25. 3. 2015 Velmi dobrý výkon Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 13. 4. 2015 7:35, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 4. 2015 7:35 ]
Naše školní vokální těleso se představilo spolu se sborem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na tradičním absolventském koncertu UHK v rámci „Pedagogických dnů“ v sále Filharmonie Hradec Králové 25. března 2015. Mimo jiných skladeb zazněla na závěr koncertu v podání obou spojených sborů Mše G dur Franze Schuberta za doprovodu Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou brněnského dirigenta Pavla Schnajdra. Sbor pedagogické fakulty UHK připravil Mgr. Jiří Skopal Ph.D., konzervatorní sbor pak Mariana Ambrožová (4. r. dirigování, Mgr. Jaroslav Brych) pod pedagogickým dohledem MgA. Tomáše Židka Ph.D. Zvuk celého osmdesátičlenného vokálního tělesa byl ve výsledku velmi kultivovaný a vzhledem k orchestrálnímu doprovodu i zvukovým možnostem sálu FHK zcela přiměřený. Provedení zanechalo velmi dobrý dojem, což potvrdily i ovace ve stoje.
K ještě lepšímu výsledku by jistě přispěl lepší výběr sólistů a také soustředěnost dirigenta na některé sborové detaily, včetně lepší tempové koncepce, vzhledem k prováděné duchovní hudbě.
Vzájemná spolupráce se sborem Pedagogické fakulty byla bezproblémová a doufáme, že bude pokračovat i v budoucnu.

MgA. Tomáš Židek Ph.D.