Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2007 - 2008

4. 6. 2008 Blahopřejeme k úspěchům!!!

přidáno: 19. 5. 2012 12:27, autor: Alois Mech

Mezinárodní kytarová soutěž - Dolný Kubín (Slovensko)
Eliška Lenhartová - 1. cena
David Fiedler - 3. cena
Ředitelství blahopřeje studentům a jejich pedagogovi (prof. P. Saidl) k významnému úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.

4. 6. 2008 Blahopřejeme !!!

přidáno: 19. 5. 2012 12:26, autor: Alois Mech

Na mezinárodní kytarové soutěži v Itálii získala
Irena Babáčková
1. cenu (prof. A. Lauterbachová)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje studentce i pedagogovi k významnému úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

25. 6. 2008 Konkurz na místo pedagoga

přidáno: 19. 5. 2012 12:25, autor: Alois Mech

Konzervatoř Pardubice vypisuje

K O N K U R Z
na místo pedagoga
hry na trubku - částečný úvazek

Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
nástup od 1. 9. 2008

Přihlášky s údaji o umělecké a pedagogické činnosti, životopisem a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte

do 31. 5. 2008 na adresu:
Konzervatoř Pardubice Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 503, e-mail: reditelstvi@konzervatorpardubice.cz

Termín: Konkurz se uskuteční 25. 6. 2008 v budově konzervatoře.
Kandidáti budou pozvání dopisem.

Konkurzní řízení bude obsahovat: a) sólový výstup (hra na nástroj), b) pedagogický výstup s modelem, c) pohovor

Mgr. Jaromír Hönig v.r. - ředitel Konzervatoře Pardubice

28. 4. 2008 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 12:23, autor: Alois Mech

Na mezinárodní kytarové soutěži v Polsku získali:
Eliška Lenhartová - 1. cenu (prof. P. Saidl)
Irena Babáčková - 2. cenu (prof. A. Lauterbachová)
Martin Škubal - 3. cenu (prof. P. Saidl)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje studentům i jejich pedagogům k významnému úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

21. 4. 2008 Gratulujeme k úspěchu

přidáno: 19. 5. 2012 12:23, autor: Alois Mech

18. Concorso Pianistico Internazionale "Roma 2008"
Kristina Stepasjuková - klavír
2. cena (2. PREMIO CON PUNTI 94/100)

22. 1. 2008 Smuteční oznámení

přidáno: 19. 5. 2012 12:21, autor: Alois Mech

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý kolega, pan
Mgr. JIŘÍ HOUDEK, profesor hlavních oborů (obor trubka) a první trumpetista Filharmonie Hradec Králové
Zemřel po těžké nemoci dne 13. ledna 2008 ve věku 52 let.
Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném.

17. 1. 2008 Přijímací řízení - Talentové zkoušky - v Konzervatoři Pardubice

přidáno: 19. 5. 2012 12:17, autor: Alois Mech

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky - dle § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatoři stanoví Vyhláška č. 671/2004 Sb.:
a) Talentové zkoušky v konzervatořích se konají od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném ředitelem školy (Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 3 odst. 4.
b) Ředitel zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:
- pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
- přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
- kritéria hodnocení
(Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 4 odst. 1).
c) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
(Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 4 odst. 2).
Přijímací řízení v Konzervatoři Pardubice proběhlo ve dnech 15. a 16. ledna 2008. 17. ledna 2008 zasedala přijímací komise, která doporučila řediteli školy přijmout příslušný počet uchazečů dle výsledku talentové zkoušky.
d) Podle § 165 odst. 2, písm. f) školského zákona rozhoduje ředitel školy o přijetí ke vzdělávání v konzervatoři ve správním řízení. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci tohoto řízení, před vydáním rozhodnutí, právo nahlédnout do svého spisu a seznámit se s těmito podklady. Účastníci tak mohou učinit v pondělí 21. ledna 2008 v době 9.00 - 11.30 hod. a 13.00 - 15.30 hod. na studijním oddělení Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.
e) Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy zveřejní výsledky přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice do 7 dnů od konání zkoušek, t.j. nejpozději ve středu 23. ledna 2008 na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy: www.konzervatorpardubice.cz.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

