30. 10. 2007 Přijímací řízení pro šk. rok 2008/2009

přidáno: 19. 5. 2012 12:14, autor: Alois Mech
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách, zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2008/2009.
1)
Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2008 v termínu stanoveném ředitelem školy (dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.
2) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku
odevzdá přihlášku řediteli základní školy, a to nejpozději do 15. listopadu 2007. Ostatní uchazeči zašlou přihlášku řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2007.

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 pro tyto obory a formy vzdělávání:
Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti: hra na klavír, hra na varhany, hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas), hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu), hra na kytaru, hra na akordeon, hra na bicí nástroje, dirigování
ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1)
Denní forma vzdělávání - je určena zejména pro absolventy základních škol.
2)
Kombinovaná forma vzdělávání - z kapacitních důvodu nebude ve školním roce 2008/2009 otevřen 1. ročník tohoto studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r. - ředitel Konzervatoře Pardubice