11. 2. 2010 Výsledky příjímacích zkoušek po náhradním termínu

přidáno: 19. 5. 2012 13:06, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2010 – Konzervatoř Pardubice

(výsledky po náhradním termínu talentových zkoušek 11. 02. 2010)
Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek
Denní forma studia Kombinovaná forma studia
10/1 A 10/34 C 10/1K N 10/34K B
10/2 A 10/35 B 10/2K A 10/35K A
10/3 B 10/36 Z 10/3K A 10/36K A
10/4 A 10/37 A 10/4K B 10/37K A
10/5 A 10/38 A 10/5K N 10/38K B
10/6 A 10/39 B 10/6K B 10/39K B
10/7 B 10/40 A 10/7K B 10/40K N
10/8 A 10/41 B 10/8K B 10/41K A
10/9 A 10/42 A 10/9K B 10/42K B
10/10 B 10/43 A 10/10K B 10/43K A
10/11 A 10/44 C 10/11K B 10/44K A
10/12 B 10/45 B 10/12K A 10/45K A
10/13 A 10/46 A 10/13K B 10/46K O
10/14 N 10/47 B 10/14K B 10/47K B
10/15 Z 10/48 N 10/15K Z
10/16 B 10/49 N 10/16K B
10/17 B 10/50 C 10/17K N
10/18 A 10/51 B 10/18K N
10/19 A 10/52 Z 10/19K N
10/20 A 10/53 A 10/20K A
10/21 B 10/54 A 10/21K N
10/22 A 10/55 A 10/22K A
10/23 N 10/56 A 10/23K A
10/24 B 10/57 A 10/24K N
10/25 Z 10/58 B 10/25K A
10/26 A 10/59 N 10/26K A
10/27 A 10/60 A 10/27K B
10/28 A 10/61 B 10/28K B
10/29 B 10/62 A 10/29K N
10/30 B 10/63 A 10/30K B
10/31 A 10/64 C 10/31K C
10/32 N 10/65 Z 10/32K B
10/33 A 10/66 B 10/33K A

Legenda:

A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)

B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe

vyhověli přijímacím podmínkám

C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)

O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky

N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce

Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Úspěšným uchazečům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig – ředitel Konzervatoře Pardubice

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Denní forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/56 112,0 Přijat
2 10/43 108,0 Přijat
3 10/60 108,0 Přijat
4 10/1 101,0 Přijat
5 10/16 92,0 Nepřijat
6 10/39 80,0 Nepřijat
7 10/51 80,0 Nepřijat

8 10/45 77,5 Nepřijat
9 10/47 75,5 Nepřijat
10 10/29 73,0 Nepřijat
11 10/17 69,5 Nepřijat
12 10/7 64,0 Nepřijat
13 10/3 60,5 Nepřijat
14 10/64 50,0 Nepřijat
15 10/44 5,0 Nepřijat
16 10/65 Zrušil přihlášku
17 10/14 Nedostavil se
18 10/32 Nedostavil se
19 10/48 Nedostavil se
20 10/49 Nedostavil se
21 10/59 Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Kombinovaná forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/23K 107,5 Přijat
2 10/22K 105,0 Přijat
3 10/37K 102,5 Přijat
4 10/2K 100,0 Přijat
5 10/30K 85,0 Nepřijat
6 10/4K 79,0 Nepřijat
7 10/13K 78,0 Nepřijat
8 10/18K 75,0 Nepřijat
9 10/9K 64,0 Nepřijat
10 10/14K 56,5 Nepřijat
11 10/8K 39,5 Nepřijat
12 10/1K Nedostavil se
13 10/5K Nedostavil se
14 10/19K Nedostavil se
15 10/24K Nedostavil se
16 10/29K Nedostavil se
17 10/40K Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Denní forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/4 118,0 Přijat
2 10/37 118,0 Přijat
3 10/9 118,0 Přijat
4 10/19 117,5 Přijat
5 10/57 115,5 Přijat
6 10/13 113,0 Přijat
7 10/63 112,0 Přijat
8 10/42 110,0 Přijat
9 10/20 110,0 Přijat
10 10/53 110,0 Přijat
11 10/38 108,5 Přijat
12 10/27 108,0 Přijat
13 10/5 108,0 Přijat
14 10/46 107,0 Přijat
15 10/22 107,0 Přijat
16 10/62 105,0 Přijat
17 10/31 105,0 Přijat
18 10/26 104,0 Přijat
19 10/2 103,0 Přijat
20 10/33 102,5 Přijat
21 10/8 102,0 Přijat
22 10/54 101,5 Přijat
23 10/11 101,5 Přijat
24 10/6 100,5 Přijat
25 10/18 100,5 Přijat
26 10/40 98,5 Přijat
27 10/55 98,0 Přijat
28 10/28 97,0 Přijat
29 10/30 96,5 Nepřijat Přijat na jiný obor činnosti
30 10/58 96,0 Nepřijat
31 10/61 94,0 Nepřijat
32 10/35 93,5 Nepřijat
33 10/21 93,0 Nepřijat
34 10/41 89,0 Nepřijat
35 10/12 83,5 Nepřijat
36 10/24 81,0 Nepřijat
37 10/10 71,5 Nepřijat
38 10/50 50,5 Nepřijat
39 10/66 48,5 Nepřijat
40 10/34 42,0 Nepřijat
41 10/23 Nedostavila se
42 10/15 Zrušil přihlášku
43 10/36 Zrušil přihlášku
44 10/25 Nedostavil se
45 10/52 Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Kombinovaná forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/35K 118,5 Přijat
2 10/44K 118,0 Přijat
3 10/25K 115,5 Přijat
4 10/20K 115,0 Přijat
5 10/33K 115,0 Přijat
6 10/41K 115,0 Přijat
7 10/3K 113,5 Přijat
8 10/43K 113,0 Přijat
9 10/36K 113,0 Přijat
10 10/26K 106,0 Přijat
11 10/12K 105,0 Přijat
12 10/45K 105,0 Přijat
13 10/38K 104,0 Nepřijat
14 10/6K 103,5 Nepřijat
15 10/34K 102,0 Nepřijat
16 10/28K 102,0 Nepřijat
17 10/10K 98,0 Nepřijat
18 10/39K 95,0 Nepřijat
19 10/7K 92,0 Nepřijat
20 10/11K 89,0 Nepřijat
21 10/47K 88,0 Nepřijat
22 10/27K 77,0 Nepřijat
23 10/32K 61,5 Nepřijat
24 10/16K 55,5 Nepřijat
25 10/42K 47,0 Nepřijat
26 10/31K 21,5 Nepřijat
27 10/46K Omluven – náhradní termín
28 10/17K Nedostavil se
29 10/21K Nedostavil se
30 10/15K Zrušil přihlášku

Jednotná kritéria talentové zkoušky

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2010/2011

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování, prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče - tím se rozumí i splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky a je vypočítán koeficient úspěšnosti (nejvyšší číslo znamená nejlepší umístění) a dle toho je stanoveno pořadí uchazečů pro obor Hudba a obor Zpěv, a to pro denní formu i kombinovanou formu studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice