20. 12. 2011 Vánoční koncert CHHV

přidáno: 19. 12. 2011 14:16, autor: system administrator
Vánoční koncert CHHV 20. prosince 2011
19:00, velký sál ‚Muzea Chrudim
Program:
Bedřich Smetana (1824 – 1884) – Předehra k opeře Prodaná nevěsta
Antonín Dvořák (1841 – 1904) – Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104
Allegro – Adagio, ma non troppo – Finale. Allegro moderato
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Kyrie – Gloria – Graduale – Credo - Offertorium - Sanctus, Benedictus – Agnus Dei, Závěr
Účinkují:
Jiří Fajkus – violoncello
Hana Medková / soprán
Petra Boštíková / alt
Václav Boštík / tenor
Jan Jiráček / bas
Jarmila Kubátová / varhany
Pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice

Dirigent – Tomáš Židek