19.11.2014 Ohlédnutí za vyjímečným koncertem smyčcového oddělení

přidáno: 24. 11. 2014 23:52, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2014 23:54 ]

Projděte se fotkami z koncertu.

   Dne 11. listopadu 2014 se konal při příležitosti oslav 36. výročí založení školy a v rámci Roku české hudby slavnostní koncert významných absolventů a pedagogů smyčcového oddělení konzervatoře. Vstřícný slogan – „Hudba našeho srdce – Konzervatoř Pardubice“ – umístěný v záhlaví všech koncertních programů školního roku 2014/2015, je inspirujícím heslem zejména letošní hudební sezóny, neboť souvisí s důležitými a významnými interpretačními počiny konzervatoře, jejíž dlouholetá a úspěšná hudební tradice je živnou půdou vždy nových uměleckých aktivit všech pedagogů i studentů.
   Úvod slavnostního hudebního večera přinesl hudbu Johanna Sebastiana Bacha ve skvělém podání MgA. Ivy Svobodové Kramperové, absolventky pardubické konzervatoře ze třídy PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka a absolventky pražské Akademie múzických umění ze třídy Prof. Ivana Štrause a doc. Leoše Čepického. Iva Svobodová Kramperová je několikanásobnou laureátkou řady národních i mezinárodních soutěží, vítězkou interpretační soutěže Yamaha a úspěšnou stážistkou zahraničních mistrovských kurzů v čele s mistrovskou stáží v Paříži. Stala se vyhledávanou sólistkou řady českých symfonických těles a komorních sdružení, o čemž svědčí i její funkce koncertního mistra renomovaného uměleckého ansámblu Barocco sempre giovane. Je též úspěšnou pedagožkou smyčcového oddělení konzervatoře a posluchači koncertu se mohli potěšit z krásného výkonu sólistky, jejíž interpretační náboj, vtisklý Bachově Ciacconě pro sólové housle, je jistě nezapomenutelný.
   Violista, skladatel a hudební teoretik MgA. Jiří Kabát, Masters of Music, je absolventem Pražské konzervatoře z houslové třídy MgA.  Dany Vlachové a z violové třídy MgA. Jiřího Reiniše. V oboru hry na housle i hry na violu je laureátem několika významných národních i mezinárodních interpretačních soutěží a svá studia ve hře na violu zakončil absolutoriem na Královské akademii hudby a dramatu ve skotském Glasgow, kde ho vedl jeden z významných světových violistů Lev Atlas. Své profesionální hudební vzdělání si dále rozšířil studiem skladby u Jiřího Gemrota a oborem dirigování se intenzívně zabýval pod vedením Miriam Němcové na Pražské konzervatoři. Od roku 2010 je Jiří Kabát členem Vlachova kvarteta Praha a již vzpomenutého komorního sdružení Barocco sempre giovane. Ve spolupráci s klavíristkou MgA. Markétou Výbornou, rovněž absolventkou školy, přednesl na koncertu smyčcového oddělení vlastní skladbu – Variace na téma Antonína Dvořáka – upomínající zcela zřetelně na Rok české hudby, který v těchto dnech všichni intenzívně prožíváme.
   Houslista Vít Chudý, absolvent Konzervatoře Pardubice ze třídy renomovaného houslisty a současného ředitele školy Mgr. Dalibora Hlavy, je úspěšným sólistou i vyhledávaným komorním hráčem. Je též laureátem několika významných národních soutěží a v současnosti studuje v magisterském oboru hru na housle na pražské Akademii múzických umění ve třídě významného českého pedagoga a houslisty Prof. Jindřicha Pazdery. Je členem komorního, folklorně zaměřeného sdružení Esqualo a výraznou silou již zmiňovaného souboru Barocco sempre giovane. Spoluúčinkující – Kristina Stepasjuková, vynikající mladá klavíristka, rovněž absolventka pardubické konzervatoře ze třídy prof. Iny Tolmačové, své matky, studuje v současné době svůj hlavní obor na Akademii múzických umění v Praze ve třídě legendárního Prof. Ivana Klánského. Oba mladí umělci přednesli k poctě Roku české hudby Píseň lásky pardubickou hudební veřejností milovaného Josefa Suka.
