Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2013 - 2014

16. 6. 2014 Blahopřejeme senzačnímu úspěchu našich symfoniků

přidáno: 16. 6. 2014 0:38, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 16. 6. 2014 0:42 ]Náš Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice spolu se svým dirigentem a naším pedagogem MgA. Tomášem Židkem získal na rozhlasové soutěži ČRo Concerto Bohemia 2014 

1. cenu v kategorii konzervatoří
a dále se stal Absolutním vítězem celé soutěže

Součástí ocenění je vystoupení na Slavnostním koncertě na Žofíně v Praze dne 26. 11. 2014 od 19.00 hodin se Symfonií č. 8
(3. a 4. věta) Antonína Dvořáka.
Koncert bude natáčet ČT a vysílán bude ze záznamu, ČRo ho bude vysílat živě.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje dirigentovi MgA. Tomáši Židkovi a jednotlivě všem členům orchestru, také jejich pedagogům hlavních oborů a orchestrálních partů k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře


4. 6. 2014 Nad závěrečným absolventským orchestrálním koncertem letošní sezony

přidáno: 10. 6. 2014 1:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 11. 6. 2014 9:57 ]


Pod záštitou Konzervatoře Pardubice a Sdružení přátel této školy se uskutečnil ve středu 4. června tohoto roku v Sukově síni Domu hudby – sídle pardubické konzervatoře závěrečný absolventský orchestrální koncert studentů tohoto renomovaného hudebního ústavu ve vítané a již dlouhodobé spolupráci s předním tělesem regionu – Komorní filharmonií Pardubice. Dramaturgie úspěšného večera vsadila jednak na osvědčené tituly klasického koncertního repertoáru, jednak na novinky, které i pardubické auditorium přijalo více než vřele.

Úvod po všech stránkách zdařilého hudebního večera patřil klenotu polského kulturního probuzení – klarinetovému koncertu raného romantika Karola Kurpiňského, jehož přednesu se ujal skvělý interpret Lukáš Kyncl, laureát prestižní poličské soutěže Bohuslava Martinů 2014, z klarinetové třídy Mgr. Zdeňka Seidla. Sólista nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že Kurpiňského virtuózní dílo mu doslova „sedí“ ve všech myslitelných aspektech profesionálního nástrojového projevu. Vydatný aplaus publika byl jistě zaslouženou odměnou nejenom samotnému protagonistovi, ale jistě též i jeho pedagogovi a orchestru, který pod taktovkou zkušeného dirigenta Jaroslava Brycha, rovněž někdejšího absolventa pardubické konzervatoře, významnou měrou umocnil nejen sólistův projev, ale i krásnou a inspirující atmosféru celého středečního večera.

Následné úchvatné pucciniovské extempore sopranistky Nikoly Uramové, laureátky 11. ročníku pražské Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2013, z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové, korunováno zvukovou noblesou a podmanivou barevností jak v Árii Mimi z legendární Bohémy, tak i zpěvem Liu z exoticky laděné Turandot bylo vhodně vykontrastováno asi tím nejkrásnějším smetanovským titulem – dojímavě vroucí Árií Mařenky („Ten lásky sen“) z nejpopulárnějšího českého operního díla. Ovace publika byly zcela adekvátní senzačnímu výkonu mladé perspektivní pěvkyně.

Kultivovaný přednes první věty Koncertu pro kytaru a orchestr č. 1 D dur významného španělského autora italského původu Castelnuova – Tedesca v podání laureáta Kytarové soutěže SAI Praha 2014 a Soutěže konzervatoří České republiky 2013 konzervatoří České republiky 2013 Ladislava Pazdery a absolutní vítězkou a držitelkou Ceny Grand Prix 19.ročníku Mezinárodní kytarové soutěže „Cithara Ignea“ Žory 2014 v Polsku Hedvikou Švendovou (oba studují ve třídách prof. Petra Saidla a prof. Anny Hronové) opět potvrdily skvělé úspěchy kytarového oddělení pardubické konzervatoře.

Vtip, lehkost a noblesu vtiskla již ostřílená pódiová klavíristka Petra Pršalová (ze třídy Mgr. Jany Turkové) půvabnému neoklasicistnímu dílku francouzského avantgardisty z okruhu „Mladé Francie“ Jeana Francaixe – čtyřvětému Concertinu pro klavír a orchestr. Přirozenost klavírního úhozu a brilantní pasážová technika byly hlavními pilíři smysluplnému interpretačnímu počinu mladé sólistky, jejíž umělecká zkušenost se i v tomto případě pojila s ne tak dávnou, zato však velice zdařilou kreací v sólovém partu jednoho z vrcholných Mozartových klavírních koncertů – A dur, K.488.

Ne tak často jsme měli možnost v dřívějších dobách přivítat na pardubických koncertních pódiích opravdového koncertního kontrabasistu. Dělo se tak spíše výjimečně, přestože přední kontrabasisté Komorní filharmonie Pardubice Petr Kupčák i Radek Pokorný již dávno přesvědčili a dodnes úspěšně přesvědčují zdravě kritické pardubické publikum o svých nesporných sólistických kvalitách. Avšak po někdejším nástupu nového pedagoga kontrabasové hry na smyčcovém oddělení školy – Mgr. art. Františka Machače se během krátké doby několika minulých let úctyhodným způsobem soutěžně zviditelnila i početně rozrostla kontrabasová třída do té míry, že nepominutelná řada jejich studentů dělá čest nejenom jejím pedagogům, ale i celému profesionálnímu hudebnímu ústavu. Jedním z úspěšných byl i sólista středečního koncertního večera Petr Pavíček – vítěz 5.ročníku Mezinárodní kontrabasové soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu 2014 a Machačův odchovanec. A tak Pavíčkova obdivuhodná nástrojová virtuozita a přesvědčivý vibratový zvuk umocnily klasicistní hudební obsah Spergerova patnáctého koncertantního díla – Koncertu D dur pro kontrabas a orchestr.

Ne tak mnoho děl světového koncertního repertoáru je legitimně vnímáno ve dvou zcela odlišných kompozičních verzích – v původní klavírní sazbě a v druhotné orchestrální instrumentaci. Namátkou lze připomenout zcela výjimečně úspěšné kreace orchestrálních přetavení původních klavírních děl: Musorgského „Kartinek“, Novákova „Pana“ či Ravelova „Kašpara noci“. Ve středu uvedená Sonatina pro trubku a orchestr Bohuslava Martinů (v původní verzi pro trubku a klavír) byla jistě zajímavým aranžovacím počinem na tomto poli hudebního umění. Osobitě originální výpovědi díla to jistě vcelku neublížilo, avšak nová zvukovost zde mohla pro vnímavého posluchače přinést možná (při znalosti komorní tvorby Martinů) nezvyklá témbrová překvapení. Sólového partu se v novém orchestrálním projektu ochotně a citlivě ujal laureát 7.ročníku Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů v polské Wroclawi 2014 Jaroslav Pultar z trubkové třídy Mgr. Karla Mňuka.

Již renomovaný mladý český pěvec – tenorista Petr Nekoranec, laureát 48.ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a absolutní vítěz soutěže konzervatoří České republiky (obojí 2013), stážista několika významných evropských operních domů – opět ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové – se představil v pestrém hudebním soiré středečního večera nejprve ve chvalně známém smetanovském duetu „Tak tvrdošíjná dívko jsi“ spolu s již dříve zmíněnou sopranistkou Nikolou Uramovou a posléze v rossiniovské takřka koloraturní árii „Cessa di piú resistere“ ze světové buffy Lazebník sevillský. Svou večerní pěveckou kreaci pak uzavřel v opětném duetu s Nikolou Uramovou „O soave funciulla“ z Pucciniho Bohémy. Co k Nekorancovu interpretačnímu výkonu dodat: zcela jasný smysl pro styl a zvukový témbr, neomylná hlasová technika a nádherná, přirozená tvorba kantilénových frází spojená se smysluplnou pódiovou akcí – to vše vytváří skvělou perspektivu jeho do budoucna jistě pozoruhodného pěveckého vývoje.

