20. 11. 2010 Blahopřejeme akordeonovému oddělení

přidáno: 19. 5. 2012 13:17, autor: Alois Mech

Mezinárodní soutěž Coupe Jeunesse 2010 v oboru hra na akordeon
konaná ve dnech 8. 10 – 11. 10. 2010 v Dunajské Stredě.
Soutěž vypisuje:
Confederation Internationale Des Accordeonistes (C.I.A), Member of the International Music Counsil (IMC-UNESCO).
3. cena Aneta Kubečková (ze třídy prof. A. Dvořáka) v nejvyšší kategorii C. Blahopřejeme!!!