   Dvojice skvělých pardubických kontrabasistů a současně i úspěšných pedagogů školy – MgA. František Machač a prof. Radek Pokorný si pro slavnostní večer vybrali dvě ukázky z virtuózní kontrabasové kuchyně: Tartiniho Variace na Corelliho téma, transkribované z houslového originálu do neméně technicky i výrazově náročné kontrabasové polohy a Píseň trubadúra, která ihned upozornila přítomné na nevšední tónové kvality obou účinkujících. František Machač vystudoval hru na kontrabas na kroměřížské konzervatoři ve třídě oborově proslulého Prof. Miloslava Gajdoše a ve studiích dále pokračoval na bratislavské VŠMU ve třídě Prof. Radoslava Šašiny. Čerstvý vysokoškolák se poté stává členem kontrabasové sekce Filharmonie Hradec Králové a jako dřívějšímu úspěšnému laureátu řady mezinárodních kontrabasových soutěží se mu otevírají dveře i do zajímavého světa sólistického a komorního. Kontrabasista Radek Pokorný absolvoval svá konzervatorní studia u prof. Pavla Kotlana, někdejšího výtečného vedoucího kontrabasové sekce Komorní filharmonie Pardubice. Pokorný působil řadu sezón jako vedoucí kontrabasové skupiny Filharmonie Hradec Králové a později se stává uznávaným členem pardubické Komorní filharmonie. Vedle úspěšné pedagogické činnosti na konzervatoři je znám i jako výborný komorní hráč a nadto je i vyhledávaným jazzovým partnerem – v tomto oboru již proslul coby vynikající baskytarista.
   Zatímco již dříve zmínění Vít Chudý a Jiří Kabát přinesli posléze posluchačům slavnostního koncertu společně úchvatně provedenou Passacagliu Johana Halvorsena, slavného norského skladatele a dirigenta přelomu 19. a 20. století, violoncellista Petr Lichý, absolvent smyčcového oddělení pardubické konzervatoře ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, který pokračoval ve svých studiích u Prof. Bedřicha Havlíka na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, laureát řady významných interpretačních soutěží, přednesl s obdivuhodným nasazením Sonátu pro sólové violoncello významného brněnského autora Gustava Křivinky. Pro své interpretační kvality je Petr Lichý, dlouholetý koncertní mistr Filharmonie Hradec Králové, vyhledávaným sólistou i komorním hráčem a určitou dobu působil i jako pedagog smyčcového oddělení školy. Petr Lichý prokazuje ve všech svých interpretačních kreacích jak vynikající technické vybavení, tak i skvělou tónovou kulturu a právě jím zvolená skladba dosvědčuje, jak absolventi pardubické konzervatoře nezapomínají ani na soudobé mistry právě v Roce české hudby.
   S houslistou doc. Leošem Čepickým se může pardubická hudební veřejnost setkávat na městských koncertních pódiích častěji. Leoš Čepický je pardubickým rodákem a pardubickou konzervatoř absolvoval ve třídě Prof. Ivana Štrause, někdejšího vedoucího smyčcového oddělení školy. Na pražské Akademii múzických umění pak pokračoval ve studiu hlavního oboru ve třídě primária Smetanova kvarteta Prof. Jiřího Nováka a oborem komorní hry se zabýval pod vedením Prof. Antonína Kohouta, nestora a violoncellisty Smetanova kvarteta. Vzhledem ke svým vynikajícím interpretačním schopnostem vyjádřit se nejenom jako houslový virtuóz, ale i jako inspirující komorní hráč, je vyhledávaným sólistou našich i zahraničních symfonických těles a dnes již také respektovaným komorním partnerem nejenom kolegům světově proslulého Wihanova kvarteta, jehož je primáriem, ale i vstřícným hudebním umělcům aktivním v nových hudebně interpretačních dimenzích. Doc. MgA. Leoš Čepický je v současnosti i vedoucím katedry strunných nástrojů pražské AMU a jeho pedagogická erudovanost a současně i lidská vstřícnost jsou už široko daleko všeobecně známy. Na koncertu oddělení přednesl v jeho závěru za spolupráce klavíristky prof. Stanislavy Křížové, rovněž absolventky pardubické konzervatoře, strhujícím způsobem skladby Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka, ve světě jistě nejznámějších českých hudebních klasiků.
    Popřejme tady všem účinkujícím – absolventům a pedagogům smyčcového oddělení Konzervatoře Pardubice mnoho nových interpretačních i pedagogických úspěchů a celé škole „Vítr do jejích plachet!“

                                                                          Vladimír Kulík - vedoucí smyčcového oddělení