27.11.2012 Dechové oddělení úspěšné na soutěži konzervatoří v Teplicích

přidáno: 28. 11. 2012 2:02, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 1. 12. 2012 9:24 ]

Na XXXVI. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, která se konala ve dnech 23. - 25. listopadu 2012 v Teplicích získali: 

Hedvika Švendová - flétna
(ze třídy Mgr. J.Höniga a Mgr. S.Mechové, korepetice MgA. A.Mňuková)
1. místo v I. kategorii

Eliška Slavíková - hoboj
(ze třídy Mgr. J.Křenka, korepetice prof. J.Rafaja)
2. místo v I. kategorii

Pavel Korbička - hoboj
(ze třídy Mgr. J.Křenka, korepetice prof. J.Rafaja)
2. místo v II. kategorii

Eliška Urbanová - klarinet
(ze třídy Mgr. Z.Seidla, korepetice prof. S.Křížová)
2. místo v I. kategorii

Lukáš Bartoníček - klarinet
(ze třídy Mgr. Z.Seidla, korepetice prof. S.Křížová)
2. místo v I. kategorii

Porota dále udělila ceny našim pedagogům:

Mgr. Jiří Křenek
Cena za pedagogické vedení v oboru hra na hoboj

Mgr. Zdeněk Seidl
Cena za pedagogické vedení v oboru hra na klarinet

Ředitelství konzervatoře gratuluje studentům a jejich pedagogům k dosaženým úspěchům a děkuje za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v.r.
ředitel konzervatoře

Ċ
Alois Mech,
28. 11. 2012 2:02