22. 1. 2015 Neúplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016

přidáno: 22. 1. 2015 6:58, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 22. 1. 2015 7:02 ]

(bez výsledků náhradního termínu pro řádně omluvené uchazeče a odvolacího řízení)


Výsledky ke stažení níže v příloze ve formátu *.pdf.Co dělat dál, když je u mého identifikátoru kód výsledku talentových zkoušek A, B, O?

A - byl(a) přijat(a)
Pro závazné potvrzení přijetí na školu je potřeba doručit v denní formě studia na ředitelství konzervatoře do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (nejlépe co nejdříve) zápisový lístek (obdržíte na Vašich základních školách, nebo na místně příslušném odboru školství KrÚ). U kombinované formy studia žádáme zaslat potvrzení úmyslu nastoupit ke studiu ve školním roce 2015/2016 e-mailem na
reditelstvi@konzervatorpardubice.eu.

B - nebyl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám
Všichni uchazeči s tímto  výsledkem si mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí písemného rozhodnutí.

O - omluven(a)
Pro všechny řádně omluvené uchazeče je připraven náhradní termín talentových zkoušek - všichni obdrží písemné pozvání.Ċ
Alois Mech,
22. 1. 2015 6:58