18. 11. 2009 Termíny talentových zkoušek

přidáno: 19. 5. 2012 12:56, autor: Alois Mech

18. ledna 2010 19.ledna 2010 20. ledna 2010 21. ledna 2010
Smyčcové nástroje
(housle,viola.violoncello,
kontrabas)
Dechové nástroje
(flétna, hoboj, klarinet,
saxofon, fagot, trubka,
lesní roh, trombón, tuba)
Bicí nástroje
Akordeon
Kytara
Dirigování
Klavír
Varhany
Zpěv
Smyčcové nástroje
(housle,viola.violoncello,
kontrabas)
Dechové nástroje
(flétna, hoboj, klarinet,
saxofon, fagot, trubka,
lesní roh, trombón, tuba)
Bicí nástroje
Akordeon
Kytara
Dirigování
Klavír
Varhany
Zpěv

Termíny talentových zkoušek v Konzervatoři Pardubice 18. – 21. ledna 2010

Dle novely č. 243/2008 Sb. (ze dne 4. 7. 2008) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 60, odst. 2, stanoví ředitel školy dva termíny pro konání přijímacího řízení. V případě, že se kandidát nemůže ze závažných důvodů zúčastnit prvního termínu (18. a 19. ledna 2010), má právo vykonat talentovou zkoušku ve druhém termínu (20. a 21. ledna 2010) dle uvedené tabulky. Uchazeči, kteří již obdrželi písemnou pozvánku na určitý termín, kterého se nezúčastní, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemnou formou ředitelství Konzervatoře Pardubice, kde uvedou 2. vypsaný termín talentové zkoušky pro zvolený obor.
Mgr. Jaromír Hönig
Ředitel Konzervatoře Pardubice