17. 12. 2013 Ohlédnutí za velmi úspěšným pololetím pěveckého oddělení

přidáno: 17. 12. 2013 4:01, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 17. 12. 2013 4:01 ]


První polovina tohoto školního roku byla pro pěvecké oddělení velice plodná a úspěšná. Organizovali jsme semináře s významnými osobnostmi, studenti absolvovali řadu koncertů v Pardubicích i za hranicemi regionu a v neposlední řadě zaznamenali veliké úspěchy na domácích i mezinárodních soutěžích. 

Dne 16.října 2013 se v Evangelickém kostele v Pardubicích konal koncert ke 100. výročí Bible Kralické, kde vedle pedagogů naší školy (Hana Medková, soprán a Václav Uhlíř , varhany) účinkoval významný český herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček.  Bylo nám velkou ctí, když přislíbil uskutečnit na půdě naší školy svůj seminář s názvem NEBOJTE SE PROMLUVIT aneb Setkání se všemi, kteří si chtějí procvičit mluvní dovednosti, zbavit se trémy a nabýt sebevědomí při prezentaci sebe sama. Toto velmi přínosné, poučné a poutavě vedené tříhodinové setkání bylo otevřené nejen pro studenty našeho oddělení, zúčastnili se ho posluchači i jiných oboru, vedení školy i veřejnost. Všichni posluchači si, pod vedením mistra, mohli vyzkoušet dechová i mluvní cvičení, naučit se způsobům sebeprezentace a také dovědět se mnohé z historie a umění rétoriky. Velice nás těší oboustranný zájem o další spolupráci  a těšíme na opětovné setkání s tímto moudrým a vzácným člověkem.

V listopadu jsme opět po roce přivítali významnou osobnost operního světa, italského tenoristu Maestra Antonia Carangela, který zde,  ve dnech 25.-29.listopadu 2013 vedl své Mistrovské pěvecké kurzy. Výuka probíhala denně v Komorním nebo Malém sále školy a účastnili se jí naši současní i bývalí studenti: J.Prouzová, L.Vagenknechtová, A.Flečková, M.Skalický, N.Uramová, M.Ambrožová, P.Nekoranec, K.Kůstková, A.Šilhánková, E.Hájková, K.Mátlová, M.Hošková a  H.Kalambová. Klavírní spolupráce se tento rok ujali prof. V. Přidalová a MgA. E. Kulichová.
Kurzy byly završeny Závěrečným koncertem účastníků kurzů v pátek 29.11.2013 v 16 hod. v Malém sále školy, na kterém studenti prezentovali výsledek své týdenní práce s Maestrem Carangelem. 
Pro všechny zúčastněné i přihlížející to byl velmi tvůrčí, inspirativní a energií nabitý týden a od této osobnosti, která předává své bohaté zkušenosti pěveckým generacím po celém světě, získaly mnoho podnětů pro jejich další pěvecký i osobnostní růst jak v oblasti techniky zpěvu, interpretace tak i pedagogiky.

Velké úspěchy zaznamenali naši studenti na domácích i zahraničních soutěžích. 

Na 11. ročníku písňové soutěže Bohuslava Martinů - Praha 2013 získala Nikola Uramová,  ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové,  3.cenu (v kategorii 2B), klavírní spolupráce Mgr. Vlasta Přidalová.

Tenorista Petr Nekoranec získal na Mezinárodní pěvecké soutěži A.Dvořáka v Karlových Varech
2. cenu (v kategorii Junior - muži) a zejména řadu zvláštních cen: Cena národního divadla Brno - hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezónách 2014-2015, Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro - nabídka vystoupení v rámci festivalu v roce 2014 nebo 2015, Cena společnosti A. Dvořáka , Cena Otakara Mařáka (pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany), Cena Nachtigall Artists Management - nejlepšímu evropskému muži, Cena Carangelo Belcanto Academy II.  

Petr Nekoranec byl, na základě nahrávky, vybrán k účasti na velmi prestižním vokálním Masterclassu, který se konal v rámci festivalu Yehudi Menuhina ve Švýcarském Gstaadu pod vedením slavné pěvecké pedagožky Silvany Bazzoni - Bartoli, matky a pedagožky slavné pěvkyně Cecilie Bartoli. Masterclass se konal 30.8. - 4.9. 2013. Student také uspěl při předzpívání mezi  studenty Masterclassu, kteří byli vybráni k účinkování na koncertě v rámci hudebního festivalu Yehudi Menuhina. Na tomto koncertě vystoupil s velkým ohlasem a byl osloven k další spolupráci dirigentem symfonického orchestru z BadenBadenu, který s tímto a dalšími festivaly úzce spolupracuje.

Naši studenti excelovali na 37.Soutěžní přehlídce Konzervatoří a Hudebních gymnázií ČR, která proběhla 22.-24.listopadu v Pardubicích.
V 1.kategorii získala Kristýna Kůstková 1. cenu (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové), ve 2. kategorii získala Nikola Uramová 2.cenu (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové) a ve 3. kategorii Petr Nekoranec 1. cenu a titul Absolutní vítěz oboru (ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové). MgA. Eva Kulichová získala Zvláštní cena za klavírní doprovod v oboru zpěv.
 Vedle těchto úspěšných studentů i ostatní posluchači pěveckého oddělení reprezentují naši školu na mnoha koncertech nejen v Pardubicích, ale i v jiných městech po celé ČR i v zahraničí.

Např. stojí za zmínku student Jan Jiráček (ze třídy MgA. H.Medkové), který úspěšně vystoupil na řadě koncertů v sólových i ansámblových partech (např. Vánoční koncert Pardubicích a Skutči, Koncert v Břevnovském klášteře v Praze ad.)

 Na druhé pololetí chystá naše oddělení opět operní projekt, tentokrát to budou známé i méně známé árie a dueta z Mozartovských oper a představení se budou konat na začátku dubna v Rytířském sále Pardubického zámku.


       vedoucí pěveckého oddělení MgA. Hana Medková