18. 9. 2013 KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY STUDENTŮ 5. ROČNÍKU Z ČESKÉHO JAZYKA A Z DĚJIN HUDBY

přidáno: 7. 8. 2013 3:43, autor: Alois Mech

TERMÍN:                     18. 9. 2013

MÍSTO KONÁNÍ:        učebna č. 401 (ředitelství školy)       

KOMISE: 
Mgr. Jolana Saidlová - předsedkyně komise
PhDr. MgA. Vladimír Kulík - zkoušející DEH a třídní 5K. ročníku                          
Mgr. Taťána Hnízdilová - zkoušející CJL                                       
Mgr.Evžena Černohousová - přísedící CJL
____________________________________________________________

 

9:00 – 9:15                 Skalický Michael                                DEH    

9:15 – 9:30                 Černá Ludmila                                   DEH

9:30 – 9:45                 Černá Michaela                                 DEH

9:45 – 10:00               Donev Petr                                         DEH

10:00 – 10:15             Feige Miroslav                                   DEH

10:15 – 10:30             Hrubeš Lukáš                                     DEH

10:30 – 10:45             Jiráček Jan                                         DEH

10:45 – 11:00             Různar Jaroslav                                  DEH

11:00 – 11:15             Žárský Štěpán                                    DEH

11:15 – 11:30             Vostřelová Michaela                         DEH

11:30 – 11:45             Tamaki Šimon                                    DEH

11:45 – 12:00             Žárský Štěpán                                    ČJL                             

 

                                                                                          

prof. Antonín Dvořák v.r.
zástupce ředitele
Comments