Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2014 - 2015

Záznam bez nadpisu

přidáno: 25. 11. 2015 23:47, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 11. 2015 23:47 ]Na konci května uspořádalo klavírní oddělení soutěž ve hře stupnic a akordů. Soutěže se zúčastnilo 10 studentů ve třech kategoriích.

1. kategorie:
1. cena- S. Suchánková
2. cena- R. Kalinová

3. cena- neudělena

2. kategorie:
1. cena- M. Novák
2. cena- K. S. Benešová
3. cena- E. Frydrychová
Č.U.- V. Černá

3. kategorie-bez ocenění

Absolutní vítězkou soutěže je Sára Suchánková z 1. ročníku, (studentka ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové) a získala sladkou odměnu za úsilí věnovanému škálám - dort ve tvaru klavíru.

Gratuluji všem oceněným!
Ti, kteří se nezúčastnili, či nebyli oceněni, zahrají stupnice a akordy od bílých a černých kláves, losování proběhne před zkouškou.
 Srdečně zdraví

 Jana Turková
vedoucí klávesového oddělení

20. 6. 2015 Ohlédnutí za Přehlídkou varhaníků českých konzervatoří v Brně

přidáno: 25. 11. 2015 23:04, autor: Alois Mech


Dne 11. června 2015 se v Brně uskutečnil další ročník Přehlídky varhaníků českých konzervatoří. Tentokrát se účastníkům naskytla příležitost zahrát si na dvou velmi zajímavých nástrojích ve velmi dobrém stavu - v kostele U Jezuitů na nových švýcarských varhanách od významné firmy Mathis a v katedrále na Petrově na restaurovaných varhanách firmy Paštikové. Letos si zahráli studenti z Prahy, Brna, Pardubic, Č. Budějovic, Olomouce, Kroměříže a Ostravy, kteří zvolili svůj repertoár podle volby nástroje: U Jezuitů barokní a soudobá skladby a na Petrově romantická a soudobá hudba. Pardubickou konzervatoř letos reprezentoval Martin Pecháček z 5.ročníku ze třídy prof. V. Uhlíře, který přednesl Bachovo Preludium a fugu c moll /BWV 546 / a Lenka Voňková  / Preludium a fuga na B-A-C-H Franze Liszta ze třídy prof. J.Rafaji. Výkony obou studentů patřily k těm nejzdařilejším. Organizačně byla tato akce dobře zajištěna a po druhém koncertě bylo v budově biskupství připraveno i pohoštění pro všechny účastníky. Příští ročník by měl proběhnout v Kroměříži.
prof. Josef Rafaja

20. 6. 2015 Úspěch našich kytaristů

přidáno: 24. 11. 2015 23:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2015 23:57 ]Na mezinárodní kytarové soutěži při Festivalu Ivana Ballu 2015 získali naši studenti tato ocenění: 

Ján Čonka (kytara)
ze třídy prof. Anny Hronové
4. místo

Filip Kudelásek(kytara)
ze třídy prof. Petra Saidla
Čestné uznání

Antonín Pevala (kytara)
ze třídy prof. Petra Saidla a prof. Anny Hronové
Čestné uznání

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům i jejich pedagogům k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 6. 2015 Velký úspěch sopranistky Kristýny Kůstkové

přidáno: 24. 11. 2015 23:45, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2015 23:45 ]Na 13. mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec 2015 získala

Kristýna Kůstková (2. ročník, sólový zpěv)
ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové
1. cenu  

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentce i její paní profesorce k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

16. 6. 2015 IV. Orchestrální absolventský koncert s KFP

přidáno: 24. 11. 2015 23:32, autor: Alois Mech

Skvělá symfonická gradace závěru 36. umělecké sezóny Konzervatoře Pardubice

Závěrečný – v pořadí čtvrtý orchestrální absolventský koncert letošní umělecké sezóny Konzervatoře Pardubice (úterý, 16. června 2015, Sukova síň Domu hudby), v jehož úvodu byla předána vysvědčení letošním maturantům denní i kombinované formy studia, byl dramaturgicky vystavěn na základě skladatelského odkazu mistrů světového romantismu 19. století.

Ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice a pod taktovkou Mgr. Jaroslava Brycha si uměnímilovní posluchači Sukovy síně v úvodu červnového úterního koncertu vyslechli druhou a finální větu z Koncertu č. 2 c moll, op. 18 Sergeje Rachmaninova ve výborném, stylově přesvědčivém podání Kláry Černohousové (absolventky z klavírní třídy Mgr. Jitky Fowler Fraňkové, Ph.D). Sólistka ve vstřícné spolupráci s orchestrem dokázala kultivovaným klavírním zvukem přesvědčivě artikulačně odstínit jak zvukomalebné imprese klavírního Adagia sostenuta, tak i pasážovou brilanci závěrečného, tempově strhujícího Allegra scherzanda, kde plastický zvuk sólového nástroje dominoval v tom nejlepším slova smyslu nad velkým symfonickým aparátem, přičemž Komorní filharmonici byli klavíristce vždy spolehlivými a inspirujícími partnery.

