20. 4. 2013 Velký úspěch kontrabasového oddělení, další skvělé výsledky PRO BOHEMIA 2013

přidáno: 3. 5. 2013 2:16, autor: Alois Mech
 

 

Na 11. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2013 získali naši studenti tato ocenění: 

Petr Pavíček - kontrabas (ze třídy MgA. F. Machače) 
I. cenu a titul laureáta ve III. kategorii ve hře na smyčcové nástroje

Jan Hrubeš - kontrabas (ze třídy MgA. F. Machače) 
II. cenu ve III. kategorii ve hře na smyčcové nástroje

Štěpán Štěpán - kontrabas (ze třídy MgA. F. Machače) 
II. cenu ve II. kategorii ve hře na smyčcové nástroje

Tereza Brožová - kontrabas (ze třídy MgA. F. Machače) 
III. cenu ve III. kategorii ve hře na smyčcové nástroje


Lukáš Kyncl - klarinet (ze třídy MgA. Z. Seidla) 
III. cenu ve III. Kategorii hry na dechové nástroje

Eliška Hájková - zpěv (ze třídy MgA. H. Medkové)
Čestné uznání ve III. kategorii zpěvu


Ředitelství konzervatoře gratuluje studentům, jejich pedagogům a korepetitorům k dosaženým úspěchům.

Mgr. Dalibor Hlava v.r.
ředitel konzervatoře

Ċ
Alois Mech,
3. 5. 2013 2:16