23. 1. 2014 Neúplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2014/2015

přidáno: 23. 1. 2014 7:41, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 1. 2014 7:48 ]

(bez výsledků náhradního termínu 3. 2. 2014 a odvolacího řízení)


Výsledky ke stažení níže v příloze ve formátu *.pdf.Co dělat dál, když je u mého identifikátoru kód výsledku talentových zkoušek A, B, O?

A - byl(a) přijat(a)
Pro závazné potvrzení přijetí na školu je potřeba doručit v denní formě studia na ředitelství konzervatoře do 10 pracovních dnů tj. do 6. 2. 2014 (nejlépe co nejdříve) zápisový lístek (obdržíte na Vašich základních školách, nebo na místně příslušném odboru školství KrÚ). U kombinované formy studia žádáme zaslat potvrzení úmyslu nastoupit ke studiu ve školním roce 2014/2015 e-mailem na
reditelstvi@konzervatorpardubice.eu.

B - nebyl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám
Všichni uchazeči s tímto  výsledkem si mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí písemného rozhodnutí.

O - omluven(a)
Pro všechny řádně omluvené uchazeče je připraven náhradní termín talentových zkoušek na 3. 2. 2014 se zahájením v 8:30 na Malém sále  v Domě hudby - všichni obdrží písemné pozvání.
Ċ
Alois Mech,
23. 1. 2014 7:41