11. 11. 2010 Schůze SPK a informační schůzky rodičů s pedagogy školy

přidáno: 19. 5. 2012 13:15, autor: Alois Mech

Vážení rodiče,
Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice a ředitelství Konzervatoře Pardubice Vás zve na plenární schůzi SPK a informační schůzky rodičů s pedagogy školy, které proběhnou ve čtvrtek 11.11. 2010.

Program plenární schůze:
- informace o činnosti SPK
- informace ředitele konzervatoře
- informace výchovné poradkyně školy
- koncerty školy, soutěže, mimoškolní činnost
- volba nového výboru SPK
Plenární schůze bude mimo jiné projednávat i výši finančního příspěvku rodičů do fondu SPK na školní rok 2010/2011, který slouží zejména k částečnému hrazení nákladů pro studenty školy, kteří se aktivně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží a mistrovských interpretačních kurzů.

H a r m o n o g r a m:
16:00 schůze výboru SPK ředitelství konzervatoře a schůze školské rady
16:45 plenární schůze SPK, Malý sál (přízemí školy)
17:45 informace třídních pedagogů učebny kolektivní výuky
18:15 informace všech pedagogů školy odborné učebny

Marcela Mrázová předsedkyně SPK
Mgr. Jaromír Hönig ředitel konzervatoře