15. 4. 2010 Vyhlášení profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010 - 2011

přidáno: 19. 5. 2012 13:07, autor: Alois Mech

Vyhlášení profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010 - 2011 pro jarní i podzimní termín

Studijní obory: HUDBA a ZPĚV

1. povinná profilová zkouška - HLAVNÍ OBOR
Forma: praktická zkouška před zkušební komisí
2. povinná profilová zkouška - DĚJINY HUDBY
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat
3. povinná profilová zkouška - HUDEBNÍ TEORIE
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat
Nepovinné profilové zkoušky:
1.nepovinná profilová zkouška - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (počítače)
Forma: praktická zkouška před zkušební komisí - 25 témat
2.nepovinná profilová zkouška - KULTURNÍ DĚJINY
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 25 témat

Pardubice 15. dubna 2010
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice