7. 4. 2014 Konzervatoř k 95. narozeninám ZUŠ Havlíčkova

přidáno: 7. 4. 2014 4:06, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 4. 2014 5:22 ]


     V minulých dnech oslavila Základní umělecká škola v Pardubicích – Havlíčkově ulici 95. výročí svého založení. Učinila tak mimo jiné i velkým slavnostním koncertem 1. dubna, na němž participovali jak učitelé a žáci této základní umělecké školy, tak i pedagogové a studenti pardubické konzervatoře, z nichž drtivá většina vlastní absolutorium právě „havlíčkovské zušky“. Sukova síň pardubického Domu hudby byla svědkem nadmíru milého a vstřícného setkání nadšených příznivců školy nejen s mladými adepty hudebního umění, ale i s jejich pedagogy a s výraznými interpretačními osobnostmi, jejichž  první zdařilé krůčky byly realizovány pod laskavým dohledem zkušených pedagogů tohoto hudebního učiliště.

     Po slavnostních fanfárách Smetanovy Libuše v podání žesťové harmonie Trumpet Tune zaznělo Riedingovo Koncertino h moll v interpretaci houslisty Martina Zdvihala, benjamínka rodu, ve spolupráci s jeho učitelkou a současně babičkou Miloslavou Zdvihalovou (u klavíru) a posléze i následné Chopinovo Impromptu As dur v citlivém přednesu pianistky Anny Knoulichové. Druhá věta z Bachova Dvojkoncertu d moll patřila sólistkám Ivě Kramperové a Barboře Kučerové, jejichž inspirující hra byla podpořena barevným varhanním rejstříkem Radky Zdvihalové. I současné studentské konzervatorní trio ve složení Pavel Korbička a Tereza Kučerová – hoboje a Eliška Slavíková – anglický roh se výrazně uplatnilo v Beethovenově originálně řešené dechové kompozici – Trio C dur. Poté se sólista Petr Zdvihal jr. a jeho manželka Radka představili v geniálních drobnostech Antonína Dvořáka – prvním Romantickém kusu a transkripci písně Když mne stará matka. Majestózní zvuk velkých varhan Sukovy síně Domu hudby (o síle cca 3.000 píšťal) umocnil podmanivou zvukomalbou sbormistr, aranžér, vyhledávaný klavírista, varhaník a nyní i pedagog Konzervatoře Parddubice Petr Hostinský, rovněž odchovanec havlíčkovské základní umělecké školy. Další její frekventanti – kontrabasisté, z nichž dva jsou již řadu let předními členy obou profesionálních regionálních těles – Petr Kupčák (Komorní filharmonie Pardubice) a Radek Pokorný (Filharmonie Hradec Králové) a tři další – konzervatoristé Ondřej Sejkora a Jan Hrubeš a Přemek Hrubeš – absolvent ČVUT, výrazně zaujali hudbymilovné publikum nejen v Beethovenově Ódě na radost, ale i v Manciniho Růžovém panterovi či Polce Miloslava Černého. První polovinu slavnostního večera znamenitě uzavřela Iva Kramperová, koncertní mistr souboru Barocco sempre giovane a pedagožka pardubické konzervatoře ve spolupráci s Evou Kulichovou, výtečnou klavíristkou (rovněž pedagožkou konzervatoře) houslovým sólem ze Sukova Radúze a Mahuleny.
     Druhá polovina slavnostního koncertu byla otevřena Duettinem pro flétnu, housle a klavír romantika Franze Dopplera ve stylu all´ongaraise se sólisty Vojtěchem Línkem – flétna, Zdeňkou Vránovou – housle a Evou Kulichovou – klavír, kteří stylově vytříbenou interpretací udělali velkou radost nejenom svým pedagogům na ZUŠ a konzervatoři. V následném interpretačně velice obtížném Kukalově Clarinetinu pro koncertantní klarinet a smyčce vskutku zazářila studentka 2. ročníku konzervatoře Eliška Urbanová (někdejší absolventka zušky) spolu se smyčcovým kvintetem konzervatoristů, které vytvořilo sólistce výborné komorní zázemí.
     Vyvrcholení večera patřilo Heroldovu kvartetu ve složení Petr Zdvihal – primárius (a současně koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu), Jan Valta – II. housle, Karel Untermüller – viola (a současně pedagog strunné katedry pražské AMU) a David Havelík – violoncello. Všichni členové kvarteta jsou rovněž laureáty prestižních mezinárodních interpretačních soutěží. V jejich vrcholném uměleckém sdělení zazněl Dvořákův „Americký“ kvartet F-dur se všemi barevnými nuancemi, umocněnými závratnou stylovou noblesou. Vynikající Pardubický dětský sbor spolu se svým znamenitým sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou a již zmiňovaným Petrem Hostinským citlivě uzavřeli světově populárním sborem Hallelujah Leonarda Cohena celý slavnostní večer, který jistě nadlouho zakotví v myslích nadšených posluchačů. Přejme tedy do dalších let Základní umělecké škole v Pardubicích – Havlíčkova muzikantské „Zlomte vaz!“ a „Vítr do vašich plachet!“.

Pardubice 4. 4. 2014                                                             Vladimír Kulík