Sopranistka Kristýna Kůstková (studentka 2. ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) zcela přesvědčila a doslova uchvátila v přednesených operních áriích Charlese Gounoda (Air des bijoux – Markétka z opery Faust), Giuseppe Verdiho (Tu che le vanita – Elisabetta z opery Don Carlos), Giacoma Pucciniho (Quando me´n vo´ - Musetta z opery Bohema) a Antonína Dvořáka (Za štíhlou gazelou – Armida ze stejnojmenného mistrova jevištního díla). Ve svém výrazném a bezesporu velice perspektivním muzikálním projevu dokázala sólistka zcela přesvědčivě odlišit dramatický jevištní styl jednotlivých mistrů světového operního jeviště a v přirozené symbióze s orchestrem tak odevzdala publiku milý hudební dárek.

Závěrečný čtvrtý večer skvělé symfonické gradace orchestrálních absolventských koncertů letošní konzervatorní sezóny vyvrcholil 1. symfonií d moll pro varhany a orchestr, op. 42 (I. Introdukce a Allegro, II. Pastorale, III. Final) francouzského romantického mistra druhé poloviny 19. století Félixe Alexandra Guilmanta. Sólistka Marie Minářová
(absolventka z varhanní třídy prof. Josefa Rafaji) ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice dokázala rozeznít královský nástroj jak v jeho zvukové monumentalitě, tak i v jeho impresivní pastoralitě či křehké lyričnosti. Protagonistka excelovala za zvukové podpory vynikajících pardubických filharmoniků jak v technicky bravurních pasážích, tak i v jejich podmanivých kantilénových kontrastech umocněných vždy výraznou rejstříkovou sazbou. Završila tak spolu s orchestrem pod taktovkou Jaroslava Brycha čtyřvečerní symfonický koncertní projekt Konzervatoře Pardubice, který zůstane jistě nejen krásnou hudební vzpomínkou pro všechny zúčastněné, ale především pak legitimním potvrzením náročné, úspěšné a smysluplné umělecké cesty školy.

Pardubice 19. 6. 2015                                                              Vladimír Kulík

11. 6. 2015 Nad III. orchestrálním absolventským koncertem s FHK

přidáno: 24. 11. 2015 23:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 24. 11. 2015 23:24 ]
Třetí orchestrální absolventský koncert (čtvrtek, 11. června 2015, Sukova síň Konzervatoře Pardubice) svou dramaturgickou náplní jistě vyhověl hudebním představám drtivé většiny vstřícných posluchačů v Sukově síni pardubického Domu hudby. Letošní, konkurzem vybraní absolventi pardubické konzervatoře, tentokrát ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Mgr. Tomáše Židka, Ph.D zaštítili opravdu po všech stránkách další část skvělého interpretačního projektu, jehož čtvrteční koncert přinesl ve své první polovině hudbu autorů evropské moderny převážně 1. poloviny 20. století, druhá – závěrečná část byla pak otevřena skvělými hudebními plody světového operního a symfonického romantismu.

Úvodní výběr ze suity pro saxofon a orchestr Scaramouche jednoho z velkých tvůrců Pařížské šestky Daria Milhauda (I. Vif, II. Modére, III. Barzileira) v podání Davida Marišlera (absolventa ze třídy prof. Pavla Škrny) nenechal nikoho na pochybách o vynikajících interpretačních schopnostech sólisty, umocněných jak záviděníhodnou technickou brilancí v úvodní části Milhaudovy suity, tak i vřelou a podmanivě nesenou barevnou saxofonovou kantilénou střední části a ve finále pak strhující a přitom osobitě agresívní interpretací exotických brazilských rytmů.

