30. 3. 2009 Výsledky 2. kola TZ

přidáno: 19. 5. 2012 12:47, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2009 – Konzervatoř Pardubice

2. kolo

Denní studium Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů

Reg. č.

obor

výsl.

P.č.

Reg. č.

Koef.

Přijat x nepřijat

Poznámka

II/1D

housle

A

1

II/2D

105,0

Přijat

studijní obor hudba

II/2D

flétna

A

2

II/1D

90,0

Přijat

studijní obor hudba

II/3D

zpěv

A

II/4D

zpěv

B

1

II/5D

102,5

Přijat

studijní obor zpěv

II/5D

zpěv

A

2

II/3D

94,5

Přijat

studijní obor zpěv

II/6D

zpěv

Z

3

II/8D

87,5

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/7D

zpěv

B

4

II/4D

72,5

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/8D

zpěv

C

5

II/7D

65,0

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/6D

00,0

zrušila přihlášku

studijní obor zpěv

Legenda:

A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)

B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům,

kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám

C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)

O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky

N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce

Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig v.r. ředitel Konzervatoře Pardubice

Do druhého kola talentových zkoušek se přihlásili dva uchazeči na studijní obor hudba a šest uchazečů na studijní obor zpěv. Do studijního oboru hudba byli přijati oba uchazeči (byla čtyři volná místa), do studijního oboru zpěv byli přijati dva uchazeči a tím byla naplněna zveřejněná celková kapacita 1. ročníku oboru zpěv v počtu sedm přijatých uchazečů.

Pardubice 30. 03. 2009

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel Konzervatoře Pardubice