3. 11. 2011 Schůze SPK a informační schůzka rodičů a pedagogů

přidáno: 11. 10. 2011 13:15, autor: system administrator   [ aktualizováno 11. 10. 2011 13:18 ]

Vážení  rodiče,
Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás  zve  na plenární schůzi SPK a informační schůzky rodičů s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek  3. 11. 2011.
Dovolujeme si Vás zároveň pozvat na  koncert  Orchestru posluchačů konzervatoře, který se koná ihned po skončení informačních schůzek a to v 19:00 hodin v Sukově síni Domu hudby (sálová část konzervatoře). Máte možnost vidět a slyšet své děti při orchestrální praxi, která je nedílnou součástí přípravy pro budoucí profesionální dráhu. 
Program plenární schůze:
- informace o činnosti SPK
- informace ředitele konzervatoře
- informace výchovné poradkyně školy
- koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost
- volba nového výboru SPK
Plenární schůze bude mimo jiné projednávat i výši finančního příspěvku rodičů do fondu SPK na školní rok 2011/2012, který slouží zejména k částečnému hrazení nákladů pro studenty školy, kteří se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží a mistrovských interpretačních kurzů, ale také nákladů spojených s cvičením studentů na nástroje v prostorách školy mimo vyučování.
 
Harmonogram: 
16:00 - schůze výboru SPK - ředitelství konzervatoře
16:45 - plenární schůze SPK - Malý sál (přízemí školy)
17:45 - informace třídních pedagogů - učebny kolektivní výuky
18:15 - informace všech pedagogů školy - odborné učebny
19:00 - koncert Orchestru posluchačů konzervatoře - Sukova síň 

Marcela Mrázová v.r. - předsedkyně SPK
Mgr. Jaromír Hönig v.r. - ředitel konzervatoře