Dramaturgie středečního absolventského orchestrálního koncertu zařadila na závěr večera Koncert pro varhany, smyčce a bicí nástroje „Pontem video“ přední české umělkyně Sylvie Bodorové, která byla přítomna této významné pardubické premiéry snad do určité míry tragického, avšak přitom všelidsky zaměřeného díla. Sólové varhany spolu se smyčcovou sekcí a skupinou bicích nástrojů Komorní filharmonie Pardubice se v průběhu jistě nadmíru pozoruhodného, kompozičně originálního a v mnoha dalších ohledech nevšedního projektu prezentovaly ve velmi zajímavých, tempově i zvukově neobvyklých a často kontrastních rovinách, s obrovským dynamickým potenciálem gradujícím v celém zvukovém transparentu. Varhanice Petra Ločárková (z varhanní třídy prof. Josef Rafaji) – sólistka v této nadmíru technicky, rytmicky, témbrově i dynamicky náročné skladbě podala zcela jednoznačně naprosto přesvědčivý výkon, svědčící nejenom o jejich dosavadních interpretačních kvalitách, ale i o jejím dalším úspěšném profesním vývoji.

Ohromující aplaus publika byl v závěru večera poděkováním sólistům, Komorní filharmonii Pardubice i jejímu dirigentovi Jaroslavu Brychovi a jistě také pedagogům, kteří prostřednictvím uměleckých interpretačních výkonů svých skvělých žáků dokázali vytvořit umělecky inspirující a lidsky nadmíru vstřícné prostředí, důstojné jednoho z vrcholů oslav 35. výročí založení Konzervatoře Pardubice – uměleckého učiliště dnes již celorepublikového významu.

Pardubice 4. 6. 2014                                                                                 Vladimír Kulík
  

23. 5. 2014 Naši studenti vystoupí na Pardubické muzejní noci na Zámku Pardubice

přidáno: 23. 5. 2014 2:40, autor: Alois Mech

Pardubická muzejní noc

ve znamení tónů hudby

 

23. května 2014, 17 – 23 hodin

 

Akce se koná pod záštitou primátorky města Pardubic, MUDr. Štěpánky Fraňkové

 

V rámci Festivalu muzejních nocí se návštěvníkům naskytne výjimečná příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase

Vstup do objektů zdarma

 

Akce se zúčastní tyto organizace:
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie města Pardubic, Krematorium Pardubice a Museum Rosice nad Labem

 

Východočeské muzeum v Pardubicích

– Zámek Pardubice 

www.vcm.cz

„Zámek hraje a zpívá“

17 – 18 hod. Beseda s PhDr. F. Šebkem o zajímavostech z historie města Pardubic

17 – 23 hod. Prohlídka expozic a výstav muzea a zámeckých prostor, zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži i zámecká kaple.

Doprovodné programy během večera a noci:

Zámek se rozezní hudbou a bude hrát a zpívat až do 23 hod. Těšit se můžete na řadu vystoupení studentů a učitelů Konzervatoře Pardubice a ZUŠ Pardubice – Polabiny v různých prostorách zámku.

Výstavou „Perly z půd, skříní i odjinud“ vás provedou kurátorky výstavy a restaurátoři vám předvedou ukázky své práce. Přístupná bude i výstava „Bomby nad Pardubicemi“.

Na zámecké věži se setkáte s hvězdářem a budete moci pozorovat hvězdy dalekohledem.

VČM připravilo vzpomínku na barona A. Krause – malou výstavku za rytířskými sály.

Kejklíř Vítek vás pobaví na nádvoří zámku, předvede akrobatická vystoupení, možná se něco přiučíte v žonglérské dílně. V 22.30 hod. se můžete těšit na velkolepou noční show.

 

Východočeská galerie v Pardubicích

www.vcg.cz

Dům U Jonáše

17 hod. Beseda s Vladimírem Hanušem a Markem Rejentem

Výstava Vladimíra Hanuše Přistupování k polím je představením nejnovější tvorby malíře a tvůrce objektů, jehož imaginace vychází z reálných prožitků (krajin, situací), ale je posouvána do abstraktní a koloristicky svěží polohy. Marek Rejent v projektu „Sweet Home Vysočina“ předkládá vtipné mutace recyklovaných přístrojů a řadu dalších objektů s jemně ekologickou nadsázkou.

