18. a 19. 9. 2013 ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY - opravný a dodatečný termín

přidáno: 11. 9. 2013 9:26, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 9. 2013 9:26 ]

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY

opravný a dodatečný termín podzim 2013

 
 
 
JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE

 

Stálí členové absolventské komise:

Mgr. Miroslav Kubička, předseda absolventské komise, Konzervatoř J. Deyla Praha

Mgr. Alois Mech, místopředseda absolventské komise
Mgr. E. Černohousová, ročníková učitelka denního studia
PhDr. MgA. Vladimír Kulík, ročníkový učitel kombinovaného studia

 

Další členové absolventské komise:

PhDr. MgA. Vladimír Kulík             zkoušející a přísedící HT
Mgr. Jolana Saidlová                        zkoušející a přísedící HT                                               
Bc. et Mgr. Jan Fajfr                         zkoušející a přísedící HT
MgA. Tomáš Židek                            zkoušející a přísedící HT
Mgr. Martina Stratílková                 zkoušející UPP
PhDr. Marie Dvořáková                   zkoušející a přísedící - cizí jazyk 
prof. Zuzana Jičínská                       zkoušející a přísedící - cizí jazyk
Mgr. Jiří Schmidt                              přísedící - cizí jazyk

 

Pedagogové, kteří vyučují předmět Metodika  HLO na jednotlivých odděleních
Zkoušející a přísedící UPP
Vedoucí jednotlivých oddělení školy (praktické absolventské zkoušky)
Pedagogové hlavních oborů (praktické absolventské zkoušky)

 

Oponenti písemných

absolventských prací

 

obhajoba písemné absolventské práce

 

 

Konzultanti písemných

absolventských prací

 

 

pořídí a odevzdají na studijní oddělení zápis, který

bude součástí dokumentace obhajoby.                                              

Absolventských zkoušek se nezúčastňují.

 

Oponenti a konzultanti odevzdají oponentury a zápisy o průběhu konání konzultací na studijní oddělení nejpozději 10. 9. 2013!!

 

 
Mgr. Dalibor Hlava
ředitel konzervatoře

 
ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY PRAKTICKÉ

Středa 18. 9. 2013

Sukova síň

13:30 - 13:40              Špáta Petr                   varhany (K)    

Malý sál

13:50 - 14:00              Bihari Stanislav          violoncello

14:00 - 14:10             Fajkus Jiří                    violoncello (K)

 

 

 
TEORETICKÁ ABSOLVENTSKÁ ZKOUŠKA

 Čtvrtek 19.9.  2013 - dopoledne

 

HUDEBNÍ TEORIE

příprava

7:30-8:00

7:50-8:20

8:10-8:40

8:30-9:00

 

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

zkouška

8:00-8:20

8:20-8:40

8:40-9:00

9:00-9:20

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

UMĚLECKO PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA

příprava

9:00-9:20

9:15-9:35

9:30-9:50

9:45-10:05

 

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

zkouška

9:20-9:35

9:35-9:50

9:50-10:05

10:05.10:20

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

příprava

10:00-10:20

10:15-10:35

10:30-10:50

10:45-11:05

11:00-11:20

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

Cach

zkouška

10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

Cach

CIZÍ JAZYK

příprava

11:15-11:35

11:30-11:50

11:45-12:05

12:00-12:20

12:15-12:35

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

Plíva

zkouška

11:35-11:50

11:50.12:05

12:05-12:20

12:20-12:35

12:35-12:50

 

Miechová

Bihari

Fajkus

Špáta

Plíva