11. 6. 2015 Nad III. orchestrálním absolventským koncertem s FHK

přidáno: 24. 11. 2015 23:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2015 23:24 ]Třetí orchestrální absolventský koncert (čtvrtek, 11. června 2015, Sukova síň Konzervatoře Pardubice) svou dramaturgickou náplní jistě vyhověl hudebním představám drtivé většiny vstřícných posluchačů v Sukově síni pardubického Domu hudby. Letošní, konkurzem vybraní absolventi pardubické konzervatoře, tentokrát ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Mgr. Tomáše Židka, Ph.D zaštítili opravdu po všech stránkách další část skvělého interpretačního projektu, jehož čtvrteční koncert přinesl ve své první polovině hudbu autorů evropské moderny převážně 1. poloviny 20. století, druhá – závěrečná část byla pak otevřena skvělými hudebními plody světového operního a symfonického romantismu.

Úvodní výběr ze suity pro saxofon a orchestr Scaramouche jednoho z velkých tvůrců Pařížské šestky Daria Milhauda (I. Vif, II. Modére, III. Barzileira) v podání Davida Marišlera (absolventa ze třídy prof. Pavla Škrny) nenechal nikoho na pochybách o vynikajících interpretačních schopnostech sólisty, umocněných jak záviděníhodnou technickou brilancí v úvodní části Milhaudovy suity, tak i vřelou a podmanivě nesenou barevnou saxofonovou kantilénou střední části a ve finále pak strhující a přitom osobitě agresívní interpretací exotických brazilských rytmů.

Akordeonista Ondřej Zámečník (absolvent ze třídy prof. Antonína Dvořáka) si pro své finální koncertní vystoupení vybral dílo jednoho z dnešních právem obdivovaných a znovu objevovaných autorů – již zvěčnělého Astora Piazzoly Koncert pro akordeon a orchestr – Aconcagua
(II. Moderato, III. Presto). Sólista ve znamenité spolupráci s hradeckými filharmoniky virtuózně odkryl vnímavému pardubickému koncertnímu auditoriu úchvatné záhyby Piazzolových hudebních představ invenčně stvrzených nejenom variačně gradovanou barevnou španělskou baladičností druhé věty za smysluplné podpory sólových houslí a harfy, ale i inspiračně ozářené věty třetí jak jazzovými synkopacemi, tak i tanečními rytmy (zejména na podloží klavíru a bicích) exotiky iberijského poloostrova.
Hudba druhé poloviny absolventského koncertu pardubických konzervatoristů pak čerpala inspiraci nejenom z kouzelných oblastí střední a západní Evropy, ale i ze zadumaných mořských fjordů romantického Severu.

Sopranistka Tereza Štěpánková (studentka 4. ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) si vybrala pro své maturitní vystoupení se symfonickým orchestrem tři skutečné operní skvosty: árii Adély z operety Johanna Strausse syna pojala v duchu velkooperetního stylu se všemi kouzelnými výrazovými prostředky populární vídeňské hudby 2. poloviny 19. století, v kavatině titulní hrdinky z opery Gaetana Donizettiho Lucie z Lammermooru zazářila v barevných girlandách mistrovy vrcholné tragédie a árie loutky Olympie z Offenbachovy opery Hoffmanovy povídky vyvrcholila smysl Terezy Štěpánkové pro přesvědčivý a vytříbený koloraturní projev.

Václav Mori (absolvent z houslové třídy Mgr. Dalibora Hlavy) si pro své závěrečné nástrojové vystoupení ve spolupráci se symfonickým orchestrem Filharmonie Hradec Králové vybral jedno z technicky i výrazově
nejnáročnějších světových děl smyčcového repertoáru – Houslový koncert d moll, op. 47 finského národního skladatele Jeana Sibelia. Zvuk Moriho nástroje dokázal jak ve virtuózních pasážích, tak i v zádumčivé kantiléně smysluplně podtrhnout podmanivou atmosféru Sibeliových severských romantických inspirací, autorem vtělených s mimořádnou stylizační invencí nejenom do sólového partu houslisty, ale i do téměř zvukově magického transparentu orchestrální složky. Václav Mori tak spolu s Filharmonií Hradec Králové pod dirigentským gestem Tomáše Židka znamenitě uzavřel letošní v pořadí již třetí skvělou prezentaci absolventů a studentů Konzervatoře Pardubice.

Pardubice 19. 6. 2015                                                              Vladimír Kulík