17 – 20 hod. „Posviťte si na umění“

Tvůrčí dílna pro všechny generace, při které si nejmenší účastníci mohou vyrobit a odnést funkční ORIGAMI lampión. Dospělým bude představena široká paleta dalších origami skládaček, z nichž některé se mohou pokusit sami dle návodu vytvořit. Součástí dílny bude i působivá instalace z papírových objektů v galerijním sklípku.

 

Zámek

17 hod. Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Slavíček – Kameničky. Výstava nejznámějšího českého krajináře podrobněji přiblíží autorův pobyt v Kameničkách u Hlinska.

Výstavou provede PhDr. Hana Řeháková

19 hod. Hudební podvečer s Konzervatoří Pardubice

 

Krematorium Pardubice

www.smp-pce.cz

Komentované prohlídky prostor krematoria včetně provozního zázemí (v časech 18 h., 19 h., 20 h. a 21.30 h.)

Volné prohlídky Pardubického Slavína

Možnost shlédnutí expozice k loňskému 90. výročí Krematoria Pardubice

 

Galerie města Pardubic

www.gmpardubice.cz

17 – 19 hod. Vyzkoušejte sgrafito

Výtvarná dílna pro děti a mládež, uspořádaná k výstavě betonových a sádrových objektů Alvy Hajna v Galerii města Pardubic. Seznamte se s tradiční historickou řemeslnou technikou proškrabávání omítek a vyzkoušejte si ji při práci se sádrou.

17 – 19 hod. sádrové magnetky pro nejmenší

Tvůrčí dílnička pro malé děti, uspořádaná k výstavě betonových a sádrových objektů Alvy Hajna v Galerii města Pardubic. Děti si mohou vytvořit a omalovat vlastní odlitek rozličných tvarů s magnetem.

21 – 23 hod. Jazzové nocturno

Pardubická muzejní noc na Příhrádku rozezní již tradičně objekt bývalé zámecké Sýpky jazzovými rytmy. Večerem Vás provede oblíbený Otto´s Jazz band pod vedením kapelníka Jiřího Kožnara.

 

 

Museum Rosice nad Labem

www.pshzd.cz

Pardubický spolek historie železniční dopravy Vás zve do železničního musea a expozice MHD na nádraží

Pardubice – Rosice nad Labem s doplňujícím programem:

– osvětlení vnějšího prostranství musea stabilním motorem Slavia za příznivého počasí,

– provoz zahradní železnice LGB,

– výstava historických vozů M131.2053, Zm a Np,

– parní stroj v provozu,

– drobné občerstvení v historickém motorovém voze,

– ve 20 hod. komentovaná ochutnávka kvalitních vín pana Horáka z Choltic.

Svezení historickým trolejbusem v trase Dubina, sever – nám. Republiky – Masarykovo nám. – nádraží – Polabiny, Sluneční s odjezdy:

Polabiny, Sluneční: 18.31, 19.40, 20.45 a 21.50 hod.

Dubina, sever: 19.10, 20.10, 21.20 a 22.30D

Vstupné dobrovolné! Změna programu vyhrazena.

23. 5. 2014 Velký úspěch dirigentského oddělení - absolutní vítěz

přidáno: 23. 5. 2014 2:27, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 5. 2014 2:28 ]14. května 2014 proběhla na univerzitě v Žilině mezinárodní dirigentská soutěž se zaměřením na dirigování sboru pro studenty konzervatoří a pedagogických fakult. Student 2. ročníku Jakub Pikla ze třídy MgA. T. Židka a Mgr. J. Brycha se stal absolutním vítězem a zúčastní se také (pořadatelem soutěže hrazených) mistrovských dirigentských kurzů v Polsku.

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentovi i jeho pedagogům k dosaženému úspěchu a k vzorné reprezentaci školy.
Mgr. Dalibor Hlava - ředitel Konzervatoře Pardubice

