23. 1. 2010 Výsledky po řádném termínu přijímacích zkoušek

přidáno: 19. 5. 2012 13:00, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2010 – Konzervatoř Pardubice

(výsledky po řádném termínu talentových zkoušek 18. – 21. 01. 2010)

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Denní forma studia

Kombinovaná forma studia

10/1

A

10/34

C

10/1K

N

10/34K

B

10/2

A

10/35

B

10/2K

O

10/35K

A

10/3

B

10/36

Z

10/3K

A

10/36K

A

10/4

A

10/37

A

10/4K

B

10/37K

A

10/5

A

10/38

A

10/5K

N

10/38K

B

10/6

A

10/39

B

10/6K

B

10/39K

B

10/7

B

10/40

A

10/7K

B

10/40K

N

10/8

A

10/41

B

10/8K

B

10/41K

A

10/9

A

10/42

A

10/9K

B

10/42K

B

10/10

B

10/43

A

10/10K

B

10/43K

A

10/11

A

10/44

C

10/11K

B

10/44K

A

10/12

B

10/45

B

10/12K

A

10/45K

O

10/13

A

10/46

A

10/13K

B

10/46K

O

10/14

N

10/47

B

10/14K

B

10/47K

B

10/15

Z

10/48

N

10/15K

Z

10/16

B

10/49

N

10/16K

B

10/17

B

10/50

C

10/17K

N

10/18

A

10/51

O

10/18K

N

10/19

A

10/52

Z

10/19K

N

10/20

A

10/53

A

10/20K

A

10/21

B

10/54

A

10/21K

N

10/22

A

10/55

A

10/22K

A

10/23

N

10/56

A

10/23K

A

10/24

B

10/57

A

10/24K

N

10/25

Z

10/58

B

10/25K

A

10/26

A

10/59

N

10/26K

A

10/27

A

10/60

A

10/27K

B

10/28

A

10/61

B

10/28K

B

10/29

B

10/62

A

10/29K

N

10/30

B

10/63

A

10/30K

B

10/31

A

10/64

C

10/31K

C

10/32

N

10/65

O

10/32K

B

10/33

A

10/66

B

10/33K

A

Legenda:
A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)
B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám
C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)
O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky
N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce
Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Úspěšným uchazečům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig – ředitel Konzervatoře Pardubice

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Denní forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/56

112,0

Přijat

2

10/43

108,0

Přijat

3

10/60

108,0

Přijat

4

10/1

101,0

Přijat

5

10/16

92,0

Nepřijat

6

10/39

80,0

Nepřijat

7

10/45

77,5

Nepřijat

8

10/47

75,5

Nepřijat

9

10/29

73,0

Nepřijat

10

10/17

69,5

Nepřijat

11

10/7

64,0

Nepřijat

12

10/3

60,5

Nepřijat

13

10/64

50,0

Nepřijat

14

10/44

5,0

Nepřijat

15

10/51

Omluven – náhradní termín

16

10/65

Omluven – náhradní termín

17

10/14

Nedostavil se

18

10/32

Nedostavil se

19

10/48

Nedostavil se

20

10/49

Nedostavil se

21

10/59

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Kombinovaná forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/23K

107,5

Přijat

2

10/22K

105,0

Přijat

3

10/37K

102,5

Přijat

4

10/30K

85,0

Nepřijat

5

10/4K

79,0

Nepřijat

6

10/13K

78,0

Nepřijat

7

10/18K

75,0

Nepřijat

8

10/9K

64,0

Nepřijat

9

10/14K

56,5

Nepřijat

10

10/8K

39,5

Nepřijat

11

10/2K

Omluven - náhradní termín

12

10/1K

Nedostavil se

13

10/5K

Nedostavil se

14

10/19K

Nedostavil se

15

10/24K

Nedostavil se

16

10/29K

Nedostavil se

17

10/40K

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Denní forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/4

118,0

Přijat

2

10/37

118,0

Přijat

3

10/9

118,0

Přijat

4

10/19

117,5

Přijat

5

10/57

115,5

Přijat

6

10/13

113,0

Přijat

7

10/63

112,0

Přijat

8

10/42

110,0

Přijat

9

10/20

110,0

Přijat

10

10/53

110,0

Přijat

11

10/38

108,5

Přijat

12

10/27

108,0

Přijat

13

10/5

108,0

Přijat

14

10/46

107,0

Přijat

15

10/22

107,0

Přijat

16

10/62

105,0

Přijat

17

10/31

105,0

Přijat

18

10/26

104,0

Přijat

19

10/2

103,0

Přijat

20

10/33

102,5

Přijat

21

10/8

102,0

Přijat

22

10/54

101,5

Přijat

23

10/11

101,5

Přijat

24

10/6

100,5

Přijat

25

10/18

100,5

Přijat

26

10/40

98,5

Přijat

27

10/55

98,0

Přijat

28

10/28

97,0

Přijat

29

10/30

96,5

Nepřijat

Přijat na jiný obor činnosti

30

10/58

96,0

Nepřijat

31

10/61

94,0

Nepřijat

32

10/35

93,5

Nepřijat

33

10/21

93,0

Nepřijat

34

10/41

89,0

Nepřijat

35

10/12

83,5

Nepřijat

36

10/24

81,0

Nepřijat

37

10/10

71,5

Nepřijat

38

10/50

50,5

Nepřijat

39

10/66

48,5

Nepřijat

40

10/34

42,0

Nepřijat

41

10/23

Nedostavila se

42

10/15

Zrušil přihlášku

43

10/36

Zrušil přihlášku

44

10/25

Nedostavil se

45

10/52

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Kombinovaná forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/35K

118,5

Přijat

2

10/44K

118,0

Přijat

3

10/25K

115,5

Přijat

4

10/20K

115,0

Přijat

5

10/33K

115,0

Přijat

6

10/41K

115,0

Přijat

7

10/3K

113,5

Přijat

8

10/43K

113,0

Přijat

9

10/36K

113,0

Přijat

10

10/26K

106,0

Přijat

11

10/12K

105,0

Přijat

12

10/38K

104,0

Nepřijat

13

10/6K

103,5

Nepřijat

14

10/34K

102,0

Nepřijat

15

10/28K

102,0

Nepřijat

16

10/10K

98,0

Nepřijat

17

10/39K

95,0

Nepřijat

18

10/7K

92,0

Nepřijat

19

10/11K

89,0

Nepřijat

20

10/47K

88,0

Nepřijat

21

10/27K

77,0

Nepřijat

22

10/32K

61,5

Nepřijat

23

10/16K

55,5

Nepřijat

24

10/42K

47,0

Nepřijat

25

10/31K

21,5

Nepřijat

26

10/46K

Omluven – náhradní termín

27

10/45K

Omluven – náhradní termín

28

10/17K

Nedostavil se

29

10/21K

Nedostavil se

30

10/15K

Zrušil přihlášku

Jednotná kritéria talentové zkoušky

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2010/2011

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování, prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče - tím se rozumí i splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky a je vypočítán koeficient úspěšnosti (nejvyšší číslo znamená nejlepší umístění) a dle toho je stanoveno pořadí uchazečů pro obor Hudba a obor Zpěv, a to pro denní formu i kombinovanou formu studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice