12. 3. 2014 J. Brahms - interpretační seminář L. Čepického a I. Ardaševa

přidáno: 18. 3. 2014 5:13, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 19. 3. 2014 0:13 ]V rámci oslav 35. výročí založení Konzervatoře Pardubice a pod záštitou ředitelství  školy a jejího smyčcového a klavírního oddělení se dne 12. března 2014 uskutečnil v Malém sále Domu hudby interpretační seminář dvou významných hudebních umělců – houslisty Leoše Čepického, primária v evropském hudebním světě již proslulého Wihanova kvarteta, vedoucího katedry strunných nástrojů Akademie múzických umění v Praze – někdejšího úspěšného absolventa pardubické konzervatoře a Igora Ardaševa, významného českého klavírního virtuóza evropského renomé.
V úvodu tohoto vstřícného setkání obou lektorů s pedagogy a studenty školy zaznělo démonické Scherzo c moll – 3. věta z původně zamýšlené kolektivní kompozice Ludwiga Dietricha, Roberta Schumanna a Johannesa Brahmse – Sonáty c moll pro housle a klavír. Interpretační ponor obou umělců již v úvodní Brahmsově skladbě nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že i následující mistrova díla jsou v rukou těch nejpovolanějších. V chronologickém sledu, uvedeny inspirujícím průvodním slovem Leoše Čepického a Igora Ardaševa, pak zazněly tři klíčové Brahmsovy sonáty pro housle a klavír (meditativně lyrická G dur, hymnicky gradovaná A dur a dramaticky umocněná d moll) ve svých charakteristických větách.
V úchvatné interpretační symbióze předali tak oba umělci nadšenému publiku umělecky zasvěcený hudební názor na Brahmsovu sonátovou tvorbu, která dodnes náleží ke klenotům světového skladatelského komorního odkazu,.
Pardubice 17. 3. 2014                                                             Vladimír Kulík