23. 5. 2014 Ohlédnutí za přehlídkou varhaníků v Ostravě

přidáno: 23. 5. 2014 2:22, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 23. 5. 2014 2:22 ]Ve dnech 8. - 10. dubna uspořádala Janáčkova konzervatoř v Ostravě již 4.ročník Přehlídky varhaníků českých konzervatoří, které se zúčastnili zástupci z Prahy, Brna, Pardubic, Ostravy, Olomouce, Kroměříže  a Opavy, kteří vystoupili na dvou koncertech. Naši školu reprezentovali tentokrát studenti Viktor Darebný / Mácha, Widor / a Martin Pecháček / Bach / ze 3.ročníku. Zpestřením letošní Přehlídky byly i kurzy mladého francouzského varhaníka J.B.Monnota, žáka O.Latryho  a jeho koncert. Všechny koncerty nahrával Český rozhlas Ostrava, který je odvysílá na stanici Vltava. V příštím školním roce se varhanní oddělení naší školy stane největším v České republice což potvrzuje výborné výsledky pardubické konzervatoře.
prof. Josef Rafaja 12. 4. 2014

15. 5. 2014 Ohlédnutí za prvním absolventským orchestrálním koncertem

přidáno: 14. 5. 2014 22:31, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 6. 2014 9:09 ]
Ve středu 7. května se představili v Sukově síni pardubického Domu hudby spolu s Filharmonií Hradec Králové jedni z nejlepších studentů a absolventů letošní konzervatorní sezóny. Ve výborné koncertní dramaturgii zazněla díla dobře známých, ale i méně často hraných klasiků koncertantní hudební Evropy. Sólisté večera již v prosinci minulého roku prošli velmi náročným konkursem, ve kterém prokázali legitimitu svého uměleckého snažení: mladí instrumentalisté měli totiž již tehdy za sebou slibné vavříny z dřívějších národních či mezinárodních soutěží, na nichž reprezentovali nejenom svůj um a vklad svého pedagoga hlavního oboru, ale i zdárné usilování školy – Konzervatoře Pardubice v nastoupené cestě k nejvyšším interpretačním metám, která se začala rýsovat ihned při jejím vzniku před pětatřiceti lety. Výčet soutěžních cen a dalších významných ocenění je obrovský a lze říci, že málokterý umělecký ústav této dimenze se může pochlubit takovými hudebními úspěchy. A navíc – spolupráce školy s oběma předními profesionálními symfonickými tělesy východočeského regionu – s Komorní filharmonií Pardubice a v tomto případě i s Filharmonií Hradec Králové – se stala již nepsanou tradicí vzájemné vstřícnosti a porozumění.

Hudební večer odstartovalo klarinetové Concertino Es dur, op. 26 Carl Maria von Webera se sólistou Lukášem Bartoníčkem ze třídy MgA. Zdeňka Seidla. Interpret předvedl stoprocentní profesionální výkon ve všech parametrech. Podmanivě kultivovaný tón spolu s noblesní vybroušenou technikou, smysluplnými dynamickými nuancemi a skvělým stylovým frázováním nenechaly nikoho na pochybách o tom, že klarinetista má před sebou skvělou hudební budoucnost.

Houslistka Sára Schumová (ze třídy MgA. Ivy Svobodové Kramperové) se představila ve Dvořákově Romanci f moll, op. 11 vřelým nástrojovým zvukem, smyslem pro barevnou výstavbu celku a vkusným romantickým pojetím, umocněným vzájemnou citlivou spoluprací sólistky a orchestru. I tato kladná pódiová zkušenost je pro interpretku jistě vítaným odrazovým můstkem do budoucna.

Jeden z předních francouzských reprezentantů legendárního romantického uměleckého hnutí ars gallica – Vincent d´Indy není na českých koncertních pódiích tak častým hostem. O to více je potřeba ocenit sólistův dramaturgický záměr: d´Indyho Fantaisie sur des Thémes Populaires Francais, op. 31 je invenčně bohatým, obsahově kontrastním a interpretačně náročným dílem, vyžadujícím plnou koncentraci už z pohledu jejího komplikovaného rytmického utváření. Hobojista Pavel Korbička (ze třídy Mgr. Jiřího Křenka) se tohoto navýsost obtížného úkolu ujal se ctí a s potřebným osobitým nadhledem. Inspirujícím výkonem pak přesvědčil všechny přítomné o svých nesporných hráčských kvalitách.
Závěr středečního koncertu patřil klavíristce Tereze Špulákové (ze třídy prof. I. Tolmačové) v Klavírním koncertu a moll, op. 16 Edvarda Hagerupa Griega. Přirozeně temperamentní sólistka zaujala hudbymilovné pardubické publikum především technickou bravurou a zvukovou nosností, vtělenou celému seversky okouzlujícímu koncertantnímu dílu. A navíc – dokázala svou výraznou hrou sdělit posluchačům vlastní interpretační názor, vyjádřený volbou temp, smysluplným frázováním, přesvědčivou úhozovou barvou a potřebnou vyvážeností detailů k celku. I zde lze tušit příslib perspektivní profesionální budoucnosti.

