1. 12. 2010 Blahopřejeme dechovému oddělení - soutěž ve Wroclavi

přidáno: 19. 5. 2012 13:19, autor: Alois Mech

Na mezinárodní soutěži dechových dřevěných nástrojů ve Wroclawi, konané ve dnech 25. – 28. 11. 2010 získali:
Anna Škreptáčová (hra na hoboj) 3. cenu
Marcela Mrázová (hra na hoboj) ČU

Klavírní spolupráce: prof. Josef Rafaja
Obě studentky jsou ze třídy Mgr. Jiřího Křenka
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice