11. 11. 2011 Konkurz na místo pedagoga (sólový zpěv)

přidáno: 13. 11. 2011 14:28, autor: system administrator
Ředitel Konzervatoře Pardubice vypisuje
K O N K U R Z
na místo pedagoga sólového zpěvu
(částečný úvazek)

Podmínky:
vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
občanská bezúhonnost,
min. 5-letá pedagogická praxe


Součást konkurzního řízení bude:
1. Umělecký výstup – přednes libovolné skladby (skladeb) koncertního nebo operního repertoáru
2. Pedagogický výstup (s modelem)
3. Pohovor

Přihlášky se stručným životopisem a kontaktní adresou zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 30. 11. 2011.

Konkurzní řízení se uskuteční v prosinci 2011 v budově Konzervatoře Pardubice,
Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice.

Uchazeči budou pozváni dopisem.

Mgr.  Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice