Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2009 - 2010

15. 4. 2010 Vyhlášení profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010 - 2011

přidáno: 19. 5. 2012 13:07, autor: Alois Mech

Vyhlášení profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010 - 2011 pro jarní i podzimní termín

Studijní obory: HUDBA a ZPĚV

1. povinná profilová zkouška - HLAVNÍ OBOR
Forma: praktická zkouška před zkušební komisí
2. povinná profilová zkouška - DĚJINY HUDBY
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat
3. povinná profilová zkouška - HUDEBNÍ TEORIE
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat
Nepovinné profilové zkoušky:
1.nepovinná profilová zkouška - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (počítače)
Forma: praktická zkouška před zkušební komisí - 25 témat
2.nepovinná profilová zkouška - KULTURNÍ DĚJINY
Forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 25 témat

Pardubice 15. dubna 2010
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

11. 2. 2010 Výsledky příjímacích zkoušek po náhradním termínu

přidáno: 19. 5. 2012 13:06, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2010 – Konzervatoř Pardubice

(výsledky po náhradním termínu talentových zkoušek 11. 02. 2010)
Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek Reg. č. výsledek
Denní forma studia Kombinovaná forma studia
10/1 A 10/34 C 10/1K N 10/34K B
10/2 A 10/35 B 10/2K A 10/35K A
10/3 B 10/36 Z 10/3K A 10/36K A
10/4 A 10/37 A 10/4K B 10/37K A
10/5 A 10/38 A 10/5K N 10/38K B
10/6 A 10/39 B 10/6K B 10/39K B
10/7 B 10/40 A 10/7K B 10/40K N
10/8 A 10/41 B 10/8K B 10/41K A
10/9 A 10/42 A 10/9K B 10/42K B
10/10 B 10/43 A 10/10K B 10/43K A
10/11 A 10/44 C 10/11K B 10/44K A
10/12 B 10/45 B 10/12K A 10/45K A
10/13 A 10/46 A 10/13K B 10/46K O
10/14 N 10/47 B 10/14K B 10/47K B
10/15 Z 10/48 N 10/15K Z
10/16 B 10/49 N 10/16K B
10/17 B 10/50 C 10/17K N
10/18 A 10/51 B 10/18K N
10/19 A 10/52 Z 10/19K N
10/20 A 10/53 A 10/20K A
10/21 B 10/54 A 10/21K N
10/22 A 10/55 A 10/22K A
10/23 N 10/56 A 10/23K A
10/24 B 10/57 A 10/24K N
10/25 Z 10/58 B 10/25K A
10/26 A 10/59 N 10/26K A
10/27 A 10/60 A 10/27K B
10/28 A 10/61 B 10/28K B
10/29 B 10/62 A 10/29K N
10/30 B 10/63 A 10/30K B
10/31 A 10/64 C 10/31K C
10/32 N 10/65 Z 10/32K B
10/33 A 10/66 B 10/33K A

Legenda:

A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)

B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe

vyhověli přijímacím podmínkám

C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)

O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky

N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce

Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Úspěšným uchazečům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig – ředitel Konzervatoře Pardubice

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Denní forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/56 112,0 Přijat
2 10/43 108,0 Přijat
3 10/60 108,0 Přijat
4 10/1 101,0 Přijat
5 10/16 92,0 Nepřijat
6 10/39 80,0 Nepřijat
7 10/51 80,0 Nepřijat

8 10/45 77,5 Nepřijat
9 10/47 75,5 Nepřijat
10 10/29 73,0 Nepřijat
11 10/17 69,5 Nepřijat
12 10/7 64,0 Nepřijat
13 10/3 60,5 Nepřijat
14 10/64 50,0 Nepřijat
15 10/44 5,0 Nepřijat
16 10/65 Zrušil přihlášku
17 10/14 Nedostavil se
18 10/32 Nedostavil se
19 10/48 Nedostavil se
20 10/49 Nedostavil se
21 10/59 Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Kombinovaná forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/23K 107,5 Přijat
2 10/22K 105,0 Přijat
3 10/37K 102,5 Přijat
4 10/2K 100,0 Přijat
5 10/30K 85,0 Nepřijat
6 10/4K 79,0 Nepřijat
7 10/13K 78,0 Nepřijat
8 10/18K 75,0 Nepřijat
9 10/9K 64,0 Nepřijat
10 10/14K 56,5 Nepřijat
11 10/8K 39,5 Nepřijat
12 10/1K Nedostavil se
13 10/5K Nedostavil se
14 10/19K Nedostavil se
15 10/24K Nedostavil se
16 10/29K Nedostavil se
17 10/40K Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Denní forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/4 118,0 Přijat
2 10/37 118,0 Přijat
3 10/9 118,0 Přijat
4 10/19 117,5 Přijat
5 10/57 115,5 Přijat
6 10/13 113,0 Přijat
7 10/63 112,0 Přijat
8 10/42 110,0 Přijat
9 10/20 110,0 Přijat
10 10/53 110,0 Přijat
11 10/38 108,5 Přijat
12 10/27 108,0 Přijat
13 10/5 108,0 Přijat
14 10/46 107,0 Přijat
15 10/22 107,0 Přijat
16 10/62 105,0 Přijat
17 10/31 105,0 Přijat
18 10/26 104,0 Přijat
19 10/2 103,0 Přijat
20 10/33 102,5 Přijat
21 10/8 102,0 Přijat
22 10/54 101,5 Přijat
23 10/11 101,5 Přijat
24 10/6 100,5 Přijat
25 10/18 100,5 Přijat
26 10/40 98,5 Přijat
27 10/55 98,0 Přijat
28 10/28 97,0 Přijat
29 10/30 96,5 Nepřijat Přijat na jiný obor činnosti
30 10/58 96,0 Nepřijat
31 10/61 94,0 Nepřijat
32 10/35 93,5 Nepřijat
33 10/21 93,0 Nepřijat
34 10/41 89,0 Nepřijat
35 10/12 83,5 Nepřijat
36 10/24 81,0 Nepřijat
37 10/10 71,5 Nepřijat
38 10/50 50,5 Nepřijat
39 10/66 48,5 Nepřijat
40 10/34 42,0 Nepřijat
41 10/23 Nedostavila se
42 10/15 Zrušil přihlášku
43 10/36 Zrušil přihlášku
44 10/25 Nedostavil se
45 10/52 Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Kombinovaná forma
P.č. Reg.č. Body Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10/35K 118,5 Přijat
2 10/44K 118,0 Přijat
3 10/25K 115,5 Přijat
4 10/20K 115,0 Přijat
5 10/33K 115,0 Přijat
6 10/41K 115,0 Přijat
7 10/3K 113,5 Přijat
8 10/43K 113,0 Přijat
9 10/36K 113,0 Přijat
10 10/26K 106,0 Přijat
11 10/12K 105,0 Přijat
12 10/45K 105,0 Přijat
13 10/38K 104,0 Nepřijat
14 10/6K 103,5 Nepřijat
15 10/34K 102,0 Nepřijat
16 10/28K 102,0 Nepřijat
17 10/10K 98,0 Nepřijat
18 10/39K 95,0 Nepřijat
19 10/7K 92,0 Nepřijat
20 10/11K 89,0 Nepřijat
21 10/47K 88,0 Nepřijat
22 10/27K 77,0 Nepřijat
23 10/32K 61,5 Nepřijat
24 10/16K 55,5 Nepřijat
25 10/42K 47,0 Nepřijat
26 10/31K 21,5 Nepřijat
27 10/46K Omluven – náhradní termín
28 10/17K Nedostavil se
29 10/21K Nedostavil se
30 10/15K Zrušil přihlášku

Jednotná kritéria talentové zkoušky

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2010/2011

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování, prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče - tím se rozumí i splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky a je vypočítán koeficient úspěšnosti (nejvyšší číslo znamená nejlepší umístění) a dle toho je stanoveno pořadí uchazečů pro obor Hudba a obor Zpěv, a to pro denní formu i kombinovanou formu studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

23. 1. 2010 Výsledky po řádném termínu přijímacích zkoušek

přidáno: 19. 5. 2012 13:00, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2010 – Konzervatoř Pardubice

(výsledky po řádném termínu talentových zkoušek 18. – 21. 01. 2010)

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Reg. č.

výsledek

Denní forma studia

Kombinovaná forma studia

10/1

A

10/34

C

10/1K

N

10/34K

B

10/2

A

10/35

B

10/2K

O

10/35K

A

10/3

B

10/36

Z

10/3K

A

10/36K

A

10/4

A

10/37

A

10/4K

B

10/37K

A

10/5

A

10/38

A

10/5K

N

10/38K

B

10/6

A

10/39

B

10/6K

B

10/39K

B

10/7

B

10/40

A

10/7K

B

10/40K

N

10/8

A

10/41

B

10/8K

B

10/41K

A

10/9

A

10/42

A

10/9K

B

10/42K

B

10/10

B

10/43

A

10/10K

B

10/43K

A

10/11

A

10/44

C

10/11K

B

10/44K

A

10/12

B

10/45

B

10/12K

A

10/45K

O

10/13

A

10/46

A

10/13K

B

10/46K

O

10/14

N

10/47

B

10/14K

B

10/47K

B

10/15

Z

10/48

N

10/15K

Z

10/16

B

10/49

N

10/16K

B

10/17

B

10/50

C

10/17K

N

10/18

A

10/51

O

10/18K

N

10/19

A

10/52

Z

10/19K

N

10/20

A

10/53

A

10/20K

A

10/21

B

10/54

A

10/21K

N

10/22

A

10/55

A

10/22K

A

10/23

N

10/56

A

10/23K

A

10/24

B

10/57

A

10/24K

N

10/25

Z

10/58

B

10/25K

A

10/26

A

10/59

N

10/26K

A

10/27

A

10/60

A

10/27K

B

10/28

A

10/61

B

10/28K

B

10/29

B

10/62

A

10/29K

N

10/30

B

10/63

A

10/30K

B

10/31

A

10/64

C

10/31K

C

10/32

N

10/65

O

10/32K

B

10/33

A

10/66

B

10/33K

A

Legenda:
A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)
B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám
C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)
O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky
N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce
Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Úspěšným uchazečům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig – ředitel Konzervatoře Pardubice

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Denní forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/56

112,0

Přijat

2

10/43

108,0

Přijat

3

10/60

108,0

Přijat

4

10/1

101,0

Přijat

5

10/16

92,0

Nepřijat

6

10/39

80,0

Nepřijat

7

10/45

77,5

Nepřijat

8

10/47

75,5

Nepřijat

9

10/29

73,0

Nepřijat

10

10/17

69,5

Nepřijat

11

10/7

64,0

Nepřijat

12

10/3

60,5

Nepřijat

13

10/64

50,0

Nepřijat

14

10/44

5,0

Nepřijat

15

10/51

Omluven – náhradní termín

16

10/65

Omluven – náhradní termín

17

10/14

Nedostavil se

18

10/32

Nedostavil se

19

10/48

Nedostavil se

20

10/49

Nedostavil se

21

10/59

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor ZPĚV, Kombinovaná forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/23K

107,5

Přijat

2

10/22K

105,0

Přijat

3

10/37K

102,5

Přijat

4

10/30K

85,0

Nepřijat

5

10/4K

79,0

Nepřijat

6

10/13K

78,0

Nepřijat

7

10/18K

75,0

Nepřijat

8

10/9K

64,0

Nepřijat

9

10/14K

56,5

Nepřijat

10

10/8K

39,5

Nepřijat

11

10/2K

Omluven - náhradní termín

12

10/1K

Nedostavil se

13

10/5K

Nedostavil se

14

10/19K

Nedostavil se

15

10/24K

Nedostavil se

16

10/29K

Nedostavil se

17

10/40K

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Denní forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/4

118,0

Přijat

2

10/37

118,0

Přijat

3

10/9

118,0

Přijat

4

10/19

117,5

Přijat

5

10/57

115,5

Přijat

6

10/13

113,0

Přijat

7

10/63

112,0

Přijat

8

10/42

110,0

Přijat

9

10/20

110,0

Přijat

10

10/53

110,0

Přijat

11

10/38

108,5

Přijat

12

10/27

108,0

Přijat

13

10/5

108,0

Přijat

14

10/46

107,0

Přijat

15

10/22

107,0

Přijat

16

10/62

105,0

Přijat

17

10/31

105,0

Přijat

18

10/26

104,0

Přijat

19

10/2

103,0

Přijat

20

10/33

102,5

Přijat

21

10/8

102,0

Přijat

22

10/54

101,5

Přijat

23

10/11

101,5

Přijat

24

10/6

100,5

Přijat

25

10/18

100,5

Přijat

26

10/40

98,5

Přijat

27

10/55

98,0

Přijat

28

10/28

97,0

Přijat

29

10/30

96,5

Nepřijat

Přijat na jiný obor činnosti

30

10/58

96,0

Nepřijat

31

10/61

94,0

Nepřijat

32

10/35

93,5

Nepřijat

33

10/21

93,0

Nepřijat

34

10/41

89,0

Nepřijat

35

10/12

83,5

Nepřijat

36

10/24

81,0

Nepřijat

37

10/10

71,5

Nepřijat

38

10/50

50,5

Nepřijat

39

10/66

48,5

Nepřijat

40

10/34

42,0

Nepřijat

41

10/23

Nedostavila se

42

10/15

Zrušil přihlášku

43

10/36

Zrušil přihlášku

44

10/25

Nedostavil se

45

10/52

Nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2010 - studijní obor HUDBA, Kombinovaná forma

P.č.

Reg.č.

Body

Přijat x Nepřijat

Poznámka

1

10/35K

118,5

Přijat

2

10/44K

118,0

Přijat

3

10/25K

115,5

Přijat

4

10/20K

115,0

Přijat

5

10/33K

115,0

Přijat

6

10/41K

115,0

Přijat

7

10/3K

113,5

Přijat

8

10/43K

113,0

Přijat

9

10/36K

113,0

Přijat

10

10/26K

106,0

Přijat

11

10/12K

105,0

Přijat

12

10/38K

104,0

Nepřijat

13

10/6K

103,5

Nepřijat

14

10/34K

102,0

Nepřijat

15

10/28K

102,0

Nepřijat

16

10/10K

98,0

Nepřijat

17

10/39K

95,0

Nepřijat

18

10/7K

92,0

Nepřijat

19

10/11K

89,0

Nepřijat

20

10/47K

88,0

Nepřijat

21

10/27K

77,0

Nepřijat

22

10/32K

61,5

Nepřijat

23

10/16K

55,5

Nepřijat

24

10/42K

47,0

Nepřijat

25

10/31K

21,5

Nepřijat

26

10/46K

Omluven – náhradní termín

27

10/45K

Omluven – náhradní termín

28

10/17K

Nedostavil se

29

10/21K

Nedostavil se

30

10/15K

Zrušil přihlášku

Jednotná kritéria talentové zkoušky

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2010/2011

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování, prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče - tím se rozumí i splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky a je vypočítán koeficient úspěšnosti (nejvyšší číslo znamená nejlepší umístění) a dle toho je stanoveno pořadí uchazečů pro obor Hudba a obor Zpěv, a to pro denní formu i kombinovanou formu studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

1. 12. 2009 Blahopřejeme dechovému oddělení

přidáno: 19. 5. 2012 12:59, autor: Alois Mech

Na III. mezinárodní soutěži dechových nástrojů ve Wroclavi získal

Erik Novotný - trombon (tř. prof. A. Mecha)
Čestné uznání

Klavírní spolupráce: prof. Andrea Andršová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 11. 2009 Blahopřejeme dechovému oddělení

přidáno: 19. 5. 2012 12:58, autor: Alois Mech

Na XXXIII. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR získali"

TOMANOVÁ Adéla - flétna - čestné uznání
MRÁZOVÁ Marcela - hoboj - 3. cenu
ŠKREPTÁČOVÁ Anna - hoboj - 3. cenu
TROJANOVÁ Iveta - hoboj - 2. cenu
LEHÁR Matěj - lesní roh - čestné uznání
KHOL Jan - trubka - čestné uznání
ŠTAINEROVÁ Veronika - trubka - čestné uznání

Klavírní spolupráce: MgA. A. Andršová, prof. J. Rafaja, prof. O. Tvrdý

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig v.r. ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 11. 2009 Blahopřejeme pěveckému oddělení

přidáno: 19. 5. 2012 12:57, autor: Alois Mech

Na pěvecké soutěži v Karlových Varech získal Karel Drábek (tř. prof. D. Šimůnkové)
Čestné uznání a Cenu primátora Hok-Po-City (Jižní Korea)