Akordeonista Ondřej Zámečník (absolvent ze třídy prof. Antonína Dvořáka) si pro své finální koncertní vystoupení vybral dílo jednoho z dnešních právem obdivovaných a znovu objevovaných autorů – již zvěčnělého Astora Piazzoly Koncert pro akordeon a orchestr – Aconcagua
(II. Moderato, III. Presto). Sólista ve znamenité spolupráci s hradeckými filharmoniky virtuózně odkryl vnímavému pardubickému koncertnímu auditoriu úchvatné záhyby Piazzolových hudebních představ invenčně stvrzených nejenom variačně gradovanou barevnou španělskou baladičností druhé věty za smysluplné podpory sólových houslí a harfy, ale i inspiračně ozářené věty třetí jak jazzovými synkopacemi, tak i tanečními rytmy (zejména na podloží klavíru a bicích) exotiky iberijského poloostrova.
Hudba druhé poloviny absolventského koncertu pardubických konzervatoristů pak čerpala inspiraci nejenom z kouzelných oblastí střední a západní Evropy, ale i ze zadumaných mořských fjordů romantického Severu.

Sopranistka Tereza Štěpánková (studentka 4. ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) si vybrala pro své maturitní vystoupení se symfonickým orchestrem tři skutečné operní skvosty: árii Adély z operety Johanna Strausse syna pojala v duchu velkooperetního stylu se všemi kouzelnými výrazovými prostředky populární vídeňské hudby 2. poloviny 19. století, v kavatině titulní hrdinky z opery Gaetana Donizettiho Lucie z Lammermooru zazářila v barevných girlandách mistrovy vrcholné tragédie a árie loutky Olympie z Offenbachovy opery Hoffmanovy povídky vyvrcholila smysl Terezy Štěpánkové pro přesvědčivý a vytříbený koloraturní projev.

Václav Mori (absolvent z houslové třídy Mgr. Dalibora Hlavy) si pro své závěrečné nástrojové vystoupení ve spolupráci se symfonickým orchestrem Filharmonie Hradec Králové vybral jedno z technicky i výrazově
nejnáročnějších světových děl smyčcového repertoáru – Houslový koncert d moll, op. 47 finského národního skladatele Jeana Sibelia. Zvuk Moriho nástroje dokázal jak ve virtuózních pasážích, tak i v zádumčivé kantiléně smysluplně podtrhnout podmanivou atmosféru Sibeliových severských romantických inspirací, autorem vtělených s mimořádnou stylizační invencí nejenom do sólového partu houslisty, ale i do téměř zvukově magického transparentu orchestrální složky. Václav Mori tak spolu s Filharmonií Hradec Králové pod dirigentským gestem Tomáše Židka znamenitě uzavřel letošní v pořadí již třetí skvělou prezentaci absolventů a studentů Konzervatoře Pardubice.

Pardubice 19. 6. 2015                                                              Vladimír Kulík

20. 5. 2015 Klavírní smršť pokračuje

přidáno: 26. 5. 2015 8:05, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 18. 6. 2015 1:02 ]Ve dnech 15. - 77. května 2015 se konala v Kamenici nad Lipou Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2015 a naše studentka zde získala toto ocenění:

Petra Davidová - 3. ročník - klavír
ze třídy DMA. Jitky Fowler Fraňkové PhD.
Čestné uznání ve 3. kategorii


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentce a její paní profesorce k dosaženému úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře

15. 5. 2015 Výtečná klavírní Broumovská klávesa

přidáno: 26. 5. 2015 7:41, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 26. 5. 2015 7:42 ]Na Broumovské klávese ve dnech 8. - 10. 5. 2015 získala naše studentka tato ocenění:

Sára Suchánková - 1. ročník - klavír
ze třídy Mgr. Martiny Maixnerové

3. CENU v kategorii 16 - 17 let
a
1. CENU studentské poroty v kategorii 16 - 17 let

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentce i její profesorce k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře

10. 5. 2015 Klavíristé úspěšní na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů

přidáno: 26. 5. 2015 7:21, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 26. 5. 2015 7:21 ]Ve dnech 5. - 7. května 2015 se konala v Poličce celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů.
Naši studenti zde získali tato ocenění:
Barbora Hamáčková - 1. ročník - klavír
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Zlaté pásmo v kategorii 15 - 16 let

Petra Davidová - 3. ročník - klavír
ze třídy DMA. Jitky Fowler Fraňkové PhD.
Bronzové pásmo v kategorii 17 - 18 let

Alžběta Svobodová - 5. ročník - klavír
ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové, Mgr. Marie Wiesnerové PaeDr.
Zlaté pásmo v kategorii 19 - 20 let

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům a jejich pedagogům k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře

4. 5. 2015 Ohlédnutí za II. orchestrálním absolventským koncertem

přidáno: 6. 5. 2015 4:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 5. 2015 4:58 ]

