3.12.2012 Dechy úspěšné ve Wroclawi!!!

přidáno: 3. 12. 2012 2:54, autor: Alois Mech

Na VI. ročníku Mezinárodní soutěže dechových nástrojů Wroclaw 2012, která se konala ve dnech 29.listopadu - 1.prosince 2012 v Polsku získali: 

Lukáš Bartoníček - klarinet
(ze třídy Mgr. Z.Seidla, korepetice prof. S.Křížová)
2. místo

Eliška Urbanová - klarinet
(ze třídy Mgr. Z.Seidla, korepetice prof. S.Křížová)
3. místo

Lukáš Kyncl - klarinet
(ze třídy Mgr. Z.Seidla, korepetice prof. S.Křížová)
Čestné uznání

Hedvika Švendová - flétna
(ze třídy Mgr. J.Höniga a Mgr. S.Mechové, korepetice MgA. A.Mňuková) 
Čestné uznání


Porota dále udělila cenu za korepetici prof. Stanislavě Křížové

 

Ředitelství konzervatoře gratuluje studentům a jejich pedagogům k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v.r.
ředitel konzervatoře

Ċ
Alois Mech,
3. 12. 2012 2:54