První letošní absolventský orchestrální koncert studentů jubilující pardubické konzervatoře se zdařil po všech stránkách i díky skvělému a citlivému vedení Filharmonie Hradec Králové dirigentem a naším pedagogem MgA. Tomášem Židkem, a my všichni přejeme renomovanému hudebním ústavu „Vítr do vašich plachet!“ a jeho studentům a pedagogům ono umělecké „Zlomte vaz!“

Pardubice 8. 5. 2014                                                                               Vladimír Kulík


  14. 5. 2014 Naši studenti úspěšní na soutěži v Poličce

přidáno: 14. 5. 2014 7:08, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 5. 2014 7:10 ]Na soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 2014 v Poličce 5. - 8. 5. 2014 získali naši studenti tato ocenění:

Eliška Hájková - sólový zpěv
(ze třídy MgA. H. Medkové, klavírní spolupráce K. Černohousová))
Zlaté pásmo (kategorie 17 - 18 let)
Cena za interpretaci díla B. Martinů - Smutný milý

Nikola Valentová - klavír
(ze třídy Mgr. J. Turkové)
Zlaté pásmo

Lukáš Kyncl - klarinet
(ze třídy MgA. Z. Seidla, klavírní spolupráce prof. S. Křížová)
Zlaté pásmo
Cena za interpretaci díla B. Martinů

Zuzana Lukášová - klarinet
(ze třídy MgA. Z. Seidla, klavírní spolupráce prof. S. Křížová)
Stříbrné pásmo


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům i všem pedagogům k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře


14. 5. 2014 Z klarinetové třídy Z. Seidla

přidáno: 14. 5. 2014 6:51, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 5. 2014 6:51 ]

Ve dnech 5. a 6. dubna se student třetího ročníku Lukáš Bartoníček zúčastnil druhého ročníku mezinárodní klarinetové soutěže v Hořicích – Czech Clarinet  Art 2014. V silné mezinárodní konkurenci se mu  ze 31 účastníků kategorie podařilo probojovat mezi 9 nejlepších (pouze 4 Češi) do druhého kola.

Soutěže Mládí a Bohuslav Martinů 2014 v Poličce se dne 7. 5. zúčastnila studentka 4. ročníku Zuzana Lukášová, která si ze svého premiérového soutěžního klání odvezla ocenění stříbrným pásmem. Ze stejného ročníku je student Lukáš Kyncl, který vybojoval pásmo zlaté a navíc získal prestižní Cenu za vynikající interpretaci díla B. Martinů! Lukáš reprezentoval naší školu i na koncertě vítězů, který se konal dne 8. dubna.
Velké poděkování patří za skvělou klavírní spolupráci prof. Stanislavě Křížové!

MgA. Zdeněk Seidl

22. 4. Blahopřejeme k 1. ročníku soutěže ve stupnicích a akordech

přidáno: 14. 5. 2014 5:59, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 14. 5. 2014 5:59 ]22.4.2014 pořádalo klavírní oddělení 1. ročník soutěže ve hře stupnic a akordů.
Soutěž byla povinná pro 1., 2. a 3. ročník.
Absolutním vítězem se stala (a hlavní cenu - dort ve tvaru klavíru si odnesla)
Jana Vlačihová ze 3. ročníku, z klavírní třídy Mgr. Jany Mičulkové.

Blahopřejeme.

28. 4. 2014 Blahopřejeme naším kytaristům

přidáno: 28. 4. 2014 3:48, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 5. 2014 8:09 ]Na 19. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže  „Cithara Ignea“ Žory 2014 v Polsku získala naše studentka tato ocenění:

Hedvika Švendová - kytara  (3.ročník, ze třídy prof. P. Saidla)
1. cena (v nejvyšší kategorii)
Cena Grand Prix pro absolutního vítěze


Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentce i jejímu pedagogovi k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel konzervatoře

1-10 of 51