5. 1. 2012 Oficiální uvedení Mgr. D. Hlavy do funkce ředitele konzervatoře

přidáno: 5. 1. 2012 8:03, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 6. 1. 2012 4:36 ]
Na základě výsledku konkursního řízení ze dne 15. listopadu 2011
jmenovala Rada Pardubického kraje na svém zasedání dne 8. prosince 2011 s účinností od 1. ledna 2012 ředitelem Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, pana Mgr. Dalibora Hlavu.

Na pedagogické radě dne 5. 1. 2012 uvedl Mgr. Hlavu slavnostně do funkce za přítomnosti všech pedagogů a
zaměstnanců školy vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Ladislav Forman. Současně poděkoval za
bezproblémové fungování školy bývalému řediteli Mgr. Jaromíru Hönigovi, který působil ve funkci ředitele konzervatoře 13 roků. Novému ředitelství školy popřál Ing. Forman hodně sil a úspěchů do dalšího nelehkého období.

Antonín Dvořák - statutární zástupce ředitele