21. 11. 2007 Blahopřejeme našim studentům a pedagogům!!!

přidáno: 19. 5. 2012 12:16, autor: Alois Mech

Studenti Konzervatoře Pardubice získali celkem 12 cen (4 první ceny, 2 druhé ceny, 6 třetích cen) a škola se stala nejúspěšnější zúčastněnou školou soutěže. Mimo to byla udělena 2 čestná uznání a 4 zvláštní ceny. To je výsledek účasti Konzervatoře Pardubice na XXXI. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR, která se konala ve dnech 16. - 18. listopadu 2007 v Domě hudby v Pardubicích.

Soutěžní obor: hra na klavír
Farana Adam - 2. cena II. kat. - MgA. M. Hršel a MgA. Z. Kolářová
Stepasjuková Kristina - 3. cena II. kat. - prof. I. Tolmačova
Suchánková Eva - ČU III. kat. - MgA. M. Hršel

Soutěžní obor: hra na akordeon
Kubečková Aneta - 1. cena I. kat. - E. Andrýsová
Neubauerová Adéla - 3. cena I. kat. - Mgr. I. Holomková
Špačková Petra - 3. cena I. kat. - Mgr. I. Holomková
Baštová Jitka - 3. cena II. kat. - Mgr. I. Holomková

Soutěžní obor: hra na kytaru
Rendl Jaroslav - 1. cena I. kat. - P. Saidl
Vítovec Přemysl - ČU I. kat. - P. Saidl
Škubal Martin - 1. cena II. kat. - P. Saidl
Lenhartová Eliška - 2. cena II.kat. - P. Saidl
Poláčková Petra - 1. cena III. kat. - P. Saidl
Babáčková Irena - 3. cena III. kat. - A. Lauterbachová

Soutěžní obor: sólový zpěv
Vagenknechtová Lucie - 3. cena I. kat. - Mgr. M. Stříteský

Zvláštní ocenění
Jílková Blanka - za vynikající provedení písně 20. stol. M. Raichla: Ore šohaj - Mgr. M. Stříteský
Škubal Martin - cena Ak.mal. F. Kyncla - pro nejúspěšnějšího účastníka z Konzervatoře Pardubice
Saidl Petr - za přípravu žáků na soutěž
Přidalová Vlasta - za klavírní spolupráci

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje všem oceněným studentům a jejich pedagogům a děkuje za vzornou reprezentaci školy na XXXI. Soutěžní přehlídce.
Pardubice 20. 11. 2007
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubic

8. 11. 2007 Blahopřejeme

přidáno: 19. 5. 2012 12:15, autor: Alois Mech

Na mezinárodní klavírní soutěži
Pro Bohemia získala
Klára Vlčková (ze tř. Mgr. Jany Turkové)
3.cenu ve III. kategorii
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje studentce i jejímu pedagogovi k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 10. 2007 Přijímací řízení pro šk. rok 2008/2009

přidáno: 19. 5. 2012 12:14, autor: Alois Mech

Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách, zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2008/2009.
1)
Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2008 v termínu stanoveném ředitelem školy (dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.
2) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku
odevzdá přihlášku řediteli základní školy, a to nejpozději do 15. listopadu 2007. Ostatní uchazeči zašlou přihlášku řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2007.

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 pro tyto obory a formy vzdělávání:
Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti: hra na klavír, hra na varhany, hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas), hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu), hra na kytaru, hra na akordeon, hra na bicí nástroje, dirigování
ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1)
Denní forma vzdělávání - je určena zejména pro absolventy základních škol.
2)
Kombinovaná forma vzdělávání - z kapacitních důvodu nebude ve školním roce 2008/2009 otevřen 1. ročník tohoto studia.

Mgr. Jaromír Hönig v.r. - ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 14