     V úterý 21. dubna byla Sukova síň Domu hudby – největší a nejúchvatnější prostor Konzervatoře Pardubice – svědkem významné hudební události školy. Na jejich prknech se úspěšně prezentovali jak letošní absolventi, tak i další studenti, kteří předtím v konkurzním řízení obstáli se ctí a mohli tak účinkovat v čele Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice coby jeho sólisté.
     Úvodní předehra k opeře Kouzelná flétna (KV 620) Wolfganga Amadea Mozarta byla důstojným interpretačním vstupem celého symfonického koncertu. Její technická i výrazová úskalí zvládl orchestr pardubických konzervatoristů opravdu na výbornou a potvrdil tak hned v začátku večera i smysluplnou dramaturgickou vizi organizátorů celé této hudební akce.
     Prvý protagonista večera – Pavel Korbička (absolvent ze třídy Mgr. Jiřího Křenka) nenechal jako sólista v Mozartově Koncertu C dur (KV 314) nikoho na pochybách o tom, že patří ke skvělým hobojistům pardubického hudebního ústavu a že jeho další směřování k vysněnému vysokoškolskému studiu na brněnské JAMU je logické a plně legitimní.
     Jan Jiráček – absolvent z pěvecké třídy MgA. Hany Medkové – si pro svůj orchestrální recital vybral dvě mozartovské operní árie (Non piú andrai z bufosní Figarovy svatby a Non siate ritrosi ze singspielu Cosi fan tutte) a z Händelova oratorního odkazu pak árii Revenge, Timotheus cries ze Slavnosti Alexandrovy. Krásné hlasové zabarvení a adekvátní stylové odlišení interpretovaných ukázek byly čelnými kladnými atributy Jiráčkova oduševnělého pěveckého přednesu.
     První polovina slavnostního večera vyvrcholila výkonem kontrabasisty Petra Pavíčka (studenta pátého ročníku ze třídy Mgr. art. Františka Machače), nositele řady cen z prestižních národních i mezinárodních kontrabasových soutěží v Koncertu č. 2 h moll Giovanni Bottesiniho. Sólista v citlivé spolupráci s orchestrem nadchl pardubické auditorium jak skvělým zvukem svého nástroje, tak i udivující hmatníkovou i smyčcovou kontrabasovou technikou.
     V úvodu druhé poloviny absolventského orchestrálního večera a jeho sólistů zazněla ne tak často na koncertních pódiích slýchaná První rapsodie pro klarinet a orchestr, jejímž autorem je slavný francouzský impresionista Claude Debussy. Sólista koncertantní Rapsodie – Lukáš Bartoníček (ze čtvrtého ročníku klarinetové třídy MgA. Zdeňka Seidla), nositel řady prestižním ocenění, doslova obejmul obecenstvo pardubické Sukovy síně nosným ale přitom elegantně pojivým i technicky vyzrálým zvukem svého barevně reagujícího nástroje jak v dramatických místech skladby, tak i v dynamickém minuciózním odlišení lyrického debussyovského transparentu.
     Posluchačka pátého ročníku z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové – držitelka prestižních cen z řady národních i mezinárodních pěveckých soutěží Nikola Uramová se úternímu publiku Sukovy síně představila ve třech skvělých titulech světové operní produkce – v Pucciniho Madamme Butterfly (Un beldi vedremo), Verdiho Aidě (O patria mia) a ve Dvořákově Rusalce (Měsíčku na nebi hlubokém). Pěvkyně ve výrazném stylovém rozlišení žhavého pucciniovského exotismu, sladkého verdiovského belcanta a dvořákovské náladové lyričnosti doslova zazářila a potvrdila tak svoje velké pěvecké ambice.
    Závěrečná Fibichova Jarní romance, kantáta na text Jaroslava Vrchlického, se stala po právu vokálně symfonickým vyvrcholením úterního dubnového večera v Sukově síni pardubického Domu hudby. Pěvečtí sólisté Fibichovy kantáty – Nikola Uramová a Jan Jiráček spolu se spojenými sbory Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice (sbormistr Tomáš Židek), Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice a chrudimského Salvátora (sbormistr Jana Mimrová) a Vlastislava z Heřmanova Městce (sbormistr Markéta Výborná) a za inspirativní zvukové podpory Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice (s dirigentkou Janou Mimrovou) naplnili prostor Sukovy síně dojímavým a opojným zvukem Fibichovy nestárnoucí, takřka nadčasové hudby, která našla jistě své místo i v srdcích pardubické hudební veřejnosti.
     A především vřelý dík pak náleží šéfdirigentu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice MgA. Tomáši Židkovi, PhD. za výborné nastudování celého absolventského koncertního programu tohoto večera, který jistě zanechal zřetelnou stopu v dalším rozvoji nejen pardubického hudebního života, ale i východočeského regionu vůbec.
                                                                                     Vladimír Kulík

1-10 of 82