16. 6. 2015 IV. Orchestrální absolventský koncert s KFP

přidáno: 24. 11. 2015 23:32, autor: Alois Mech
Skvělá symfonická gradace závěru 36. umělecké sezóny Konzervatoře Pardubice

Závěrečný – v pořadí čtvrtý orchestrální absolventský koncert letošní umělecké sezóny Konzervatoře Pardubice (úterý, 16. června 2015, Sukova síň Domu hudby), v jehož úvodu byla předána vysvědčení letošním maturantům denní i kombinované formy studia, byl dramaturgicky vystavěn na základě skladatelského odkazu mistrů světového romantismu 19. století.

Ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice a pod taktovkou Mgr. Jaroslava Brycha si uměnímilovní posluchači Sukovy síně v úvodu červnového úterního koncertu vyslechli druhou a finální větu z Koncertu č. 2 c moll, op. 18 Sergeje Rachmaninova ve výborném, stylově přesvědčivém podání Kláry Černohousové (absolventky z klavírní třídy Mgr. Jitky Fowler Fraňkové, Ph.D). Sólistka ve vstřícné spolupráci s orchestrem dokázala kultivovaným klavírním zvukem přesvědčivě artikulačně odstínit jak zvukomalebné imprese klavírního Adagia sostenuta, tak i pasážovou brilanci závěrečného, tempově strhujícího Allegra scherzanda, kde plastický zvuk sólového nástroje dominoval v tom nejlepším slova smyslu nad velkým symfonickým aparátem, přičemž Komorní filharmonici byli klavíristce vždy spolehlivými a inspirujícími partnery.

Sopranistka Kristýna Kůstková (studentka 2. ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) zcela přesvědčila a doslova uchvátila v přednesených operních áriích Charlese Gounoda (Air des bijoux – Markétka z opery Faust), Giuseppe Verdiho (Tu che le vanita – Elisabetta z opery Don Carlos), Giacoma Pucciniho (Quando me´n vo´ - Musetta z opery Bohema) a Antonína Dvořáka (Za štíhlou gazelou – Armida ze stejnojmenného mistrova jevištního díla). Ve svém výrazném a bezesporu velice perspektivním muzikálním projevu dokázala sólistka zcela přesvědčivě odlišit dramatický jevištní styl jednotlivých mistrů světového operního jeviště a v přirozené symbióze s orchestrem tak odevzdala publiku milý hudební dárek.

Závěrečný čtvrtý večer skvělé symfonické gradace orchestrálních absolventských koncertů letošní konzervatorní sezóny vyvrcholil 1. symfonií d moll pro varhany a orchestr, op. 42 (I. Introdukce a Allegro, II. Pastorale, III. Final) francouzského romantického mistra druhé poloviny 19. století Félixe Alexandra Guilmanta. Sólistka Marie Minářová
(absolventka z varhanní třídy prof. Josefa Rafaji) ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice dokázala rozeznít královský nástroj jak v jeho zvukové monumentalitě, tak i v jeho impresivní pastoralitě či křehké lyričnosti. Protagonistka excelovala za zvukové podpory vynikajících pardubických filharmoniků jak v technicky bravurních pasážích, tak i v jejich podmanivých kantilénových kontrastech umocněných vždy výraznou rejstříkovou sazbou. Završila tak spolu s orchestrem pod taktovkou Jaroslava Brycha čtyřvečerní symfonický koncertní projekt Konzervatoře Pardubice, který zůstane jistě nejen krásnou hudební vzpomínkou pro všechny zúčastněné, ale především pak legitimním potvrzením náročné, úspěšné a smysluplné umělecké cesty školy.

Pardubice 19. 6. 2015                                                              Vladimír Kulík
Comments