Klavírní spolupráce: prof. Vlasta Přidalová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

18. 11. 2009 Termíny talentových zkoušek

přidáno: 19. 5. 2012 12:56, autor: Alois Mech

18. ledna 2010 19.ledna 2010 20. ledna 2010 21. ledna 2010
Smyčcové nástroje
(housle,viola.violoncello,
kontrabas)
Dechové nástroje
(flétna, hoboj, klarinet,
saxofon, fagot, trubka,
lesní roh, trombón, tuba)
Bicí nástroje
Akordeon
Kytara
Dirigování
Klavír
Varhany
Zpěv
Smyčcové nástroje
(housle,viola.violoncello,
kontrabas)
Dechové nástroje
(flétna, hoboj, klarinet,
saxofon, fagot, trubka,
lesní roh, trombón, tuba)
Bicí nástroje
Akordeon
Kytara
Dirigování
Klavír
Varhany
Zpěv

Termíny talentových zkoušek v Konzervatoři Pardubice 18. – 21. ledna 2010

Dle novely č. 243/2008 Sb. (ze dne 4. 7. 2008) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 60, odst. 2, stanoví ředitel školy dva termíny pro konání přijímacího řízení. V případě, že se kandidát nemůže ze závažných důvodů zúčastnit prvního termínu (18. a 19. ledna 2010), má právo vykonat talentovou zkoušku ve druhém termínu (20. a 21. ledna 2010) dle uvedené tabulky. Uchazeči, kteří již obdrželi písemnou pozvánku na určitý termín, kterého se nezúčastní, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemnou formou ředitelství Konzervatoře Pardubice, kde uvedou 2. vypsaný termín talentové zkoušky pro zvolený obor.
Mgr. Jaromír Hönig
Ředitel Konzervatoře Pardubice

29. 10. 2009 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011

přidáno: 19. 5. 2012 12:55, autor: Alois Mech

V souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon), § 2 novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách ve znění pozdějších předpisů a § 3 novely č. 243/2008 Sb. ze dne 4. 7. 2008 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2010/2011.
 

Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti: hra na klavír
hra na varhany
hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, saxofon,fagot,
lesní roh, trubku, trombón, tubu)
hra na kytaru
hra na akordeon
hra na bicí nástroje
dirigování
ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1) Denní forma vzdělávání – (je určena zejména pro absolventy základních škol).
2) Kombinovaná forma vzdělávání – (je určena zejména pro neaprobované učitele
ZUŠ a další uchazeče, kteří mají zájem získat aprobaci pro daný obor).

Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2009.

Termín talentových zkoušek:
Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2010 v termínech stanovených ředitelem školy (dle § 3 odst. 2 novely vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny obory
činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje, kytaru atp.)
25 uchazečů.
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 3 uchazeči, zaměření
Klasický zpěv.
Do1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny
obory činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje atp.)
7 uchazečů.
Do 1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 2 uchazeči,
zaměření Klasický zpěv.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus,
sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební
teorie (hudební nauka).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá
píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3. Hlasový rozsah uchazeče.
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus,
sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební
teorie (hudební nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Výkony při talentové zkoušce posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

16. 10. 2009 Rozšíření nabídky ke studiu o saxofon

přidáno: 19. 5. 2012 12:54, autor: Alois Mech

Konzervatoř Pardubice od školního roku 2010/2011 rozšiřuje nabídku studia ve skupině dechových nástrojů o obor činnosti hra na saxofon. Zájemci o tento obor činnosti budou konat talentovou zkoušku v řádném termínu - t.j. v lednu 2010 (přihlášky do 30. 11. 2009).

28. 8. 2009 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 12:53, autor: Alois Mech

Mezinárodní kytarová soutěž Kutná Hora:

1. kategorie
2. cena Martin Škubal (tř. prof. P. Saidla)
3. cena Eliška Lenhartová (tř. prof. P. Saidla)

2. kategorie
ČU Irena Babáčková (tř. prof. P. Saidla a A. Hronové)

Ředitelství Konzervatoře srdečně blahopřeje studentům i pedagogům k významnému úspěchu.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatroře Pardubice

1-10 of 11