20. 3. 2012 Koncert studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc

přidáno: 12. 3. 2012 10:00, autor: Alois Mech

     V úterý 20. března 2012 v 16 hodin se na půdě Konzervatoře Pardubice uskuteční koncert studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc. Koncert navazuje na tradici z loňského roku, kdy proběhly dva tzv. výměnné koncerty. Jedná se o výjimečnou příležitost nejen pro studenty, kteří získají cenné zkušenosti na nových pódiích, ale i pro obě instituce, které díky vzájemné spolupráci mají možnost pravidelně porovnávat úroveň svých studentů v různých oborech.
      Na březnovém koncertě se tentokrát představí především studenti varhanního oddělení olomoucké konzervatoře. Rozezní se tak koncertní nástroj v Sukově síni.
     Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi. Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991. Významným mezníkem v historii školy se stalo její přemístění do krajského města Olomouce. Vedle nově rekonstruované raně barokní stavby, která je současně významnou kulturní památkou, nabízí škola svým posluchačům takové studijní možnosti, které by významně zvýšily jejich šance na další uplatnění v uměleckém životě. Jedná se zejména o úzkou specializaci na jednotlivé hudební směry, dále pak vedle kvalitní výuky jazyků nabídne škola vícejazyčnou výuku studovaného oboru (nástroj, zpěv) i dalších předmětů odborné hudební teorie. V jednání je rovněž započetí výuky hlavního oboru „hra na cembalo“ a „hra na zobcovou flétnu“.

Úterý 20. března 2012, 16 hodin, Sukova síň Domu hudby v Pardubicích, vstup volný