RÁMCOVÝ HARMONOGRAM OPRAVNÝCH A DODATEČNÝCH MATURITNÍCH A ABSOLVENTSKÝCH ZKOUŠEK

přidáno: 9. 8. 2012 3:18, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 8. 2012 3:28 ]

TERMÍNY ÚSTNÍCH OPRAVNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK: 

12. 9. 2012                         časový harmonogram bude upřesněn v přípravném týdnu v měsíci srpnu

                                               Písemné opravné maturity se budou konat 3. – 7. 9. 2012, jednotné zkušební schéma a místo konání uvolní CERMAT v měsíci srpnu

 

TERMÍNY DODATEČNÝCH ABSOLVENTSK7CH ZKOUŠEK: 

19. 9. 2012                         praktické absolventské zkoušky

20. 9. a 21. 9. 2012          teoretické absolventské zkoušky

                                               časový harmonogram bude upřesněn začátkem měsíce září

                                               písemné absolventské práce odevzdají studenti nejpozději 27. 8. 2012 na studijní oddělení školy

 

                                                                                              prof. Antonín Dvořák v.r.    
                                                                                                                zástupce ředitele