě a Mezinárodní Schubertovu soutěž v Jeseníku. Inspirativní byla práce na zvukové kultuře a stylovosti výkonů.
      Na závěr semináře jsme byli pozváni na koncert J. Jiraského 21.4.2015 v Besedním domě v Brně, kde bude uveden kompletní I.díl Bachova Temperovaného klavíru. Pedagogové Konzervatoře Pardubice požádali interpreta, zda by v budoucnu vydal na CD tento komplet. Doufáme, že se umělecký projekt zrealizuje a nová nahrávka obohatí všechny zájemce o Bachovo dílo.

Mgr. Pavlína Klokočníková
Konzervatoř Pardubice