19. - 21. 9. 2012 ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY, ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - PODZIM

přidáno: 25. 8. 2012 11:51, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 25. 8. 2012 11:52 ]
ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY  ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - PODZIM   
ZKUŠEBNÍ KOMISE:  
Stálí členové maturitní komise:  
Mgr. Miroslav Kubička předseda absolventské komise, Konzervatoř J. Deyla Praha 
Mgr. Alois Mech místopředseda absolventské komise
Mgr. Jolana Saidlová třídní profesorka denního studia
PhDr. MgA. Vladimír Kulík třídní profesor kombinovaného studia 

Další členové maturitní komise:
PhDr.MgA. Vladimír Kulík zkoušející a přísedící HT
Mgr. Jolana Saidlová zkoušející a přísedící HT . Mgr. Jan Fajfr zkoušející a přísedící HT
MgA. Tomáš Židek zkoušející a přísedící HT
Mgr. Martina Stratílková zkoušející UPP
PhDr. Marie Dvořáková zkoušející a přísedící - cizí jazyk  
prof. Zuzana Jičínská zkoušející a přísedící - cizí jazyk
Mgr. Jiří Schmidt přísedící - cizí jazyk 

Pedagogové, kteří vyučují předmět Metodika HLO na jednotlivých odděleních zkoušející a přísedící UPP 
Vedoucí jednotlivých oddělení školy (praktické absolventské zkoušky)
Pedagogové hlavních oborů (praktické absolventské zkoušky) 
Oponenti písemných absolventských prací - obhajoba písemné absolventské práce, 
Konzultanti písemných absolventských prací - pořídí a odevzdají na studijní oddělení zápis, který bude součástí dokumentace obhajoby. Absolventských zkoušek se nezúčastňují. 

Oponenti a konzultanti odevzdají oponentury a zápisy o průběhu konání konzultací na studijní oddělení nejpozději 15. 9. 2012!!

 

 

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY PRAKTICKÉ – PODZIM 2012

 

STŘEDA  19. 9. 2012 – MALÝ SÁL

 

8:45                            Slavnostní zahájení absolventských zkoušek

 

9:00 - 9:20                 Wachtl Vojtěch                                klavír             

9:20 - 9:40                 Boussag Hochmanová V.             klavír  (K)

           

9:50 - 10:00              Moravec Josef                                 akordeon

           

10:10 -10:20             Lorencová Alena                            housle                      

10:20 -10:40             Mátlová Marie                                  housle

10:40 -10:50             Plíva Vladimír                                  viola

10:50 -11:00             Ešnerová Annemarie                     violoncello

                       

11:10 -11:20             Buchar Štěpán                                kytara (K)

           

11:30 -11:40             Kopka Leoš                                      flétna

11:40 -11:50             Plicková Kristýna                            klarinet

 

12:00 -12:10             Kubový Jakub                                 zpěv

12:10 -12:30             Kubálková Věra                              zpěv (K)        

 

TEORETICKÁ ABSOLVENTSKÁ ZKOUŠKA – PODZIM 2012

ČTVRTEK  20.9.  2012 - dopoledne

HUDEBNÍ TEORIE

příprava

7:30-8:00

7:50-8:20

8:10-8:40

8:30-9:00

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

zkouška

8:00-8:20

8:20-8:40

8:40-9:00

9:00-9:20

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

UMĚLECKO PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA

příprava

9:00-9:20

9:15-9:35

9:30-9:50

9:45-10:05

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

zkouška

9:20-9:35

9:35-9:50

9:50-10:05

10:05.10:20

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

příprava

10:00-10:20

10:15-10:35

10:30-10:50

10:45-11:05

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

zkouška

10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

CIZÍ JAZYK

příprava

11:00-11:20

11:15-11:35

11:30-11:50

11:45-12:05

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

zkouška

11:20-11:35

11:35.11:50

11:50-12:05

12:05-12:20

 

Wachtl

Boussag

Moravec

Buchar

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

TEORETICKÁ ABSOLVENTSKÁ ZKOUŠKA – PODZIM 2012

ČTVRTEK  20. 9.  2012 - odpoledne

HUDEBNÍ TEORIE

příprava

13:30-14:00

13:50-14:20

14:10-14:40

14:30-15:00

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

zkouška

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

UMĚLECKO PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA

příprava

15:00-15:20

15:15-15:35

15:30-15:50

15:45-16:05

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

zkouška

15:20-15:35

15:35-15:50

15:50-16:05

16:05-16:20

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

příprava

16:00-16:20

16:15-16:35

16:30-16:50

16:45-17:05

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

zkouška

16:20-16:35

16:35-16:50

16:50-17:05

17:05-17:20

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

CIZÍ JAZYK

příprava

17:00-17:20

17:15-17:35

17:30-17:50

17:45-18:05

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

zkouška

17:20-17:35

17:35-17:50

17:50-18:05

18:05-18:20

 

Lorencová

Mátlová

Plíva

Ešnerová

TEORETICKÁ ABSOLVENTSKÁ ZKOUŠKA – PODZIM 2012

PÁTEK  21.9.  2012 - dopoledne

HUDEBNÍ TEORIE

příprava

7:30-8:00

7:50-8:20

8:10-8:40

8:30-9:00

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

zkouška

8:00-8:20

8:20-8:40

8:40-9:00

9:00-9:20

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

UMĚLECKO PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA

příprava

9:00-9:20

9:15-9:35

9:30-9:50

9:45-10:05

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

zkouška

9:20-9:35

9:35-9:50

9:50-10:05

10:05.10:20

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

příprava

10:00-10:20

10:15-10:35

10:30-10:50

10:45-11:05

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

zkouška

10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

CIZÍ JAZYK

příprava

11:00-11:20

11:15-11:35

11:30-11:50

11:45-12:05

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková

zkouška

11:20-11:35

11:35.11:50

11:50-12:05

12:05-12:20

 

Kopka

Plicková

Kubín

Kubálková