26. 8. 2011 TERMÍNY OPRAVNÝCH A DODATEČNÝCH MATURITNÍCH A ABSOLVENTSKÝCH ZKOUŠEK

přidáno: 19. 5. 2012 13:25, autor: Alois Mech

TERMÍNY OPRAVNÝCH a DODATEČNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK
7. 9. 2011 v 9:00 hodin praktické maturitní zkoušky
8. 9. 2011 opravné a dodatečné ústní maturitní zkoušky, společná i profilová část,
harmonogram bude zveřejněn v září 2011

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitních zkoušek:
CJL - Z - DT - 15. 9. 2011 - 8:20
CJL - Z - PP - 15. 9. 2011 - 11:30
AJ - Z - DT - 16. 9. 2011 - 8:00
AJ - Z - PP - 16. 9. 2011 - 12:10
NJ - Z - DT - 19. 9. 2011 - 8:00
NJ - Z - PP - 19. 9. 2011 - 12:10

Didaktické testy a písemné práce vykonají studenti v uvedeném termínu na SOŠ elektrotechnické a strojní SOU, Do Nového 1131, Pardubice.

TERMÍNY OPRAVNÝCH a DODATEČNÝCH ABSOLVENTSKÝCH ZKOUŠEK
21. 9. 2011 praktické absolventské zkoušky
22. 9. 2011 teoretické absolventské zkoušky,
harmonogram bude zveřejněn v září 2011

prof. Antonín Dvořák v.r. zástupce ředitele